20K
343
16 มีนาคม 2561
คลอดแล้ว! 37 แฟรนไชส์ ที่เข้าร่วม MOU กับธนาคารออมสิน ปล่อยกู้เพื่อผู้มีรายได้น้อย


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ธนาคารออมสิน ได้ลงนาม MOU ร่วมกับเจ้าของแฟรนไชส์ 37 แบรนด์ ให้สินเชื่อแก่ผู้มีรายได้น้อย ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ณ ห้องประชุมบุรฉัตร อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ โดยมี “คุณจิราพร นุกิจรังสรรค์” รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ระหว่างธนาคารออมสิน กับ เจ้าของแฟรนไชส์ 

สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วม MOU กับ ธนาคารออมสิน ชุดแรก 37 แบรนด์ ประกอบด้วย

1.แหม่ม ซาลาเปาลาวา (ซาลาเปาลาวา)
 
น.ส.กนกลักษณ์ ศรีลา โทร. 086-6792565

ค่าแฟรนไชส์ 9,900 บาท
 
ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/zrNrDj 
 

2.ราชาลูกชิ้นหมูระเบิด (ลูกชิ้นทานเล่น)
 

นายอนพ วัฒนกูล โทร. 085-2515588

ค่าแฟรนไชส์ 2,900 บาท
 
ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/1Dms3D 
 

3.ไจแอ็นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิง (ลูกชิ้นทานเล่น)


นายอนพ วัฒนกูล โทร. 085-2515588

ค่าแฟรนไชส์ 2,990 บาท 
 
ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/3fg5GE 
 

4.อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลา 2 หม้อ (ลูกชิ้นทานเล่น)
 

นายอนพ วัฒนกูล โทร. 085-2515588

ค่าแฟรนไชส์ 2,900 บาท 
 
ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/pCpEhX 
 

5.ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด (ลูกชิ้นทานเล่น)
 

 
นายอนพ วัฒนกูล โทร. 085-2515588

ค่าแฟรนไชส์ 1,990 บาท
 
ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/ikvTHo 
 

6.รสโบราณ (กาแฟถุงกระดาษ)
 
น.ส.ขนิษฐา ทัดกลาง โทร. 080-5619990
 

7.เปิ่นกาแฟโบราณ (เครื่องดื่ม กาแฟ)
 
นายวิวัฒน์ ใบบัว โทร. 081-2935424

ค่าแฟรนไชส์ 14,900 บาท

ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/sbkVka
 

8.บริษัท กิมชุน หมูปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (หมูปิ้ง)

นายปรีชา คล่องจิตร์ โทร. 080-4984111 
 

9.ชาตันหยง (เครื่องดื่มชา)
 
นางวลัยลักษณ์ วณิชชาภิวงศ์ โทร. 086-3807418 
 

10.น้ำหอมกัลยา (น้ำหอมกัลยา)
 
นายวาทิต ประสมทรัพย์ โทร. 081-4437434 
 
ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/CFNMAh


11.บริษัท บัวบางแก้ว จำกัด (กาแฟโบราณ) 
 
นายภัคกร สอดศรี โทร. 086-3035725 
 

12.เพลินกรุงกาแฟรถโบราณ (กาแฟโบราณ)
 
นายภาสกร อยู่เย็น โทร. 089-9185186 
 

13.โจ๊กแต้จิ๋ว (โจ๊กหมูพร้อมรับประทาน)
 
คุณธัญวัลย์ เดชทวีเหมโรจน์ โทร. 085-4844899


14. The Hen Noodle (ไก่ ฅน cook) (ก๋วยเตี๋ยว) 
 
น.ส.ชญาพัณณ์ จิราจินต์ โทร. 098-5928244
 

15.หมูหม้อเทพ (หมูทอดเพื่อสุขภาพ)
 
นายอภิชาต สถิตเกษมสานต์ โทร. 081-8545867
 

16.อร่อยจัง แกงเลียง แกงเห็ด ผักหวาน (แกงเลียง แกงเห็ด แกงส้ม ต้มยำ)
 
นายธนาชัย ไชยบูรณพินิจ โทร. 082-5444141 
 

17.ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า (ลูกชิ้นหมู)
 
นายธนิตศักดิ์ อิงคะกิตติโรจน์ โทร. 089-7088406 

ค่าแฟรนไชส์ 4,900 บาท 
 
ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/NzcQ8H 
 

18. Rhino Espresso Bar (กาแฟสด) 
 
น.ส.ศศิวิมล บูรณรักษ์ โทร. 080-4244659
 

19. Argo Coffee & Tea (กาแฟ)
 
นางเพ็ญพิมล ทองคำ โทร. 086-7939099
 

20.ชาบังนันปัตตานี ชา (กาแฟ จำหน่ายและผลิตวัตถุดิบ)
 
