475
27 กันยายน 2561
กสอ.ผนึกกำลัง สสว.ยกระดับสตรีทฟูดก้าวสู่สมาร์ทฟูดทรัก
 
 
 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัว “ฟูดทรักคลัสเตอร์ประเทศไทย” เป็นคลัสเตอร์น้องใหม่ ผนึกกำลังระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มฟูดทรัก (Food Truck) และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนฟูดทรัก (Food Truck Business Network) จำนวน 2 เครือข่าย กว่า 600 ราย ต่อยอดจากกลุ่มฟูดทรักคลับประเทศไทย สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มให้มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ
 
นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ธุรกิจฟูดทรักนั้นไม่ได้มีแต่รถเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียว หากแต่ประกอบด้วยธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงอีกมากมาย เช่น
 1. ธุรกิจรถยนต์และที่เกี่ยวข้อง
 2. ธุรกิจการเงินและการบริการทางธุรกิจ
 3. ธุรกิจการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
 4. ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์
 5. ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
 6. ธุรกิจร้านค้า ศูนย์การค้า และตลาดนัด
 7. ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการขายอาหาร และ
 8. ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร อันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาท
ซึ่งการส่งเสริมให้ธุรกิจฟูดทรักของประเทศไทยเติบโตนั้นจึงเป็นการเพิ่มรายได้และเงินหมุนเวียนในเครือข่ายธุรกิจนี้ได้อย่างมหาศาล

 
นายเวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจฟูดทรักมีความน่าสนใจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จากตัวเลขผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 352 ราย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 94 ราย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 90 ราย และกรุงเทพมหานคร จำนวน 168 ราย

ซึ่งกิจกรรมได้พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจฟูดทรัก ทั้งด้านมาตรฐาน เช่น มาตรฐานการบริการ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยต่างๆ ด้านการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยการวางแผนการตลาด และกำหนดกลยุทธ์การตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดของเครือข่ายฟูดทรักทั้งออนไลน์ และออฟไลน์

ผลจากการออกงานแสดงเครือข่ายธุรกิจฟูดทรักในงาน Thailand Industry Expo 2018 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถทำยอดขายกว่า 20 ล้านบาทจากตัวธุรกิจฟูดทรักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับฟูดทรัก และเดินทางไปร่วมแสดงรถฟูดทรัก สอนอาชีพ พร้อมกับเจรจาธุรกิจกับองค์กรสำคัญๆ ใน สปป.ลาว ในวันที่ 4-6 กันยายนที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอย่างมาก มีนักธุรกิจชาว สปป.ลาวให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 300 ราย พร้อมร่วมมือในการขยายธุรกิจทั้งฟูดทรักในลักษณะแฟรนไชน์และรถฟูดทรักทั้งการต่อเติมรถและตัวรถพ่วงต่างๆ ไปในอาเซียนอีกด้วย
 
นายเดชากล่าวทิ้งท้ายว่า กสอ.ตัดสินใจวางแผนยุทธศาสตร์เรือธง (Flagship Strategic Plan) ในปี 2562 เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการฟูดทรักให้มีมาตรฐานที่เป็นระบบขั้นตอนมากขึ้น เรียกว่า “Smart 4 Food Truck” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมมาตรฐานสำคัญ 4 ด้าน คือ
 1. ด้านมาตรฐานคนที่ทำอาชีพฟูดทรักที่ต้องผ่านมาตรฐานด้านวิชาชีพ เช่น มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น
 2. ด้านมาตรฐานครัวที่ใส่ไว้บนรถฟูดทรัก ที่ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงอาหาร เช่น สมาคมเชฟ หรือกรมอนามัย เป็นต้น
 3. ด้านมาตรฐานรถฟูดทรักที่ต้องมีการตรวจสภาพรถที่ใช้บรรทุกและเคลื่อนที่ไปยังจุดจำหน่ายอาหารต่างๆ ที่ต้องผ่านการตรวจระบบตามมาตรฐานอย่างดี หรือเกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ตรอ. เป็นต้น และสุดท้ายคือ ..
 4. ด้านมาตรฐานตลาด ที่ประกอบไปด้วยการทำแหล่งตลาดนัดที่สามารถรองรับรถฟูดทรัก โดยจะเข้ามาจำหน่าย และการตลาดที่จะทำประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้
อย่างไรก็ตาม กสอ.ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ออกมาตรฐานโดยตรง ดังนั้น ในการยกระดับอุตสาหกรรมฟูดทรักให้เติบโตแบบแข็งแรงและยั่งยืนจำเป็นต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงาน เพื่อให้อุตสาหกรรมฟูดทรักมีมาตรฐาน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคตได้

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมรถฟูดทรักให้ได้ด้วย Smart 4 Food Truck นี้จึงเป็นความท้าทายที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศไทย เมืองแห่งสตรีทฟูดที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างแน่นอน
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ติดตาม ไจแอ้นลูกชิ้นระ..
965
โมดิฟายอิ้งค์ แฟรนไชส์..
960
เปิดแล้ว! Sumocha สาขา..
929
กัตโตะชา | เทสตี้ทีเฮา..
913
แฟรนไชส์ร้าน Maru Waff..
832
ชีสซี่ฟราย สแน็ค เปิดส..
802
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.