1.1K
23 มิถุนายน 2559
งานสัมมนา “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ตลาดอาเซียนและเอเชียใต้ 

 
ภาพจาก  http://goo.gl/BIfW9K

นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดงานในพิธีเปิดโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ดำเนินงานโดย ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ว่าประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆ ของอาเซียน โดยการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในช่วง 4 เดือนแรก(มกราคม – เมษายน) ของปี 2559 หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)อย่างเป็นทางการมีมูลค่าการค้ารวม 2.97 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้แยกเป็นการส่งออกของไทยไปอาเซียนมีมูลค่า 1.81 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการนำเข้าจากอาเซียน มีมูลค่า 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแรงกระตุ้นและปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ของภาครัฐในการสนับสนุนการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่างๆ มากขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน สร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ไทยไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ

อาทิเช่น เอเชียใต้ โดยเฉพาะอินเดียที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 9 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากจีน ญี่ปุ่น มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี รวมถึงโอกาสในการเปิดประตูการค้าสู่ตลาดบังกลาเทศ ศรีลังกา ภูฎาน และเนปาล
 
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ภาษีอากรภายใต้กรอบความตกลง AEC/FTA การยื่นขอเอกสารใบรับรอง/ใบอนุญาตทางการค้าระหว่างประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการของตลาด จึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทย พร้อมก้าวสู่ระดับแนวหน้า และสร้างความได้เปรียบทางด้านการค้าในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาเซียน
 
รูปแบบการจัดสัมมนา ประกอบด้วย

การจัดสัมมนา เน้นฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ สิทธิประโยชน์ทางการค้า และระบบที่มีการพัฒนาเครือข่ายในการขอใบรับรอง / ใบอนุญาตของหน่วยงานภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ

และให้ความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน เช่น ใบอนุญาตที่สำคัญจากหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาด
 
การจัดกิจกรรม OSEC Clinic บริการให้คำแนะนำ คำปรึกษาจากหน่วยงานราชการและเอกชน แก่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ ณ บริเวณด้านในห้องสัมมนา
 
นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวสรุปว่าการจัดงาน One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic มีเป้าหมายดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างเครือข่ายทางการค้า มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืน โดยในปีนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://onestopservice.ditp.go.th

อ้างอิงจาก   news.thaiquest.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ออฟฟิศเมท พลัส” แฟรนไ..
1,047
แรงไม่หยุด! แฟรนไชส์ ม..
979
ครั้งแรกของประเทศ งานป..
941
แฟรนไชส์ เฮียเปา-ซาลาเ..
936
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
905
ชิปป์สไมล์ แฟรนไชส์ไปร..
897
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.