1.5K
1
facebook
29 มีนาคม 2559
ยักษ์ใหญ่อุ้ม SMEs-สตาร์ตอัพ ช่วยพัฒนาสินค้า-ช่องทางขาย


ธุรกิจขานรับโครงการสานพลังประชารัฐ "สหพัฒน์-เซเว่นฯ-เทสโก้-บิ๊กซี-ซีพี" หัวขบวนหนุนสินค้าโอท็อป-เอสเอ็มอี ช่วยแจ้งเกิด-พัฒนาสินค้าจนถึงช่องทางขาย ค่ายค้าปลีกยักษ์เร่งเปิดพื้นที่ให้วางขาย-จัดกิจกรรมช่วย "สมคิด" คิกออฟกองทุนสตาร์ตอัพ 3 พันล้าน

หลังจาก 66 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) เพื่อขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐส่งเสริมวิสาหกิจเอสเอ็มอีสตาร์ตอัพ และกิจการเพื่อสังคม เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ล่าสุดภาคเอกชนเริ่มมีความเคลื่อนไหวในการเตรียมแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การสนับสนุนภาคธุรกิจดังกล่าวและพร้อมจะขับเคลื่อนตามนโยบายประชารัฐทันที

บิ๊กซี-เทสโก้เพิ่ม พท.โอท็อป

นางสาววารุณี กิจเจริญพูลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงกับภาครัฐในโครงการสานพลังประชารัฐฯ บิ๊กซีมีแนวทางร่วมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ขนส่งสินค้า ช่องทางกระจายสินค้าทั่วประเทศ และเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการผลิต

นอกจากนี้ยังร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยวางแผนช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งเรื่องวางแผนเพาะปลูก การรับซื้อผลิตผลการเกษตร การส่งเสริมช่องทางจำหน่ายโดยจัดพื้นที่ตลาดชุมชน ให้เกษตรกรนำสินค้าเข้ามาวางจำหน่ายสินค้า เช่น งาน Organic Farm Outlet (8-10 มีนาคม) ที่บิ๊กซี ราชดำริ และมีแผนจะเปิดพื้นที่ให้กลุ่มสหกรณ์นำผลผลิตทางการเกษตรมาวางจำหน่ายด้วย

เช่นเดียวกับ นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด หรือเทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ภายใต้โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐ ร่วมใจ จะซื้อผลิตผลโดยตรงจากเกษตรกร การร่วมกับหน่วยงานรัฐให้ความรู้เกษตรกรเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการ

และนอกจากการนำสินค้าของเอสเอ็มอีเข้ามาวางจำหน่ายแล้ว ยังจะมีการจัดสัมมนาจัดเวิร์กช็อปเพื่อการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้คู่ค้า รวมทั้งร่วมกับธนาคารให้คู่ค้าสามารถใช้ใบสั่งซื้อหรือใบเรียกเก็บเงินของเทสโก้ มาใช้สำหรับการค้ำประกันวงเงิน/เงินกู้กับธนาคารได้ และรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

จากนี้ไป เทสโก้จะสนับสนุนสินค้าโอท็อปมากขึ้น โดยจะมีการเปิดพื้นที่ให้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าพื้นที่ เช่น ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการของดี OTOP ชายแดนใต้ ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนำสินค้าโอท็อปมาวางจำหน่ายที่เทสโก้ พลัสมอลล์ ศรีนครินทร์ (16-20 มีนาคม) และมองถึงความเป็นไปได้ในการใช้ช่องทางออนไลน์มาใช้เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าโอท็อปด้วย

สหพัฒน์-7/11หนุนเต็มสูบ


นายบุญชัยโชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สหพัฒน์ทำงานร่วมกับหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการช่วยแนะนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่องทางขายที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และเตรียมจะนำเอาสินค้าเกษตรแปรรูปของเอสเอ็มอีเข้าไปวางจำหน่ายผ่านร้านลอว์สัน หรือ 108 ช็อป

