795
3
facebook
17 สิงหาคม 2561
อันดับ 1 แฟรนไซส์กวดวิชา มาตราฐานสูง ลงทุนน้อย เริ่มเพียง 79,000 บาท คืนทุนใน 2-5 เดือน อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด!!
 


Bright Up Kids คือ ?

Bright Up Kids คือ เป็นระบบการเรียนที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ที่มีระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวทำให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายและเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน โดยหลักสูตรของ Bright Up Kids เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่า สามารถวัดผลและเห็นผลได้จริงภายในระยะเวลาอันสั้น Bright Up kids เป็นระบบ
 
แฟรนไซส์การศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการโดย ร.ศ.ชัชชัย  โกมารทัต  และ ผศ. สมพร  โกมารทัต  และอาจารย์พี่เจ็ง  นางสาวธิตินาจ  ลีลาองอาจและกลุ่มคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เข้าใจ และเข้าถึงเนื้อหาของวิชาหลัก 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย 

เนื่องจากทั้งสี่วิชานี้เป็นหัวใจหลักของระบบการศึกษาไทย และทั่วโลก โดยไม่ว่าน้องๆ นักเรียน จะถนัดทางด้านไหนก็จะสามารถต่อยอดการเรียนการศึกษาในชั้นสูงขึ้นไปได้ทั้งในและต่างประเทศ
 
อนึ่งทาง Bright Up Kids ได้มีการเปิด Franchise ให้ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของเด็กไทยในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของสถาบัน

2. ประวัติความเป็นมา : 
 
รายละเอียด : จากประสบการณ์กว่า 14 ปี ที่ทาง Bright Up Center  ได้ถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาที่ดีในการเรียนของน้องๆ จึงทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องของการศึกษาที่ยังขาดเนื้อหาที่สำคัญ และเทคนิคที่ดีในการเรียน  จึงเป็นแรงผลักดันให้คิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีและเทคนิคที่สำคัญๆ ให้น้องๆนักเรียนได้เข้าใจการเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการสอบแข่งขันในห้องเรียนและสอบแข่งขันในระบบสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน

3. ทำไม Bright Up Kids ถึงเป็นแฟรสไซส์กวดวิชาอันดับ 1

อนึ่งเมื่อสำรวจดูจะพบว่านักเรียนโดยเฉพาะทางต่างจังหวัดยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทางวิชาการและเทคนิคที่สำคัญ เป็นจำนวนมาก  ทาง Bright Up Kids จึงคิดผลักดันหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียน น้องๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้มีความรู้ทัดเทียมกันทั่วประเทศโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ คือ Bright Up Center (สำนักงานใหญ่)  แต่น้องๆสามารถเข้าเรียนกับ  Bright Up Kids ซึ่งจะมีสาขากระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยหากน้องคนไหนใกล้ที่ใดก็สามารถติดต่อได้ในละแวกที่ใกล้บ้านของน้องๆ 

3.1 จุดเด่นที่เหนือกว่า
 1. จ่ายค่าแฟรนไซส์เพียงครั้งเดียวหากครบกำหนดสัญญาต่อสัญญาให้ฟรีโดยไม่เก็บเพิ่มอีก
 2. คืนทุนและทำกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น
 3. ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลตลอด
 4. ระยะเวลาคืนทุน 2-5 เดือน
 5. ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว
 6. หลักสูตรมีมาตรฐานจริง เนื่องจากมีนักเรียนที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จกว่า 40,000 คน
 7. หลักสูตรโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งไทยและสากล และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.2

 
 
