497
facebook
25 กันยายน 2561
SME ONE สุดยอดเวบไซต์สำหรับ SME


SME ONE คือ เวบไซต์กลาง (Web Portal) ของสสว.ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการของของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจภายใต้ชื่อ SME ONE โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะทำหน้าที่บูรณาการกับทุกหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือ SMEสมาชิก SME ONE จะได้รับแจ้งจากระบบทันที เมือมีโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเลตได้ทันที SME ONE ยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจทุกด้านให้กับผู้ประกอบการ SME

ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ในสาขาธุรกิจ ข้อมูลเชิงเทคนิคและเทคโนโลยี บทความจากแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งจะเป็น Exclusive Content และเทคนิคต่างๆ สำหรับ SME ที่ยังไม่เคยนาเสนอที่ไหนมาก่อน และนำเสนอในรูปแบบที่สั้นกระชับและเข้าใจง่าย

ทั้งในรูปแบบ InfoGraphic และ Clip VDO จุดสำคัญอันหนึ่งของ SME ONE คือ SME Calendar ที่จะรวบรวมกิจกรรมของภาครัฐและเอกชนที่ทำการส่งเสริมและพัฒนา SME ไว้ในเพียงที่เดียวและพร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และ Social Media เช่น Line และ Facebook เป็นต้น รวมถึงข้อมูลทางการเงินสาหรับ SME ซึ่งจะมีการรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลสินเชื่อที่เฉพาะเจาะจงเหมาะต่อความต้องการของ SME ในแต่ละกลุ่ม

อันจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการหาข้อมูลและการเตรียมหลักฐานในการขอสินเชื่อต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ SME SME ONE จะเป็นแหล่งรวบรวมหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคนิคสำหรับการพัฒนา SME เช่น ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันทดสอบด้านต่างๆ และศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะด้าน รวมถึง ผู้ให้บริการอื่นๆ แก่ SME อาทิ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยจัดทาระบบบัญชี ระบบภาษี เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมาการสนับสนุนและส่งเสริม SME จะมีลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกันยังไม่ชัดเจน

โดยระบบ SME Profile จะเป็นจัดทำข้อมูลของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงการส่งต่อและส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้จะระบบ SME Tracking System ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของการส่งเสริม SME ในหลายมิติ เพื่อช่วยในการจัดทามาตรการหรือโครงการเพื่อรองรับความต้องการของ SME ได้อย่างถูกต้องและถูกจุด ซึ่งเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้แบบ Real-Time ที่จะได้ข้อมูลสดใหม่อยู่เสมอ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.smeone.info
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,090
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,090
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,590
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,260
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,121
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
955
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.