584
25 กันยายน 2561
SME ONE สุดยอดเวบไซต์สำหรับ SME


SME ONE คือ เวบไซต์กลาง (Web Portal) ของสสว.ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการของของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจภายใต้ชื่อ SME ONE โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะทำหน้าที่บูรณาการกับทุกหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือ SMEสมาชิก SME ONE จะได้รับแจ้งจากระบบทันที เมือมีโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเลตได้ทันที SME ONE ยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจทุกด้านให้กับผู้ประกอบการ SME

ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ในสาขาธุรกิจ ข้อมูลเชิงเทคนิคและเทคโนโลยี บทความจากแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งจะเป็น Exclusive Content และเทคนิคต่างๆ สำหรับ SME ที่ยังไม่เคยนาเสนอที่ไหนมาก่อน และนำเสนอในรูปแบบที่สั้นกระชับและเข้าใจง่าย

ทั้งในรูปแบบ InfoGraphic และ Clip VDO จุดสำคัญอันหนึ่งของ SME ONE คือ SME Calendar ที่จะรวบรวมกิจกรรมของภาครัฐและเอกชนที่ทำการส่งเสริมและพัฒนา SME ไว้ในเพียงที่เดียวและพร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และ Social Media เช่น Line และ Facebook เป็นต้น รวมถึงข้อมูลทางการเงินสาหรับ SME ซึ่งจะมีการรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลสินเชื่อที่เฉพาะเจาะจงเหมาะต่อความต้องการของ SME ในแต่ละกลุ่ม

อันจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการหาข้อมูลและการเตรียมหลักฐานในการขอสินเชื่อต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ SME SME ONE จะเป็นแหล่งรวบรวมหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคนิคสำหรับการพัฒนา SME เช่น ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันทดสอบด้านต่างๆ และศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะด้าน รวมถึง ผู้ให้บริการอื่นๆ แก่ SME อาทิ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยจัดทาระบบบัญชี ระบบภาษี เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมาการสนับสนุนและส่งเสริม SME จะมีลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกันยังไม่ชัดเจน

โดยระบบ SME Profile จะเป็นจัดทำข้อมูลของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงการส่งต่อและส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้จะระบบ SME Tracking System ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของการส่งเสริม SME ในหลายมิติ เพื่อช่วยในการจัดทามาตรการหรือโครงการเพื่อรองรับความต้องการของ SME ได้อย่างถูกต้องและถูกจุด ซึ่งเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้แบบ Real-Time ที่จะได้ข้อมูลสดใหม่อยู่เสมอ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.smeone.info
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ออฟฟิศเมท พลัส” แฟรนไ..
1,174
แรงไม่หยุด! แฟรนไชส์ ม..
1,037
แฟรนไชส์ เฮียเปา-ซาลาเ..
1,000
ครั้งแรกของประเทศ งานป..
985
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
968
ชิปป์สไมล์ แฟรนไชส์ไปร..
968
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.