697
facebook
21 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันอาหาร ทำ MOU ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ พัฒนางานวิชาการ สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอาหา
 

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนางานวิชาการ หนุนวิจัยสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มมูลค่า  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น และส่งเสริมงานห้องปฏิบัติการ(แล็บ)  รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร

 
เมื่อเร็วๆ นี้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันอาหาร กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการให้มีความเข้มแข็งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

 
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้  มีกรอบและแนวทางความร่วมมือ 4 ด้านดังนี้
  1. การส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงานแก่บุคลากรและนักศึกษา
  2. การจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา โดยใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและอาหาร
  3. การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และ
  4.  งานปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ด้านเคมีและชีวเคมีทางอาหารและน้ำ การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีทั่วไป การตรวจวิเคราะห์วิตามิน แร่ธาตุและโลหะหนัก จุลชีววิทยา สารพิษจากจุลินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง งานฉลากโภชนาการแบบไทยและอเมริกา และการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ เป็นต้น
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,077
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,027
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,577
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,249
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
931
เตรียมเปิดตัว 3 แบรนด์..
907
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.