890
7 พฤษภาคม 2560
การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และการประกวดรางวัล SMEs Start up Awards

 
สสว. หนุนผู้ประกอบการมืออาชีพตัวจริงและหน้าใหม่ไฟแรง ร่วมประกวด “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 9 และ “SMEs Start up Awards 2017” มุ่งพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าตลาด MAI
 
สสว. จัดการประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 และ “SMEs Start up Awards 2017” เฟ้นหาผู้ประกอบการ SMEs ไทย ทั้งมืออาชีพประสบการณ์แน่นและหน้าใหม่ไฟแรงที่มีศักยภาพและมีการจัดการธุรกิจที่ได้มาตรฐาน หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ SMEs มีธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับการเพิ่มยอดขาย
 
นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “สสว. ได้ดำเนินโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National Awards มาแล้ว 8 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2549 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นแบบอย่าง

ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัว ในการปรับปรุง พัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพสู่ความเข้มแข็ง บนพื้นฐานแห่งความยั่งยืน มีผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมการประกวดรวมแล้วกว่า 9,000 ราย และมีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเนื่องจากมีระบบจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นจำนวน 242 ราย”
 

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาและตัดสิน ยังคงได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการประกวด นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ในการพิจารณาตัดสินรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัลจำนวนมาก สามารถต่อยอดธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถ

และผลักดันกิจการเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI) ได้ในที่สุด โดยในปีนี้ คณะกรรมการจะให้ความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาล (Good governance) และจรรยาบรรณ เพื่อเป็นรากฐานให้ SME สามารถขยายกิจการและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 
ในปีนี้ สสว. ได้เล็งเห็นความสำคัญของ ผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพสูง จึงได้จัดประกวด “SMEs Start up Awards 2017” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานอย่างมืออาขีพ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถขยายกิจการได้อย่างก้าวกระโดด เป็นกำลังที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยต่อไป
 
 
“นอกจากนี้สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งสมัครเข้าร่วมประกวดจะได้รับนั้น นอกจากจะได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้ว SMEs ที่ได้รับรางวัลยังจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ จาก สสว. อย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมโครงการที่ สสว. ดำเนินการอยู่

อาทิ การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และ E-Commerce เป็นต้น และสำคัญที่สุด คือ การเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs ที่ได้รับรางวัลในการผลักดันเพื่อพัฒนาให้สามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ต่อไปในอนาคต
 

ปัจจุบัน มี SMEs ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเข้า ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด MAI แล้ว 3 ราย และอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI อีก 26 ราย ส่วน SMEs ที่ยังมีระบบบริหารจัดการไม่ถึงระดับมาตรฐาน สสว. จะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำต่อไป” นางสาลินี กล่าว
 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560  และ “SMEs Start up Awards 2017” สามารถดาวน์โหลด และยื่นใบสมัครได้ที่ www.SMEsNationalAwards.com ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร โทรศัพท์ 097-224-9933 หรือ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจSMEs สสว. โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 576 หรือ 585 และ www.facebook.com/smesnationalawards    
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนประชาสัมพันธ์
บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด คุณไข่มุกข์ ปั้นแตง (มุก) โทร. 061-541- 4696
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
822
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
712
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
707
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
648
“FoodStoryMarket” ระบบ..
612
ข่าวดี! คนเป็นเจ้าของร..
605
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.