47K
8
facebook
5 ธันวาคม 2552

รวมธุรกิจแฟรนไชส์ ที่เข้าร่วมโครงการ Rainbow Project ใหม่ล่าสุด! 

 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายอลงกรณ์  พลบุตร) มีนโยบายที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ว่างงานและต้องการมีอาชีพหรือต้องการทำธุรกิจ  ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือธุรกิจให้มีตลาด และแหล่งระบายสินค้าด้วย จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินโครงการ “RAINBOW  PROJECT” นี้


โดยดึงภาคธุรกิจที่สามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ E-Commerce ธุรกิจขายตรง ธุรกิจการตลาดแบบตรง ธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Business) หรือรีไซเคิล ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะมีธุรกิจเป็นของตนเองได้อย่างแท้จริงในหลากหลายช่องทางและทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสร้างแหล่งการค้าแห่งใหม่ ในรูปแบบของ Walking Street โดยเน้นในแหล่งชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว  

 
 

ข้อเสนอของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์)
ภายใต้โครงการ Rainbow Project ประจำปี 2552      

1. ธุรกิจอาหาร 

  ชื่อแบรนด์ ประเภทธุรกิจ งบการลงทุน ข้อเสนอภายใต้ Rainbow Project เบอร์โทรศัพท์
1 ลูกชิ้นไทยอินเตอร์ ลูกชิ้นปิ้ง 7,500 อุปกรณ์พร้อมขาย 02-418-2668
โจ๊กลูกชิ้น 42,000 อุปกรณ์พร้อมขาย
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น 42,000 อุปกรณ์พร้อมขาย
2 แหนมปลากรายไส้กรอกปลาแม่สุนี แหนมปลากราย ไส้กรอกปลา 8,000 คิออสพร้อมป้ายและอุปกรณ์จำหน่ายครบชุด 02-950-8588
3 ชิกกี้ ชิก ไก่ทอด 9,000 คีออส  รถเข็น , ตู้โชว์ , เตาทอด พร้อมอุปกรณ์ 02-721-8180/ 081-6120120
4 แฟรนไชส์นายลี้ ก๋วยเตี๋ยวแคะ ลูกชิ้นเต้าหู้  39,000 รถเข็น อุปกรณ์ขาย และโต๊ะเก้าอี้ 02-965-0142
5 บัณฑิตลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้งทอดทองคำ 40,000 อุปกรณ์การขายพร้อมขาย 02-570-9835-6
6 ท้าพิสูจน์ ฟูดส์ กรุ๊ป ลูกชิ้นหมูปิ้ง 15,000 เคาน์เตอร์และอุปกรณ์พร้อมขาย 02-926-6509
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู 25,000 รถเข็นเหล็กพร้อมอุปกรณ์พร้อมขาย
7 ก๋วยเตี๋ยวไก่ คุณตาล ก๋วยเตี๋ยวไก่  100,000 แบบร้าน พร้อมอุปกรณ์การขายครบครัน 02-570-9835-6
8 นายฮั่งอินเตอร์ฟู้ดส์ ก๋วยเตี๋ยวหมู-เนื้อ 25,000-35,000 รถเข็น อุปกรณ์การขาย   02-924-6372
ลูกชิ้น-ไส้กรอก-แหนม 7,500-20,000 รถเข็น รถพ่วงข้าง พร้อมขาย
ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย 50,000 ตู้แช่แข็ง จัดรูปแบบร้าน ระบบการบริหาร
9 เฮงกี่ ลูกชิ้นน้ำใส ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำใส 40,000-50,000 อุปกรณ์พร้อมขาย 02-948-5457/ 081-4586758
10 อุตสาหกรรมแชมป์ ก๋วยเตี๋ยว 30,000 รถเข็น ป้าย อุปกรณ์พร้อมขาย 02-932-7145
11 รสเด็ด ก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบน ก๋วยเตี๋ยว 25,000 รถเข็น พร้อมอุปกรณ์ขายครบชุด 081-915-4985
12 เฟรชมาร์ท  ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ 30,000 อุปกรณ์-สูตร-ระบบ 081-917-7344
บะหมี่เกี๊ยว 30,000 อุปกรณ์-สูตร-ระบบ
13 ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว  บะหมี่เกี๊ยว 58,000 รถเข็นพร้อมอุปกรณ์ 02-904-5223-7
14 บ้านทางเกวียน  ผัดไทย 39,000 รถเข็น อุปกรณ์พร้อมขายและวัตถุดิบเริ่ม 081-420-8699
ผัดไทย 15,000 เคาน์เตอร์ อุปกรณ์พร้อมขายและวัตถุดิบเริ่ม
15 โจ๊กบางกอก โจ๊กลูกชิ้น 45,000 อุปกรณ์ต่างๆ 02-931-0856
16 นันหมูแดง-หมูกรอบ ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ 30,000 รถเข็นพร้อมอุปกรณ์ 086-020-1122
17 นพวรรณขนมไทย  ก๋วยเตี๋ยวหลอด 15,000 อุปกรณ์พร้อมปรุงและจัดจำหน่าย 081-832-4448
ข้าวคลุกน้ำพริก 30,000 อุปกรณ์พร้อมปรุงและจัดจำหน่าย
เบอร์เกอร์ 30,000 อุปกรณ์พร้อมปรุงและจัดจำหน่าย
18 ตี่ โภชนา ติ่มซำ 40,000 อุปกรณ์การขายพร้อมขาย 02-570-9835-6
19 อีซี่ส์ ไส้กรอกเยอรมัน ไส้กรอกเยอรมัน 55,000 อุปกรณ์พร้อมขาย ฝึกอบรมฟรี 2 ท่าน 02-538-1925/ 086-3100760
       

