UPDATE
ข่าวแฟรนไชส์ : Franchise News
16 มีนาคม 2560   575 ครั้ง
7-11 เวทีแจ้งเกิด "สินค้าใหม่" โตไม่หยุด...ทะลุหมื่นล้าน

 
สัมภาษณ์
 
จุดแข็งของ "เซเว่นอีเลฟเว่น" ที่มีสาขาจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศเข้าไปอยู่ในทุกชุมชน ตามตรอกซอกซอย ลึกถึงระดับอำเภอ ซึ่งปัจจุบันมี 9,600 สาขา จะทะลุ 10,000 สาขาในกรกฎาคมนี้ มีลูกค้าเข้าร้านเฉลี่ย 1,197 คนต่อวันต่อสาขา (สิ้นไตรมาส 3/2559) จึงเป็น "ช่องทาง" ทรงพลัง แบรนด์สินค้าจึงสนใจนำสินค้าเข้าไปวางขายเพื่อเข้าถึงลูกค้าวงกว้าง ลูกค้าหาซื้อได้ง่าย ทำให้สินค้าได้เห็นและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว จนถึงวัดกระแสตอบรับได้จากลูกค้าเข้าร้านจำนวนมาก
 
จึงเป็นเสมือน "เวทีแจ้งเกิด" ให้สินค้าหลายรายการ ทั้งแบรนด์ทั่วไปจนถึงแบรนด์ขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งหลายแบรนด์กลายเป็นที่รู้จัก เติบโตจนสามารถขยายธุรกิจหรือแตกแบรนด์ออกไปจำหน่ายในช่องทางอื่น ๆ ก็มี

ผนึกพาร์ตเนอร์เชิงรุก
 
 
"ธานินทร์ บูรณมานิต" กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง กล่าวว่า ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องทำงานร่วมกัน ปัจจุบันได้ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 1,000 ราย รวมสินค้ากว่า 20,000 รายการ และมีเอสเอ็มอีหลายแห่งที่พัฒนาเติบโตเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ รวมทั้งได้เพิ่มปริมาณสินค้าเอสเอ็มอีรายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
 
ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่อง โดยช่องทางจำหน่ายสินค้าส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านร้านเซเว่นฯ และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ที่มีช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านนิตยสารทเวนตี้โฟร์ แคตตาล็อก และอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ
 
ซีพี ออลล์ ยังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย ล่าสุดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการรวมพลังส่งเสริมเอสเอ็มอี "เซเว่นอีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2559" มอบรางวัลให้เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ หวังให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น และสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสากลได้

เพิ่มพื้นที่ขายต่อเนื่อง
 
"สุวิทย์ กิ่งแก้ว" รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เพิ่มเติมว่า เซเว่นฯมีสินค้าเอสเอ็มอีจำหน่ายในร้านมาตั้งแต่เปิดสาขาแรก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมาก แต่กลุ่มที่มียอดขายดี เป็นสินค้าความสวยความงาม เช่น แบรนด์สมูทโตะ สกินแคร์จากมะเขือเทศ ที่มียอดขายสูงขึ้นต่อเนื่อง
 
ปัจจุบันสินค้า SMEs มีสัดส่วนคิดเป็น 1 ใน 3 ของสินค้าในร้าน ซึ่งในอนาคตแนวโน้มจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น โดยได้มีความร่วมมือกับ สสว., หอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจทุกปี ปีละ 3-4 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 200-300 ราย ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้สนใจนำสินค้าใหม่เข้ามาวางขาย โดยไม่ซ้ำรูปแบบกับรายเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้ สินค้าที่มีการพัฒนาร่วมกันเพื่อวางขายเฉพาะในเซเว่นฯ เมื่อถึงระยะหนึ่งก็สามารถจำหน่ายในช่องทางอื่น ๆ ได้
 
