1.7K
1
29 มีนาคม 2559
ยักษ์ใหญ่อุ้ม SMEs-สตาร์ตอัพ ช่วยพัฒนาสินค้า-ช่องทางขาย


ธุรกิจขานรับโครงการสานพลังประชารัฐ "สหพัฒน์-เซเว่นฯ-เทสโก้-บิ๊กซี-ซีพี" หัวขบวนหนุนสินค้าโอท็อป-เอสเอ็มอี ช่วยแจ้งเกิด-พัฒนาสินค้าจนถึงช่องทางขาย ค่ายค้าปลีกยักษ์เร่งเปิดพื้นที่ให้วางขาย-จัดกิจกรรมช่วย "สมคิด" คิกออฟกองทุนสตาร์ตอัพ 3 พันล้าน

หลังจาก 66 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) เพื่อขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐส่งเสริมวิสาหกิจเอสเอ็มอีสตาร์ตอัพ และกิจการเพื่อสังคม เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ล่าสุดภาคเอกชนเริ่มมีความเคลื่อนไหวในการเตรียมแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การสนับสนุนภาคธุรกิจดังกล่าวและพร้อมจะขับเคลื่อนตามนโยบายประชารัฐทันที

บิ๊กซี-เทสโก้เพิ่ม พท.โอท็อป

นางสาววารุณี กิจเจริญพูลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงกับภาครัฐในโครงการสานพลังประชารัฐฯ บิ๊กซีมีแนวทางร่วมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ขนส่งสินค้า ช่องทางกระจายสินค้าทั่วประเทศ และเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการผลิต

นอกจากนี้ยังร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยวางแผนช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งเรื่องวางแผนเพาะปลูก การรับซื้อผลิตผลการเกษตร การส่งเสริมช่องทางจำหน่ายโดยจัดพื้นที่ตลาดชุมชน ให้เกษตรกรนำสินค้าเข้ามาวางจำหน่ายสินค้า เช่น งาน Organic Farm Outlet (8-10 มีนาคม) ที่บิ๊กซี ราชดำริ และมีแผนจะเปิดพื้นที่ให้กลุ่มสหกรณ์นำผลผลิตทางการเกษตรมาวางจำหน่ายด้วย

เช่นเดียวกับ นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด หรือเทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ภายใต้โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐ ร่วมใจ จะซื้อผลิตผลโดยตรงจากเกษตรกร การร่วมกับหน่วยงานรัฐให้ความรู้เกษตรกรเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการ

และนอกจากการนำสินค้าของเอสเอ็มอีเข้ามาวางจำหน่ายแล้ว ยังจะมีการจัดสัมมนาจัดเวิร์กช็อปเพื่อการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้คู่ค้า รวมทั้งร่วมกับธนาคารให้คู่ค้าสามารถใช้ใบสั่งซื้อหรือใบเรียกเก็บเงินของเทสโก้ มาใช้สำหรับการค้ำประกันวงเงิน/เงินกู้กับธนาคารได้ และรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

จากนี้ไป เทสโก้จะสนับสนุนสินค้าโอท็อปมากขึ้น โดยจะมีการเปิดพื้นที่ให้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าพื้นที่ เช่น ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการของดี OTOP ชายแดนใต้ ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนำสินค้าโอท็อปมาวางจำหน่ายที่เทสโก้ พลัสมอลล์ ศรีนครินทร์ (16-20 มีนาคม) และมองถึงความเป็นไปได้ในการใช้ช่องทางออนไลน์มาใช้เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าโอท็อปด้วย

สหพัฒน์-7/11หนุนเต็มสูบ


นายบุญชัยโชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สหพัฒน์ทำงานร่วมกับหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการช่วยแนะนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่องทางขายที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และเตรียมจะนำเอาสินค้าเกษตรแปรรูปของเอสเอ็มอีเข้าไปวางจำหน่ายผ่านร้านลอว์สัน หรือ 108 ช็อป