2. ธุรกิจขนมและอาหารว่าง

  ชื่อแบรนด์ ประเภทธุรกิจ งบการลงทุน ข้อเสนอภายใต้ Rainbow Project เบอร์โทรศัพท์
1 เจลลี่ เบิร์ด  เฉาก๊วยธัญพืช 15,000 บูธขายสินค้า อุปกรณ์พร้อมขาย  02-719-5009
2 เอราวัณ ทองม้วนสด ทองม้วนสด 18,000 ป้ายโลโก้,เตาไฟฟ้า 3 หัว,กล่องไม้ติดฟิลม์,โต๊ะตั้งพับได้ 02-8023486,
081-4950158
35,000 Kiok,เตาไฟฟ้า,ป้ายโลโก้และสินค้าพร้อมขาย
3 HEALTHY ICE ไอศครีม 25,000 รถเข็น พร้อมอุปกรณ์การขาย ,ไอศครีม 8 รส , Topping 15 อย่าง 02-5381366,
081-8355110
4 เฟรชมาร์ท  ขนมเครป 30,000 อุปกรณ์-สูตร-ระบบ 081-917-7344
5 นพวรรณขนมไทย  ข้าวเกรียบปากหม้อ 15,000 อุปกรณ์พร้อมปรุงและจัดจำหน่าย 081-832-4448
SNACK 30,000 อุปกรณ์พร้อมปรุงและจัดจำหน่าย
ขนมหม้อดิน 30,000 อุปกรณ์ , สูตร พร้อมจัดจำหน่าย
ขนมประเภทนึ่ง 25,000 อุปกรณ์พร้อมประกอบธุรกิจและจัดจำหน่าย
ขนมถาดโบราณ 20,000 สูตร พร้อมจำหน่าย
6 ร้าน Monjo ขนมเปี๊ยะแม่เอย 39,900 เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ,แผนการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 02-622-0588
7 เดอะวอฟเฟิล วอฟเฟิล 45,000 คิออส อุปกรณ์พร้อมขายและวัตถุดิบเริ่มขาย 02-748-6607
8 โก๋ อินเตอร์เนชั่นแนล  ปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ 42,000 อุปกรณ์การขาย 40 รายการ ฟรี Training ,วัตถุดิบขายฟรี 3 วัน 02-989-0910
52,000 อุปกรณ์การขาย 70 รายการ ฟรี Training ,วัตถุดิบขายฟรี 7 วัน
9 I'm fries thank you เฟรนช์ฟราย 35,000 พรีเมี่ยมคีออส อุปกรณ์พร้อมขาย ไม่คิดค่า Royaltee fee รายเดือน เดือนละ 1,000  081-657-5535
55,000 สแตนดาร์ดคีออส อุปกรณ์พร้อมขาย ไม่คิดค่า Royaltee fee รายเดือน เดือนละ 1,000 
15,000 ขายเฟรนซ์ฟรายในสถานที่ประกอบการเดิม


