1.6K
33
12 มีนาคม 2561
กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการยกระดับแฟรนไชส์ท้องถิ่นสู่มาตรฐาน  สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้ผู้มีรายได้น้อย
 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องทิพวรรณบอลรูม โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น “นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการเปิดงาน Local Franchise Roadmap การยกระดับแฟรนไชส์ท้องถิ่น (Local Franchise) ขึ้นแท่นแฟรนไชส์มาตรฐาน รองรับการสร้างอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ 
 
สำหรับโครงการ Local Franchise Roadmap กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วประเทศเข้าสู่ระบบการบริหารแบบมีมาตรฐาน ยกระดับความน่าเชื่อถือให้เทียบเท่าแฟรนไชส์แบรนด์ดัง แฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการจะได้รับการคัดเลือก อบรม และบ่มเพาะกันเต็มที่จากผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
เมื่อจบโครงการจะมีแฟรนไชส์ดีๆ ออกสู่ตลาดให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงานเลือกลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ให้เกื้อหนุนกันได้อย่างลงตัว สามารถสร้างดีดตัวเลข คิดเป็นเม็ดเงินทางเศรษฐกิจ ที่จะเกิดขึ้นหมุนเวียนมากกว่า 100 ล้านบาท

 
นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ดำเนินงานโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กิจกรรมนี้นับเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางชีวิตให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในส่วนภูมิภาค 

 
ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินภารกิจต่อยอดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างจริงจัง เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้หลุดพ้นจากความยากจน และกลายเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านทางโครงการต่างๆ อาทิ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การอบรมสร้างอาชีพร้านอาหาร เสริมสวย และแม่บ้านมืออาชีพ 
 
รวมไปถึงการนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ราคาประหยัด ให้เป็นทางเลือกในการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้มีรายได้น้อยเสมอมา

 
การเปิดงาน (kick off) เป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่น (Local Franchise) ได้เกิดความตระหนักรู้ และเดินเข้าสู่เส้นทางในการพัฒนาธุรกิจของตนเองบนมาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาได้เปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้มีธุรกิจสนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 200 ราย 

 
ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะได้รับการคัดเลือก และตรวจเช็คสุขภาพของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่เป็นไฮไลท์สำคัญของโครงการฯ คือ ผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแบบตัวต่อตัว ณ สถานประกอบธุรกิจของแต่ละรายจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการเข้าร่วมการดูงาน ณ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานคุณภาพเพื่อเรียนรู้ การดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ
 
“เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ จะสามารถใช้เครื่องหมาย DBD Franchise Standard ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และกระทรวงพาณิชย์จะนำไปร่วมออกบูธงานแฟร์ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงในประเทศ เช่น Thai Franchise & SME Expo, Smart SME Expo, Thailand Franchise & Business Opportunity (TFBO) เป็นต้น สำหรับโครงการนี้ จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561”

 
นอกจากการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลุดพ้นจากความยากจนด้วยแฟรนไชส์” (Prosper with Franchise) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้ว ยังมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์แฟรนไชส์”

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบถึงแนวโน้มของธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง ทำให้สามารถปรับตัวอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนได้รับฟังการเสวนาจากธุรกิจ แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จใน 3 ธุรกิจ ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวแม่ศรีวรรณ, น้ำหอมกัลยา และอินทนิลอีกด้วย

 
ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 200 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครจำนวน 108 ราย และต่างจังหวัดจำนวน 92 ราย 
 
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายว่ากิจกรรม Local Franchise Roadmap จะช่วยเพิ่มจำนวนธุรกิจ แฟรนไชส์ให้พัฒนาได้อย่างมีศักยภาพทั่วประเทศ มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เกิดความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคและนักลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisee) สามารถขยายธุรกิจและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

 
โดยแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ฯ กระทรวงพาณิชย์จะส่งเสริม ให้ก้าวไปสู่การเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงานให้มีอาชีพเป็นของตัวเองด้วยธุรกิจแฟรนไชส์  ช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน และมีรายได้ทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ มากถึง 100 ล้านบาท 
 
อ่านข่าวแฟรนไชส์อื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/home.php
สอบถามรายละเอียดโครงการ www.dbd.go.th/main.php?filename=index
 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ด่วน! แฟรนไชส์ Marucha..
3,223
ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด..
1,188
ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิด..
1,173
แฟรนไชส์ “ปังอั้ยยะ” ร..
1,089
กรุงศรีจัดสัมมนาเพื่อล..
906
กขค ชานม 15 บาท เปิด 5..
881
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.