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ซีพี ออลล์ มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการโอท็อป เอสเอ็มอี หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการร่วมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาวางขายในเซเว่นอีเลฟเว่น, ทเวนตี้โฟร์ ช็อปปิ้ง มีรายการสินค้ากว่า 20,000 รายการ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหาร สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม หลังเข้าร่วมโครงการประชารัฐ บริษัทมีแผนผลักดันในแง่ของการพัฒนาสินค้า และช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มโอท็อป

ด้านนางสาวศิริพร เดชสิงห์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากช่วยเหลือและเป็นพี่เลี้ยงให้กับเอสเอ็มอี ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้านโชห่วย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านศูนย์มิตรแท้โชห่วยแล้ว แม็คโครยังสนับสนุนเอสเอ็มอีในลักษณะของบิสซิเนส แมตชิ่ง เพื่อช่วยผู้ผลิตให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ช่องทางการตลาด เครื่องมือทางการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ทัดเทียมร้านค้าปลีกสมัยใหม่

นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด ในเครือซีพีเปิดเผยว่า ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งจาก 66 องค์กร ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐส่งเสริมวิสาหกิจเอสเอ็มอี สตาร์ตอัพ และกิจการเพื่อสังคม ได้เตรียมเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่ออัดฉีดให้แก่กลุ่มสตาร์ตอัพที่มีไอเดีย แต่ยังขาดเงินทุน พร้อมกับนำบริการต่าง ๆ ที่บริษัทมี เช่น ระบบดาต้าเซ็นเตอร์ และการตลาดออนไลน์ เข้าไปช่วยสตาร์ตอัพเหล่านั้นให้สามารถเติบโตได้ดีขึ้นโครงการ True Incube ที่เป็นโครงการสตาร์ตอัพของกลุ่มทรูจะมีการจัดเหมือนเดิม เพื่อกระตุ้นตลาดสตาร์ตอัพ"

กองทุน 3 พัน ล.หนุนสตาร์ตอัพ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ตอัพ) 2 ส่วน คือ ส่วนแรก จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ เพื่อดูแลภาพรวมของสตาร์ตอัพตั้งแต่การดูแลสนับสนุน ฟูมฟักให้ผู้ประกอบการอยู่รอดได้ ทั้งการสนับสนุนด้านการเงิน การดูแลเกี่ยวกับเรื่องบัญชี ระบบบริหาร ระบบการตลาด โดยจะเปิดให้ผู้ที่จะเริ่มต้นกิจการเข้ามาลงทะเบียน และคัดเลือกผู้ประกอบการจากข้อมูลของธนาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว

ส่วนที่ 2 คือ การตั้งกองทุนร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น (กองทุนสตาร์ตอัพ) มีวงเงินเบื้องต้น 3,000 ล้านบาท จากเงินลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ กับธนาคารกรุงไทย ที่เป็นลักษณะกองทุนร่วมลงทุน หรือเวนเจอร์แคปิตอล เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกกิจการเป้าหมายเข้ามาแล้ว ก็จะอนุมัติให้นำเงินจากกองทุนสตาร์ตอัพเข้าไปร่วมทุนกับกิจการนั้น ๆ

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่านายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีแนวคิดจะจัดคิกออฟการช่วยเหลือเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพ ผ่านกองทุน 3,000 ล้านบาท กองทุนร่วมลงทุนของเอสเอ็มอีแบงก์ และธนาคารออมสิน อีกแห่งละกว่า 3,000 ล้านบาท

ขณะที่นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่าปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายนนี้ สวทช.ได้เตรียมวงเงิน 50 ล้านบาท ทำโครงการ"สตาร์ตอัพ วอชเชอร์" เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีกลุ่มสตาร์ตอัพในการทำธุรกิจ ประมาณ 50 ราย เป็นเงินให้เปล่า รายละไม่เกิน 800,000 บาท บริษัทที่สนใจสามารถยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้

อ้างอิงจาก  ประชาชาติธุรกิจ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
848
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
730
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
722
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
669
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
643
ข่าวดี! คนเป็นเจ้าของร..
618
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.