1.9K
5
17 สิงหาคม 2561
อันดับ 1 แฟรนไซส์กวดวิชา มาตราฐานสูง ลงทุนน้อย เริ่มเพียง 79,000 บาท คืนทุนใน 2-5 เดือน อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด!!
 


Bright Up Kids คือ ?

Bright Up Kids คือ เป็นระบบการเรียนที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ที่มีระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวทำให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายและเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน โดยหลักสูตรของ Bright Up Kids เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่า สามารถวัดผลและเห็นผลได้จริงภายในระยะเวลาอันสั้น Bright Up kids เป็นระบบ
 
แฟรนไซส์การศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการโดย ร.ศ.ชัชชัย  โกมารทัต  และ ผศ. สมพร  โกมารทัต  และอาจารย์พี่เจ็ง  นางสาวธิตินาจ  ลีลาองอาจและกลุ่มคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เข้าใจ และเข้าถึงเนื้อหาของวิชาหลัก 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย 

เนื่องจากทั้งสี่วิชานี้เป็นหัวใจหลักของระบบการศึกษาไทย และทั่วโลก โดยไม่ว่าน้องๆ นักเรียน จะถนัดทางด้านไหนก็จะสามารถต่อยอดการเรียนการศึกษาในชั้นสูงขึ้นไปได้ทั้งในและต่างประเทศ
 
อนึ่งทาง Bright Up Kids ได้มีการเปิด Franchise ให้ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของเด็กไทยในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของสถาบัน

2. ประวัติความเป็นมา : 
 
รายละเอียด : จากประสบการณ์กว่า 14 ปี ที่ทาง Bright Up Center  ได้ถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาที่ดีในการเรียนของน้องๆ จึงทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องของการศึกษาที่ยังขาดเนื้อหาที่สำคัญ และเทคนิคที่ดีในการเรียน  จึงเป็นแรงผลักดันให้คิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีและเทคนิคที่สำคัญๆ ให้น้องๆนักเรียนได้เข้าใจการเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการสอบแข่งขันในห้องเรียนและสอบแข่งขันในระบบสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน

3. ทำไม Bright Up Kids ถึงเป็นแฟรสไซส์กวดวิชาอันดับ 1

อนึ่งเมื่อสำรวจดูจะพบว่านักเรียนโดยเฉพาะทางต่างจังหวัดยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทางวิชาการและเทคนิคที่สำคัญ เป็นจำนวนมาก  ทาง Bright Up Kids จึงคิดผลักดันหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียน น้องๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้มีความรู้ทัดเทียมกันทั่วประเทศโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ คือ Bright Up Center (สำนักงานใหญ่)  แต่น้องๆสามารถเข้าเรียนกับ  Bright Up Kids ซึ่งจะมีสาขากระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยหากน้องคนไหนใกล้ที่ใดก็สามารถติดต่อได้ในละแวกที่ใกล้บ้านของน้องๆ 

3.1 จุดเด่นที่เหนือกว่า
 1. จ่ายค่าแฟรนไซส์เพียงครั้งเดียวหากครบกำหนดสัญญาต่อสัญญาให้ฟรีโดยไม่เก็บเพิ่มอีก
 2. คืนทุนและทำกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น
 3. ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลตลอด
 4. ระยะเวลาคืนทุน 2-5 เดือน
 5. ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว
 6. หลักสูตรมีมาตรฐานจริง เนื่องจากมีนักเรียนที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จกว่า 40,000 คน
 7. หลักสูตรโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งไทยและสากล และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.2

 
 
