690
4
16 มกราคม 2562
โครงการกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต 

 
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำนวนจำกัด 50 สถานประกอบการ ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มกราคม 2562 และประกาศผลภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทางใบสมัครออนไลน์ https://goo.gl/forms/NFopYWinmiWYY2Nw1
 
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมหรือผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ

จึงได้จัดทำโครงการ “กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคเหนือตอนบนสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2562” เพื่อนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมหรือผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการแปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่ ให้เกิดเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์สู่อนาคตที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม และตรงกับความต้องการของตลาด

โดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกลุ่มของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ที่อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สวยงามและทันสมัย การวิเคราะห์ และส่งเสริมศักยภาพทางการตลาด รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Finance) ของทั้งภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมการเชื่อมโยงด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ออฟฟิศเมท พลัส” แฟรนไ..
1,135
แรงไม่หยุด! แฟรนไชส์ ม..
1,019
แฟรนไชส์ เฮียเปา-ซาลาเ..
983
ครั้งแรกของประเทศ งานป..
973
ชิปป์สไมล์ แฟรนไชส์ไปร..
946
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
942
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.