520
23 มกราคม 2562
เชิญฟังบรรยาย “Together we go Together we green ไปด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า”เชิญฟังบรรยาย “Together we go Together we green ไปด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า”งานนี้เหมาะกับ โรงแรม, รีสอร์ท, โฮสเทล, โฮมสเตย์ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว หน่วยราชการผู้บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และผู้สนใจ

กำหนดการ
 • ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
 • ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. เปิดการประชุม โดย นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการ อพท.๔
 • ๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. หัวข้อ โครงการนี้เพื่อใคร ? อย่างไร ? โครงการส่งเสริมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย นายวัชระ ทิพย์ชำนาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.๔
 • ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ - เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว คุณหรือใครทำโลกร้อน และท่องเที่ยวทำโลกร้อนจริงหรือ ? โดย ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แบ่งกลุ่มการบรรยายตามความสนใจกลุ่มที่ 1 โรงแรม, รีสอร์ท, โฮสเทล, โฮมสเตย์หัวข้อ เป็นสถานประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดีอย่างไร? โดย คุณนีรชา วงศ์มาศา เจ้าของกิจการโรงแรมภูนาคำ รีสอร์ท จ.เลย โรงแรมรางวัลใบไม้เขียวกลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวโดยชุมชนหัวข้อ นักท่องเที่ยวแบบไหนสนใจเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับสิ่งแวดล้อม โดย นายกรกช พบประเสริฐ มัคคุเทศก์อิสระ Eco-Tourismหัวข้อ กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำอย่างไร ? โดย นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ เจ้าของบริษัท Siam Rise Travel ธุรกิจท่องเที่ยวหัวใจชุมชน สมาคมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกลุ่มที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติหัวข้อ มา Zero Waste ร่วมจัดการขยะกันเถอะโดย นายวัชระ ทิพย์ชำนาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • สถานประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • โรงแรมที่สนใจร่วมการประเมินเกณฑ์ระดับประเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้าน Green Hotel
   • โรงแรมที่สนใจเป็นที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • ชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • ชุมชนที่สนใจร่วมการประเมินเกณฑ์ระดับประเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
   • ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)
  • กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • สำหรับกลุ่ม/ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชน
   • สำหรับผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต้านไม่ไหว! แฟรนไชส์ C..
1,350
“ไจแอ้น เดลิเวอรี่” ระ..
1,217
ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส แ..
1,168
ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิด..
1,066
“ไจแอ้น เดลิเวอรี่” สั..
958
ฉาว! Luckin Coffee คู่..
773
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.