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ซีพี ออลล์ มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการโอท็อป เอสเอ็มอี หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการร่วมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาวางขายในเซเว่นอีเลฟเว่น, ทเวนตี้โฟร์ ช็อปปิ้ง มีรายการสินค้ากว่า 20,000 รายการ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหาร สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม หลังเข้าร่วมโครงการประชารัฐ บริษัทมีแผนผลักดันในแง่ของการพัฒนาสินค้า และช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มโอท็อป

ด้านนางสาวศิริพร เดชสิงห์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากช่วยเหลือและเป็นพี่เลี้ยงให้กับเอสเอ็มอี ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้านโชห่วย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านศูนย์มิตรแท้โชห่วยแล้ว แม็คโครยังสนับสนุนเอสเอ็มอีในลักษณะของบิสซิเนส แมตชิ่ง เพื่อช่วยผู้ผลิตให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ช่องทางการตลาด เครื่องมือทางการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ทัดเทียมร้านค้าปลีกสมัยใหม่

นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด ในเครือซีพีเปิดเผยว่า ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งจาก 66 องค์กร ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐส่งเสริมวิสาหกิจเอสเอ็มอี สตาร์ตอัพ และกิจการเพื่อสังคม ได้เตรียมเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่ออัดฉีดให้แก่กลุ่มสตาร์ตอัพที่มีไอเดีย แต่ยังขาดเงินทุน พร้อมกับนำบริการต่าง ๆ ที่บริษัทมี เช่น ระบบดาต้าเซ็นเตอร์ และการตลาดออนไลน์ เข้าไปช่วยสตาร์ตอัพเหล่านั้นให้สามารถเติบโตได้ดีขึ้นโครงการ True Incube ที่เป็นโครงการสตาร์ตอัพของกลุ่มทรูจะมีการจัดเหมือนเดิม เพื่อกระตุ้นตลาดสตาร์ตอัพ"

กองทุน 3 พัน ล.หนุนสตาร์ตอัพ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ตอัพ) 2 ส่วน คือ ส่วนแรก จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ เพื่อดูแลภาพรวมของสตาร์ตอัพตั้งแต่การดูแลสนับสนุน ฟูมฟักให้ผู้ประกอบการอยู่รอดได้ ทั้งการสนับสนุนด้านการเงิน การดูแลเกี่ยวกับเรื่องบัญชี ระบบบริหาร ระบบการตลาด โดยจะเปิดให้ผู้ที่จะเริ่มต้นกิจการเข้ามาลงทะเบียน และคัดเลือกผู้ประกอบการจากข้อมูลของธนาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว

ส่วนที่ 2 คือ การตั้งกองทุนร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น (กองทุนสตาร์ตอัพ) มีวงเงินเบื้องต้น 3,000 ล้านบาท จากเงินลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ กับธนาคารกรุงไทย ที่เป็นลักษณะกองทุนร่วมลงทุน หรือเวนเจอร์แคปิตอล เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกกิจการเป้าหมายเข้ามาแล้ว ก็จะอนุมัติให้นำเงินจากกองทุนสตาร์ตอัพเข้าไปร่วมทุนกับกิจการนั้น ๆ

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่านายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีแนวคิดจะจัดคิกออฟการช่วยเหลือเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพ ผ่านกองทุน 3,000 ล้านบาท กองทุนร่วมลงทุนของเอสเอ็มอีแบงก์ และธนาคารออมสิน อีกแห่งละกว่า 3,000 ล้านบาท

ขณะที่นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่าปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายนนี้ สวทช.ได้เตรียมวงเงิน 50 ล้านบาท ทำโครงการ"สตาร์ตอัพ วอชเชอร์" เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีกลุ่มสตาร์ตอัพในการทำธุรกิจ ประมาณ 50 ราย เป็นเงินให้เปล่า รายละไม่เกิน 800,000 บาท บริษัทที่สนใจสามารถยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้

อ้างอิงจาก  ประชาชาติธุรกิจ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,128
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,125
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,644
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,301
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,134
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
974
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.