830
21 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันอาหาร ทำ MOU ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ พัฒนางานวิชาการ สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอาหา
 

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนางานวิชาการ หนุนวิจัยสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มมูลค่า  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น และส่งเสริมงานห้องปฏิบัติการ(แล็บ)  รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร

 
เมื่อเร็วๆ นี้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันอาหาร กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการให้มีความเข้มแข็งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

 
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้  มีกรอบและแนวทางความร่วมมือ 4 ด้านดังนี้
  1. การส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงานแก่บุคลากรและนักศึกษา
  2. การจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา โดยใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและอาหาร
  3. การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และ
  4.  งานปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ด้านเคมีและชีวเคมีทางอาหารและน้ำ การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีทั่วไป การตรวจวิเคราะห์วิตามิน แร่ธาตุและโลหะหนัก จุลชีววิทยา สารพิษจากจุลินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง งานฉลากโภชนาการแบบไทยและอเมริกา และการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ เป็นต้น
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ออฟฟิศเมท พลัส” แฟรนไ..
1,148
แรงไม่หยุด! แฟรนไชส์ ม..
1,028
แฟรนไชส์ เฮียเปา-ซาลาเ..
989
ครั้งแรกของประเทศ งานป..
976
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
959
ชิปป์สไมล์ แฟรนไชส์ไปร..
954
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.