1.1K
24 สิงหาคม 2559
รับสมัครอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9


โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยวระยะเวลาการฝึกอบรมระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 12 มีนาคม พ.ศ.2559 อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือ 09.00-20.00 น. โดยประมาณสถานที่รับสมัคร / ระยะเวลาการรับสมัคร

สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาสวนดุสิต อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.30-17.30 น. ในวันทำการ หากเป็นเสาร์-อาทิตย์กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร โทร. 0-089-481-8361 /085-959-6521การสอบคัดเลือก

สถานที่สอบคัดเลือก อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาสวนดุสิต สอบข้อเขียน วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา09.00-16.00 น.

ประกาศผล วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 ทางเว็ปไซต์ http://hcdsuandusit.com/ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 80 คน ภาษาอังกฤษ อัตราค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) มีดังนี้
  • ค่าสมัครเข้ารับการอบรม 300 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 42,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมนี้รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารบางส่วนระหว่างการฝึกอบรม ค่าสถานที่อบรม และค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ และค่าอาหารบางมื้อ(ทัศนศึกษา)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
  • (ก) มีสัญชาติไทย
  • (ข) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
  • (ค) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา (หรือเท่า)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2244-5411-3 / 089-481-8361 /085-959-6521 หรือ และทางเว็ปไซต์ http://hcdsuandusit.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ชิคชอนไก่กรอบเกาหลี เป..
2,871
แฟรนไชส์ชาชีส โมมิซุ เ..
915
ชานมไข่มุก ไอ-ฉะ เปิดใ..
898
ชีสชี่ฟราย สแน็ค เปิดส..
877
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
844
ฟันนี่ ฟรายส์ เปิดสาขา..
788
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.