3. ธุรกิจเครื่องดื่ม  
 
  ชื่อแบรนด์ ประเภทธุรกิจ งบการลงทุน ข้อเสนอภายใต้ Rainbow Project เบอร์โทรศัพท์
1 น้ำอ้อยไร่ไม่จน เครื่องดื่ม น้ำอ้อย 10,000 เครื่องปั่นเกล็ดน้ำแข็ง พร้อมจำหน่าย 081-9004997
2 โมเดิร์นคอฟฟี่ เครื่องดื่ม กาแฟ 22,000 ชุดชงกาแฟพร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบ 02-980-0712
29,900 คิออส พร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบ
59,900 คิออส พร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบ
3 กาแฟสด OK Express เครื่องดื่ม กาแฟ 29,000 -36,000 บูธ , เครื่องชงกาแฟ และวัตถุดิบ 02-530-6730/
081-6438608
4 กาแฟสด LATINO COFFEE เครื่องดื่ม กาแฟ 30,000 เครื่องชงและวัตถุดิบ 02-936-6261-4
50,000 คิออส พร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบ
70,000 คิออส พร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบ
5 Siam Coffee เครื่องดื่ม กาแฟ 100,000 คิออส พร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบ 02-944-8599
หรือ02-944-8599
หรือ084-705-6434
130,000 คิออส พร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบ
 * นอกจากนี้มี ชุดกาแฟ 12,999/ 15,999/ 19,999/ 27,999/ 52,999 และ 62,999 บาท 
6 Coffee Pro เครื่องดื่ม กาแฟ  29,000-49,000   เคาน์เตอร์กาแฟ อุปกรณ์การชงและอบรมการชง 1 วัน  02-980-0712/ 081-6925080
7 แดรี่ฟาร์ม นมสด  70,000-1,000,0000    02-503-3231