4. หลักสูตรของ  Bright Up Kids

โดยแบ่งตามความถนัดและความสามารถของผู้ประกอบการคือ
 1. ระดับอนุบาล – ป. 6 (3-12 ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคไทย
 2. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12 ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคInter,EP
 3. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12 ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคไทย
 4. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12 ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคInter,EP
 5. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Kids ภาคไทย
 6. ระดับอนุบาล - ป.6(3 – 12 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Kids ภาคInter,EP
 7. ระดับอนุบาล - ป.6 ( 3- 12 ปี) หลักสูตรภาษาไทย
 8. ระดับม.1 - ม.3 (12-15 ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคไทย
 9. ระดับม.1 - ม.3 (12 – 15 ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคInter, EP
 10. ระดับม.1 - ม.3 (12 – 15 ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Teen ภาคไทย
 11. ระดับม.1 - ม.3 (12 – 15 ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Tenn ภาคInter, EP
 12. ระดับม.1 - ม.3 (12 – 15 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Teen ภาคInter, EP
5. รายละเอียดการลงทุน
 
 
 
1.ค่า Franchise เริ่มต้น  79,000 บาท (สัญญา 4 ปี) (ครบสัญญา 4 ปี ต่อฟรีไม่เก็บเพิ่ม)
 
 
 
2.ค่า Royalty Fee 23%  ของรายได้จากค่าเล่าเรียน
 
 
3.ค่าใช้จ่ายตกแต่งศูนย์และสถานที่สำหรับเปิดศูนย์เรียน

สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับมีอะไรบ้าง?
 1. การฝึกอบรมผู้ประกอบการจัดการอบรมและให้คำปรึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดศูนย์
 2. Certificate for trainer
 3. อุปกรณ์การสอน + หนังสือหลักสูตร + แบบฝึกหัด
 4. คู่มือการจัดศูนย์
 5. ป้ายโลโก้ และ X-Stand
 6. โบรชัวร์  500 แผ่น
 7. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website / Facebook ของทางสถาบันให้การสนับสนุน ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 8. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ & เครื่องหมายการค้า (โลโก้)
 9. สิทธิในการใช้หลักสูตร
 10. สิทธิการใช้ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบัน
 11. ให้คำปรึกษาการบริหารงานมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด
 12. จัดการอบรมแนะแนวสำหรับผู้เปิดศูนย์อย่างต่อเนื่องและทักษะด้านการสอนในระบบ Bright Up Kids
6.  คุณสมบัติผู้ประกอบการ
 
 
 
1.มีใจรัก มีความมุ่งมั่น อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
 
 
2.มีความรับผิดชอบสูง
 
 
3.มีพื้นฐานการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (ไม่จำเป็นต้องจบด้านคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษโดยตรง
 
 
 
ไม่ต้องกังวลว่าไม่เคยทำธุรกิจหรือมีประสบการณ์มาก่อน เพียงมีใจรักเราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณ และพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับ แฟรนไซส์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จากในและต่างประเทศคืนทุนเร็ว ภายใน 2 – 5 เดือน
 
สนใจร่วมธุรกิจกับเรา
โทร. 097-341-5373
Line : @brightupkids (มี@ข้างหน้าด้วยนะคะ)
โทรด่วน! รับจำนวนจำกัด
  

 
เตรียมพบกับ Franchise Bright Up Kids
 • สาขาลาดพร้าว 101
 • สาขาลพบุรี อ.เมือง
 • สาขาสระบุรี อ.เมือง
 • สาขาพัทลุง อ.ควนขนุน
 • สาขาราชบุรี อ.สวนผึ้ง
 • ฯลฯ เร็วๆนี้ 
มาเติบโตพร้อมพัฒนาความรู้ให้เด็กๆ เพื่อเป็นรากฐานให้กับประเทศกับ Franchise ที่มีมาตรฐานและหลักสูตรที่ยอดเยี่ยม คืนทุนเร็ว กับ Bright Up Kids นะคะ

ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ Bright Up Kids 

โทร.097-3415373, 085-1261919
อีเมล์ chawan9999@gmail.com , brightupkids1111@gmail.com
เว็บไซต์ www.brightupcenter.com 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,109
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,104
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,615
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,268
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,129
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
964
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.