4. หลักสูตรของ  Bright Up Kids

โดยแบ่งตามความถนัดและความสามารถของผู้ประกอบการคือ
 1. ระดับอนุบาล – ป. 6 (3-12 ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคไทย
 2. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12 ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคInter,EP
 3. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12 ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคไทย
 4. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12 ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคInter,EP
 5. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Kids ภาคไทย
 6. ระดับอนุบาล - ป.6(3 – 12 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Kids ภาคInter,EP
 7. ระดับอนุบาล - ป.6 ( 3- 12 ปี) หลักสูตรภาษาไทย
 8. ระดับม.1 - ม.3 (12-15 ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคไทย
 9. ระดับม.1 - ม.3 (12 – 15 ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคInter, EP
 10. ระดับม.1 - ม.3 (12 – 15 ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Teen ภาคไทย
 11. ระดับม.1 - ม.3 (12 – 15 ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Tenn ภาคInter, EP
 12. ระดับม.1 - ม.3 (12 – 15 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Teen ภาคInter, EP
5. รายละเอียดการลงทุน
 
 
 
1.ค่า Franchise เริ่มต้น  79,000 บาท (สัญญา 4 ปี) (ครบสัญญา 4 ปี ต่อฟรีไม่เก็บเพิ่ม)
 
 
 
2.ค่า Royalty Fee 23%  ของรายได้จากค่าเล่าเรียน
 
 
3.ค่าใช้จ่ายตกแต่งศูนย์และสถานที่สำหรับเปิดศูนย์เรียน

สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับมีอะไรบ้าง?
 1. การฝึกอบรมผู้ประกอบการจัดการอบรมและให้คำปรึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดศูนย์
 2. Certificate for trainer
 3. อุปกรณ์การสอน + หนังสือหลักสูตร + แบบฝึกหัด
 4. คู่มือการจัดศูนย์
 5. ป้ายโลโก้ และ X-Stand
 6. โบรชัวร์  500 แผ่น
 7. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website / Facebook ของทางสถาบันให้การสนับสนุน ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 8. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ & เครื่องหมายการค้า (โลโก้)
 9. สิทธิในการใช้หลักสูตร
 10. สิทธิการใช้ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบัน
 11. ให้คำปรึกษาการบริหารงานมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด
 12. จัดการอบรมแนะแนวสำหรับผู้เปิดศูนย์อย่างต่อเนื่องและทักษะด้านการสอนในระบบ Bright Up Kids
6.  คุณสมบัติผู้ประกอบการ
 
 
 
1.มีใจรัก มีความมุ่งมั่น อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
 
 
2.มีความรับผิดชอบสูง
 
 
3.มีพื้นฐานการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (ไม่จำเป็นต้องจบด้านคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษโดยตรง
 
 
 
ไม่ต้องกังวลว่าไม่เคยทำธุรกิจหรือมีประสบการณ์มาก่อน เพียงมีใจรักเราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณ และพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับ แฟรนไซส์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จากในและต่างประเทศคืนทุนเร็ว ภายใน 2 – 5 เดือน
 
สนใจร่วมธุรกิจกับเรา
โทร. 097-341-5373
Line : @brightupkids (มี@ข้างหน้าด้วยนะคะ)
โทรด่วน! รับจำนวนจำกัด
  

 
เตรียมพบกับ Franchise Bright Up Kids
 • สาขาลาดพร้าว 101
 • สาขาลพบุรี อ.เมือง
 • สาขาสระบุรี อ.เมือง
 • สาขาพัทลุง อ.ควนขนุน
 • สาขาราชบุรี อ.สวนผึ้ง
 • ฯลฯ เร็วๆนี้ 
มาเติบโตพร้อมพัฒนาความรู้ให้เด็กๆ เพื่อเป็นรากฐานให้กับประเทศกับ Franchise ที่มีมาตรฐานและหลักสูตรที่ยอดเยี่ยม คืนทุนเร็ว กับ Bright Up Kids นะคะ

ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ Bright Up Kids 

โทร.097-3415373, 085-1261919
อีเมล์ chawan9999@gmail.com , brightupkids1111@gmail.com
เว็บไซต์ www.brightupcenter.com 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
855
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
734
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
725
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
675
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
647
“FoodStoryMarket” ระบบ..
634
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.