4. ธุรกิจบริการ

  ชื่อแบรนด์ ประเภทธุรกิจ งบการลงทุน ข้อเสนอภายใต้ Rainbow Project เบอร์โทรศัพท์
1 เฟรชมาร์ท คอนวิเนียนสโตร์ 690,000 แบบร้านขนาด 1 คูหา พร้อมอุปกรณ์และตกแต่งภายใน 081-917-7344
(ร้านสะดวกซื้อ) 690,000 แบบร้านขนาด 2 คูหา พร้อมอุปกรณ์และตกแต่งภายใน
390,000 ร้านขนาดย่อมพร้อมตกแต่งภายใน
2 วินเซ็นท์  ร้านสารพัดบริการ 195,000-450,000 ซอฟแวร์ระบบ ตกแต่งภายใน-ภายนอก อุปกรณ์ 02-377-4524
หรือ02-732-9846
ธุรกิจหยอดเหรียญ 38,000-75,000 ผลิตภัณฑ์พร้อมการติดตั้ง และบริการหลังการขาย
3 ยูพีดี การันตี ธุรกิจค้าประกัน 60,000 เคาน์เตอร์ขายประกัน(เต็มรูปแบบ) 02-540-4444 /
089-490-4111
20,000 เคาน์เตอร์ขายประกัน(ธุรกิจเสริม)
10,000 นักขายประกัน
4 ศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ ปุณกฤษ
(โรงเรียนกิจไพศาลจักรยานยนต์)
ศูนย์ซ่อมจักรยานยนต์ 50,000 เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ และป้ายร้าน 02-749-4281-2
5 พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล บริษัททัวร์(จำหน่ายต๋วเครื่องบิน/ จองที่พัก/ จัดทัวร์) 30,000-40,000 อุปกรณ์สำนักงาน พร้อมสอนระบบการทำงาน 02-933-3455/
086-8846888
6 PJCC Corporation สอนการแต่งหน้าและสปา 15,000-20,000 สอนแต่งหน้า& Spa หน้า เน้นการให้บริการที่บ้านลูกค้า 081-639-3376
7 ERA Franchise  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 40,000 / ปี วางแผนธุรกิจพร้อมฝึกอบรมระบบปฏิบัติ (ERA Express แบบบุคคล) 02-514-4455
1,000,000 วางแผนธุรกิจพร้อมฝึกอบรมระบบปฏิบัติ (ERA Connect รูปแบบนิติบุคคล)
5,000,000 วางแผนธุรกิจพร้อมฝึกอบรมระบบปฏิบัติ(ERA Regianal นิติบุคคลตัวแทนพื้นที่)
8 มินิ ภตา , ภตา (ตัวแทนจำหน่าย) อัญมณี-เครื่องประดับ ค้าปลีก 7,900-49,000 ฟรี ค่าใช้จ่ายในการอบรม , การสนับสนุนด้านการตลาด ,       สามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่ได้ 900 ราย  ภายใน 3 เดือน 02-634-0426
9 Smart English แฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 450,000 ผู้ลงทุนจะได้รับลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่ 02-613-9139-41
10 Union Plus Study Abroad แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 550,000  สำรวจพื้นที่/ อบรมความรู้การทำธุรกิจแนะแนวการศึกษาต่อ/ วางระบบ (Package Silver 5 ปี ผลกำไรสุทธิร้อยละ 55 รอยัลตี้ร้อยละ 45)   02-973-4030
Union Plus Rainbow Gold แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 390,000  สำรวจพื้นที่/ อบรมความรู้การทำธุรกิจแนะแนวการศึกษาต่อ/ วางระบบ (Package Gold 5 ปี ผลกำไรสุทธิร้อยละ 65 รอยัลตี้ร้อยละ 35)  
Union Plus Rainbow Platinum แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 290,000  สำรวจพื้นที่/ อบรมความรู้การทำธุรกิจแนะแนวการศึกษาต่อ/ วางระบบ (Package Platinum 5 ปี ผลกำไรสุทธิร้อยละ 75 รอยัลตี้ร้อยละ 25)  
11 SPA of Siam สปาและบริการเสริมความงาม 39,000 Thai SPA Delivery @ Homeเครื่องมือพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ SPA of Siam (เอกสารการตลาดและอุปกรณ์เสริมตามมูลค่าการลงทุน)  02-987-4672
49,000 Beauty Relaxation เครื่องมือพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ SPA of Siam  (เอกสารการตลาดและอุปกรณ์เสริมตามมูลค่าการลงทุน) 
59,000 Beauty & SPA เครื่องมือพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ SPA of Siam  (เอกสารการตลาดและอุปกรณ์เสริมตามมูลค่าการลงทุน) 
12 Easy Pay Station รับชำระค่าใช้จ่าย 50,000 อุปกรณ์สำนักงาน,Software ระบบงาน 3 ปี,โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง,Kiosk 1 ชุด,เงินทุนหมุนเวียน 5,000 บาท,อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย 02-5395641
250,000 อุปกรณ์สำนักงาน,Software ระบบงาน 3 ปี ,โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง , Kiosk 1 ชุด ,เงินทุนหมุนเวียน 10,000 บาท 
13 ภิญญดา  สมุนไพร สมุนไพรรักษาผมร่วม ปิดผมขาว 25,000 รถเข็น 1 ตัว,เตียงสระ 1 ตัว,กระจกพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด  087-1060448
35,000 รถเข็น 1 ตัว,เตียงสระ 1 ตัว,กระจกพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด,เตียงนวดหน้า      1 ตัว,เครื่องนวดหน้า 1 ตัว

เอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(คลิกที่รูปภาพ ชมขนาดใหญ่)

   ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตมากยิ่งขึ้น  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินกิจกรรมภายใต้ “RAINBOW PROJECT” จะดำเนินการทั่วทั้งประเทศในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่ โดยกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การนำเสนอธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ การอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้/ทักษะทางด้านการบริหารจัดการและการตลาด การให้คำปรึกษาแนะนำ (Business Clinic)


ทั้งนี้  ผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02-5475952-3  สายด่วน 1570   หรือ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้น ๆ


อ่านข้อมูลแฟรนไชส์แบบเต็มๆ ใน รูปแบบ PDF File ได้ที่นี่

เว็บไซต์ Rainbow Project

บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ © ของThaiFranchiseCenter.com

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,132
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,127
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,650
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,302
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,135
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
981
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.