659
4
18 ตุลาคม 2561
ซีพี ออลล์ ขึ้นสู่ระดับโลก World Index บริษัทไทยชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืน
 
 
 
“ซีพี ออลล์” ก้าวสู่บริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืน ขึ้นแท่นระดับโลก World Index เป็นปีแรก ชี้ เป็นบริษัทหนึ่งเดียวของไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในระดับโลก หรือ DJSI 2018 และยังได้รับคัดเลือกในระดับ Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
 
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี
 
ส่งผลให้ในปี 2018 ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) กลุ่ม World Index เป็นปีแรก และกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2017-2018) นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรและดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน
 
 
 
ทั้งนี้ ทาง ซีพี ออลล์ มีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน มีการวางแผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) ให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการจากความพิถีพิถันคัดสรรสิ่งที่ดี มีการวิจัยและพัฒนาที่คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย
 
พร้อมสร้างความสุขและความรู้สึกปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน คัดเลือกสินค้าที่เป็นประโยชน์จำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม และมีนวัตกรรมที่เข้าถึงใจลูกค้าด้วยบริการที่เป็นมิตรของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และการให้บริการความสะดวกแก่ทุกชุมชน ซึ่งส่งผลถึงความสำเร็จในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Relationship) อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตลอดจนช่วยสนับสนุนส่งเสริมสินค้าเอสเอ็มอีและสินค้าภาคการเกษตรจำหน่ายผ่านร้านเซเว่นฯและ 24 Shopping มาโดยตลอด
 
 
 
นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ได้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในสังคมเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ด้วยการจ้างพนักงานทั่วทุกภูมิภาคกว่า 150,000 คน มากที่สุดในประเทศไทย พร้อมให้พนักงานสายสำนักงาน สายกระจายสินค้า และสายปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังให้ความสำคัญกับการเลือกใช้และการจัดการกับบรรจุภัณฑ์ Green Packaging เพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 
ขณะที่ด้าน Human Rights บริษัทได้มีการกำหนดความมุ่งมั่น ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านนโยบาย และกระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมของบริษัท ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าและป้องกันผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
 
อย่างไรก็ตาม ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งใช้วัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 2,500 บริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยการคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI จะพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
860
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
741
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
726
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
678
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
657
“FoodStoryMarket” ระบบ..
637
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.