1.1K
facebook
11 มีนาคม 2559
Super S จับมือกับสถานบันการศึกษา ปั้นนักศึกษาสู่อาชีพอิสระ


อาชีพอิสระยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่หันมาศึกษาธุรกิจกันมากขึ้นในแต่ละปีมีนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ออกสู่ตลาดแรงงานไม่ต่ำหนึ่งแสนคน
แม้จะมีสถานประกอบการเกิดขึ้นมากมาย แต่บางคนเลือกที่จะประกอบอาชีพอิสระ ที่ปัจจุบันเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่อยากเป็นนายตัวเอง สถาบันการศึกษาหลายแห่งนอกเหนือจากการสอนวิชาปกติแล้ว ยังมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อแนะแนวทางการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ด้วย

ดร.ขวัญชัย พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยมีภารกิจอันสำคัญในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และได้ประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพเชิงธุรกิจ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีความพร้อมในการประกอบอาชีพอิสระตามสาขาวิชาชีพที่เรียนมาที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้เครือข่ายที่มีคุณภาพเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

ทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบ่มเพาะ เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมจะเติบโตอย่างมั่นคงในโลกภายนอก และให้ต้นกล้าน้อยๆ ได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ นำไปใช้ประโยชน์เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรงและแผ่ร่มเงาต่อไป และอยากให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา หลังจากเรียนจบไปแล้ว ก็สามารถนำความรู้หรือประสบการณ์ไปประกอบอาชีพอิสระได้เป็นอย่างดี



ภาพจาก  supers.co.th

โดยได้ร่วมกับบริษัท ซุปเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัด  ธุรกิจรับฝากโอนเงิน จุดรับชำระเงิน และรวบรวมงานไปรษณีย์  ภายใต้แบรนด์ของ Super S  ปัจจุบันมีกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ เปิดร้านบริการ Super S  ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สู่อาชีพยุคดิจิทัลให้กับนักศึกษา  โครงการเปิดร้านไปรษณีย์-จุด รับชำระเงิน-รับฝากโอนเงินเข้าบัญชีในสถาบันการศึกษานั้น ไม่เพียงอำนวยความสะดวกให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาเท่านั้น

แต่ยังสอนให้ทุกคนปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลโดยการรู้จักใช้เทคโนโลยีเชิง พาณิชย์ ซึ่งสามารถบริหารงานได้อย่างหลากหลาย ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เนต นักศึกษาเองก็มีสถานที่เรียนรู้งานจริงๆ สามารถไปต่อยอดสร้างธุรกิจได้ด้วยตัวเอง

นายศุภชัย นิลวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัด  เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจว่า “ผมคิดและทำธุรกิจนี้เมื่อ 15 ปีก่อน ทดลองเปิดร้านอยู่กลางหมู่บ้านที่มีประชากรอยู่ประมาณ 1,000 ครัวเรือน เมื่อมีรายได้เข้ามาก็พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมบริหารการจัดการอยู่ตลอด และจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน เชิญให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์หลักสูตร “โอกาสธุรกิจงานบริการ”

โดยสอนจากประสบการณ์ตรง ทำให้ข้อหัวอบรมนี้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนกันจำนวนมาก และผู้เรียนบางคนก็สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทำให้เป็นที่มาต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หลังจากนั้นก็เข้าสู่เส้นทางธุรกิจอย่างเต็มตัว เมื่อปี 2550 โดยเปิดบริษัท เพื่อสะดวกในการจัดการรายรับ-รายจ่าย และดำเนินงานในรูปแบบแฟรนไชส์ ธุรกิจรับฝากโอนเงิน จุดรับชำระเงิน

และรวบรวมงานไปรษณีย์  มีต้นทุนในการบริหารการจัดการและลงทุนค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆ มีหลายสาขาที่ร่วมลงทุนสามารถคืนทุนไม่เกิน 1 ปี เพราะว่ามีรายได้จากงานบริการประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่ลงทุนค่าแฟรนไชส์เพียงไม่กี่บาทเท่านั้น  แม้จะมีร้านสะดวกซื้อแบรนด์ดังคือคู่แข่ง



ภาพจาก  supers.co.th

แต่จากการที่บริษัทไปเก็บตัวเลขรายรับจากสาขาที่อยู่ใกล้ๆ กัน  พบว่ายอดเงินรายรับต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือน และร้านสะดวกซื้อดังกล่าวไม่เน้นงานบริการด้านนี้ให้กับลูกค้าทำให้มีช่องว่างของธุรกิจอยู่ค่อนข้างเยอะ สำหรับสาขาที่ไม่มีคู่แข่ง ยิ่งสร้างรายได้มากขึ้นอีก โดยเฉพาะงานบริการด้านรับฝากโอนเงินทำรายได้ถึง 40-50 บาทต่อรายการเลยทีเดียว” นายศุภชัย กล่าว

ด้วยรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจน และมีหนังสือรับรองมาตรฐานแฟรนไชส์ภาครัฐ ทำให้สถาบันการศึกษาหลายแห่ง

เล็งเห็นความสำคัญกับอาชีพอิสระนี้ จึงได้ไว้วางใจให้บริษัทซุปเปอร์ เอส เซ็นเตอร์ จำกัด  เปิดศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษาหลายแห่ง นำร่อง 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  โครงการเปิดร้านไปรษณีย์-จุดรับชำระเงิน-รับฝากโอนเงินเข้าบัญชีในสถาบันการศึกษานั้น ไม่เพียงอำนวยความสะดวกให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา

แต่ยังสอนให้ทุกคนปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลโดยการรู้จักใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ซึ่งสามารถบริหารงานได้อย่างหลากหลาย ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สร้างความมั่นใจหลังเรียนจบได้เป็นอย่างดี  สำหรับผู้สนใจทั้งสถาบันการศึกษาหรือประชาชนทั่วไปจะเข้าไปศึกษาดูงาน เรียนรู้ถึงอาชีพอิสระอย่างธุรกิจ รับฝากโอนเงิน จุดรับชำระเงิน และรวบรวมงานไปรษณีย์ 

สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์  08-6318-5789 หรือดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์
www.supers.co.th

อ้างอิงจาก  naewna.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,135
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,132
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,653
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,303
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,136
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
981
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.