ผู้บริหารเซเว่นฯกล่าวต่อไปว่า ช่องทางแคตตาล็อกและออนไลน์ของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ค่อนข้างบูมและมีโอกาสสูงมาก ขณะที่เซเว่นฯมีจุดแข็งสาขาที่มีจำนวนมาก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่วางสินค้าได้ไม่มาก
 
"ส่วนใหญ่เอสเอ็มอีมีความพร้อมในเรื่องของกระบวนการผลิตรวมถึงแหล่งเงินทุนที่มีสถาบันการเงินให้การสนับสนุน แต่สิ่งที่เซเว่นฯเข้าไปช่วยดูแลเป็นเรื่องการตลาดและคุณภาพ เป็นสิ่งที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ทำให้สินค้าขายได้ง่ายและในราคาที่ไม่แพงเกินไป รวมถึงแพ็กเกจจิ้งเป็นที่ต้องการของลูกค้าและตลาด"
 
สินค้าเอสเอ็มอีมีการเติบโตสูงขึ้นทุกปีหรือเฉลี่ย 20% ติดต่อกันตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับยอดขายสินค้าเอสเอ็มอีในร้านเซเว่นฯ และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมกันน่าจะขยับขึ้นไปถึง 10,000 ล้านบาทในสิ้นปีนี้
 
ปิด 3 ไตรมาสทะลุ 2 แสน ล.

 
ตัวเลขรายได้รวม 3 ไตรมาส ปี 2559 ของซีพี ออลล์ มีรายได้รวม 336,441.80 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 12,375.80 ล้านบาท จาก 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น และธุรกิจส่งแบบชำระเงินสดและบริการตนเองของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 
โดยจำนวนสาขาของร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจำนวน 9,411 สาขา แบ่งเป็นของบริษัทเอง 4,204 สาขา และแฟรนไชส์อีก 5,207 สาขา เพิ่มขึ้น 579 สาขาจาก 31 ธันวาคม 2558
 
ด้านรายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 208,948 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 23,790 ล้านบาท ทั้งนี้มีกำไรก่อนหักภาษี 12,931 ล้านบาท เช่นเดียวกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รายได้ 9 เดือนอยู่ที่ 127,854 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 12,582 ล้านบาท
 
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของร้านสะดวกซื้อ 7-11 จึงเป็นเวทีเนื้อหอมที่สินค้าและบริการต่าง ๆ ต้องการแจ้งเกิด

อ้างอิงจาก  ประชาชาติธุรกิจ

ขอบคุณรูปภาพจาก  cpall.co.th
 
Top Share on Facebook
กนกไทย เล็งเพิ่มแฟรนไชน์
ข่าวแฟรนไชส์
แฟรนไชส์ ควิก เซอร์วิส พร้อมเปิดเพิ่มอีก 10 ส...
ข่าวแฟรนไชส์
แฟรนไชส์ ชาหาดใหญ่ เปิดสาขา อ.สวรรคโลก จังหว...
ข่าวแฟรนไชส์
Top 10 Popular News
281,237 ครั้ง
ปตท.ขายแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน ตั้งเป้า120สาขาให้...
ข่าวแฟรนไชส์
81,684 ครั้ง
"มหาราชา เมี่ยงปลาเผา" เมนูสุขภาพทำเงิน...ฝ่า...
ข่าวแฟรนไชส์
75,854 ครั้ง
เนสท์เล่ขายแฟรนไชส์สุดถูกเพิ่มทางเลือกเสริมคว...
ข่าวแฟรนไชส์
Top Comment on Facebook
3 Comment
รวยด้วยรถขายกาแฟ FoodTruck แฟรนไชส์กาแฟ M COF...
ข่าวแฟรนไชส์
2 Comment
ดอยช้าง รุกหนักแฟรนไชส์กาแฟ ผนึกลอตเต้เร่งเปิ...
ข่าวแฟรนไชส์
2 Comment
แฟรนไชส์สวีทการ์เด้น เปิดสาขาโรบินสันลพบุรี
ข่าวแฟรนไชส์
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.