674
5
4 ธันวาคม 2561
Young STEM & a Entrepreneur จับมือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน จัดโครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3


Young STEM & a Entrepreneur จับมือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไต้หวัน จัดโครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 2 ที่เมืองไทเป และรุ่นที่ 3 ที่เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เยาวชนรุ่นใหม่
 
Young STEM & a Entrepreneur โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เพื่อผู้ประกอบการน้อย โดย สถาบัน Brain Adventure Camp ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมสำหรับเยาวชน ร่วมมือกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Science Education Center) เมืองไทเป และ องค์การพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Museum Kaohsiung (NSTM) เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
  1. จัดตั้ง โครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 2 โดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2561 และเริ่มทำกิจกรรมที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 รวม 11 วัน 
  2. จัดตั้ง โครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 3 โดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 และเริ่มทำกิจกรรมที่ ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562 รวม 14 วัน 
โดยโครงการได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ พร้อมมุ่งเปิดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรูปแบบใหม่รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์จากนานาประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ก่อให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ในโลกแห่งอนาคต  

 
โครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 2 และ 3  ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ STEM Education ที่เป็นรูปแบบการจัดการศึกษานานาชาติที่ตอบสนองต่อการเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ได้มีความรู้และความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ดีและมีคุณภาพ ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางโครงการได้เล็งเห็นถึงการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะทางการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างสภาวะความเป็นผุ้นำให้เยาวชนได้กล้าคิด กล้าแสดงออก
 
นับว่ามีความสำคัญอย่างมากในการยกระดับความสามารถของประเทศ อีกทั้งในประเทศไทย STEM Education ได้รับการจัดลำดับจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนโยบายระดับสูง ที่ควรจัดอยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ และนำไปต่อยอดสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น ตามแนวทางพัฒนานักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 
 
โดยโครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 2 จะเปิดรับสมัครเยาวชนชาย – หญิง  อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2561 และ โครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 3 จะเปิดรับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2562
 
ทั้งนี้ ทางโครงการจัดให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ ทักษะ ด้านการสื่อสาร พร้อมประกาศผล และเริ่มทำกิจกรรมที่ประเทศไต้หวัน สำหรับรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 รวม 11 วัน และ  รุ่นที่ 3 ระหว่าง วันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม  2562 รวม 14 วัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Brain Adventure Camp หรือ E-mail : brainadventurecamp@gmail.com
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
857
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
740
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
726
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
678
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
652
“FoodStoryMarket” ระบบ..
637
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.