น.ส.ฉัตปณิตาศ์ โชคเกษมศานติ์ โทร. 095-4199555 
 

21. BODY CARE EXPRESS (ขายเครื่องสำอาง)
 
นายธัชชัย อาชาภิรมย์ศิลป์ โทร. 081-4842928
 

22.เปา เหล่า กง (ซาลาเปา ขนมจีบ) 
 

นายศุภวิชญ์ ทัศนกร โทร. 089-8334378

ค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท 
 
ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/P1Kw6J

23.พิซซ่าอาหม่วย (พิซซ่า)
 
นายธนวิศว์ โภคินมณีโรจน์ โทร. 095-5423504 
 

24.แชมป์เขย่านม (เครื่องดื่ม) 
 
นายณรงค์ชัย เดชนิธิกุล โทร. 089-1400314 
 

25. Coffee Love (จำหน่ายเมล็ดกาแฟ ธุรกิจกาแฟครบวงจร)
 
พ.ต.ท.ทวยเทพ เดวิด วิบุลศิลป์ โทร. 086-5466402 
 
ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/Rp9M1f 
 

26. PWT Express (จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ท่องเที่ยวครบวงจร)
 
 

คุณพรีม ศลาฆนันท์  โทร. 086-8846888 

ค่าแฟรนไชส์  99,000 บาท 
 
ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/LiKFfy 
 

27.ฟองแฟ้บ Laundry & Dry clean (ซัก อบรีด และซักแห้ง)
 
นายพีรวศิน วันเฟื่องฟู โทร. 081-7548288, 02-1872755 
 

28.โกวนัน (ร้านอาหาร) 
 
นายภาวี กุลจันทร์ โทร. 086-5349222 
 

29. Super S. Express (งานบริการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ จุดรับชำระเงิน)
 
นายศุภชัย นิลวานิช โทร. 086-3185789
 

30.บริษัท เซ็นส์แมธ โมนต์ จำกัด (การศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ)
 
นายอรรถสิทธิ์ ปัญจรานนท์ โทร. 086-0354155
 

31.เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟ indy (ก๋วยเตี๋ยว) 
 
นายเกษมพงษ์ ห่วงจริง โทร. 097-2614690
 

32. Math Home (การศึกษา)
 
นายนิติวัฒน์ โพธิปัญญา โทร. 062-5145245

ค่าแฟรนไชส์  55,000 บาท 

 
ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/H6rF9z 
 

33.ผึ้งยิ้ม น้ำผึ้งมะนาว (เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ)
 
คุณสรัลภัค จิรโรจน์วัฒน โทร. 085-2432445 
 

34.เอ้กฮันท์ วาฟเฟิลฮ่องกง (วาฟเฟิล) 
 
คุณกัลยรัตน์ สาธุกิจชัย โทร. 098-3788380 

ค่าแฟรนไชส์  21,300 บาท 
 
ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/ByMxxj 
 

35.กาแฟสด เขาทะลุ ชุมพร (กาแฟ)
 

คุณอรทัย เสนะจุติ โทร. 087-0099405 

ค่าแฟรนไชส์  119,000 บาท 
 
ข้อมูลแฟรนไชส์ https://goo.gl/BBrkCU 
 

36.สุขอุทัย ผัดไทสุโขทัย (ผัดไทสุโขทัย) 
 
นายขันติ สุขไพร่ โทร. 099-4466364 
 

37.สเต็กขั้นเทพ (อาหาร) 
 
นายจิรัฏฐ์ คำเหลา โทร. 086-9923863 
 


 
 
โดยทั้ง 37 ธุรกิจแฟรนไชส์ ล้วนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มาแล้ว และเป็นแฟรนไชส์ที่ลงทุนไม่สูงมากนัก คืนทุนเร็ว ที่สำคัญสินค้าได้รับความนิยมจากตลาดและผู้บริโภค  
 
 
ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ได้จัดทำโครงการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ตั้งวงเงินไว้ 3,000 ล้านบาท จะปล่อยกู้ตั้งแต่ 2 แสน ถึง 1 ล้านบาท / ราย คิดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% ต่อเดือน และปีต่อไป 0.50-1.00% ต่อเดือน ตามประเภทหลักประกัน โดยผู้สนใจสามารถใช้ บสย.หลักประกันทางธุรกิจ หลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มาค้ำประกันได้ หรือหากกู้ต่ำกว่า 2 แสนบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี 


 
 
 
 

ธนาคารออมสินคาดว่า การปล่อยกู้ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแฟรนไชส์มา ส่วนใหญ่ลงทุนไม่สูง น่าจะอยู่ที่ระดับ 30,000 บาท/ราย ทำให้สามารถปล่อยกู้ได้มากถึง 1 แสนราย ถือเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพเป็นของตนเองได้เพิ่มขึ้น 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
848
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
730
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
721
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
669
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
643
ข่าวดี! คนเป็นเจ้าของร..
618
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.