1.5K
16 กุมภาพันธ์ 2559
สสว.ผลักดัน SME เข้าถึงนวัตกรรม พร้อมพาบุกตลาดโลก


 
นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สสว.เผยความคืบหน้าช่วยเหลือ SMEs ที่มีนวัตกรรม และนำมาปรับใช้กับกิจการ พร้อมนำร่องโครงการ Strong/Regular, Start Up, Turn Around จับมือ TCDC พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการในร้านค้าประชารัฐเตรียมบุกตลาดต่างประเทศ

ล่าสุดพา SMEs จับคู่ธุรกิจที่อิหร่าน ชี้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการเดือน ธ.ค. พุ่งสูงสุดในรอบปี
      
นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของ สสว.ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ สรุปได้ดังนี้ 1. การนำนวัตกรรมมาให้ผู้ประกอบการใช้ปรับปรุงสินค้าและบริการ โดย สสว.จะสร้างคนรุ่นใหม่เป็น SMEs ที่มีนวัตกรรมและนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับกิจการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
      
โดยขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมการบ่มเพาะ และมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคี เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดผลงานวิจัยเป็นหมวดหมู่ เช่น อาหาร เกษตร ไอที วิศวกรรม ฯลฯ และหาทางให้ SMEs ได้รับทราบถึงผลงานวิจัยเหล่านั้น เพื่อให้ SMEs นำมาใช้ในเชิงพาณิชย์
      
ทั้งนี้ สสว.จะช่วยหาแหล่งเงินทุนจากธนาคารของรัฐ และธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีโครงการช่วยเหลือสังคม (Social Enterprise) มาช่วยสนับสนุนในการนำนวัตกรรมมาให้ SMEs ใช้ปรับปรุงสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และทำการตลาดสำหรับสินค้าและบริการที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นั้น
      
โดยโครงการต่างๆ ที่ สสว.อยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการจะพัฒนา SMEs 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.1 กลุ่ม SMES ที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว (Strong/Regular SMEs) 1.2 กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) และ 1.3. กลุ่มที่ต้องการปรับปรุงกิจการ (Turn Around)
      
สำหรับทั้ง 3 โครงการได้รับอนุมัติการใช้งบประมาณจากคณะกรรมการ สสว. เมื่อ 7 มกราคม 2559 ขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้ว ส่วนที่ 2 โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน สสว. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บมจ.ปตท. จำกัด (ปตท.) ธนาคารเอสเอ็มอี ดำเนินการจัดตั้ง (ร้านประชารัฐสุขใจ SHOP) จำนวน 148 ร้านค้าทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชน โดยมีสถานที่จำหน่ายสินค้าถาวรในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีมาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งให้ชุมชนในเขตภูมิภาคมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถต่อยอดดูแลร้านค้าให้ยั่งยืนด้วยตนเองในอนาคต
      
สำหรับหน้าที่ของ สสว.ในโครงการนี้ คือ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือกสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน เข้ามาขายในร้านค้าประชารัฐ รวมทั้งช่วยเหลือดูแลในเรื่องการขนส่งและการจัดการสินค้า โดยจะช่วยฝึกบุคลากรจากชุมชนให้สามารถบริหารจัดการร้านได้ ในส่วนของสินค้า จะพยายามคัดเลือกสินค้าเด่นของชุมชน ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับสินค้าซึ่งยังไม่ได้มาตรฐาน สสว.ได้เชิญศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มาช่วยพัฒนารูปแบบสินค้า (Product Renovation) และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดใจลูกค้า
      
ด้านความคืบหน้าคือ ขณะนี้ ร้านค้าประชารัฐ อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศ 148 แห่ง ในเดือนเมษายน 2559
      
นอกจากนั้น ด้านโครงการเปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศนั้น สสว.ได้มีการนำผู้ประกอบการไปต่างประเทศเป็นระยะ โดยเมื่อวันที่ 21-22 ม.ค.ที่ผ่านมาสมาคมการค้าการลงทุนเอเชียน-สากล AITIA ได้เชิญ สสว.เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า โครงการคาราวานแบรนด์ไทยไปทั่วจีน ภายใต้งาน The 9th Chian Xinjiang New Year Shopping Fair 2016 ณ Xinjiang International Convention & Exhibition Center เมืองอูรูมูฉี เขตปกครองพิเศษตนเองซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อประสานความร่วมมือและศึกษาแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการฯ และได้รับทราบว่าสินค้าไทยมีโอกาสสูงที่จะเข้าไปเปิดตลาดในหัวเมืองระดับรอง เช่น เมืองซีอาน เมืองฝูโจว เมืองซีหนิง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีช่องทางทางการค้า สามารถขยายสินค้าไทย และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าไทยในตลาดจีน
      
และในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สสว.จะนำผู้ประกอบการ 30 รายติดตามคณะรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ไปจับคู่ธุรกิจที่ประเทศอิหร่าน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยได้ไปเปิดตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปแบบฮาลาล ซึ่งเป็นสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกสูง นอกจากนั้น สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านให้ความสนใจในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแบบฮาลาล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบฮาลาลในจังหวัดภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร
      
ผอ.สสว.เผยด้วยว่า ดัชนีความเชื่อมั่น SME ในเดือนธันวาคม 2558 ส่งสัญญาณบวก ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยดัชนีความเชื่อมั่น SME ภาคการค้าและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 110.8 ในเดือนธันวาคม 2558 นับเป็นระดับสูงที่สุดสำหรับปี 2558 ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของ SME ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากองค์ประกอบทั้งในด้านของยอดจำหน่าย กำไร และการลงทุน โดยปรับตัวดีขึ้นมากทั้งในภาคบริการและภาคการค้า ดัชนีปรับตัวสูงในทุกกลุ่ม สาขาธุรกิจที่โดดเด่นมากคือ สถานีบริการน้ำมัน การขนส่ง และบริการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ มาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาโครงการชอปช่วยชาติให้กับบุคคลธรรมดาในช่วงปีใหม่ยังมีส่วนกระตุ้นการบริโภคในประเทศมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์ด้านการบริโภคในภาพรวมมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น มีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น และต้นทุนของการประกอบการก็ลดลง ทั้งจากราคาน้ำมันที่ลดลง และการปรับลดของค่าไฟฟ้าจากในส่วนของค่า Ft ด้วย
      
สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้านั้นก็อยู่ระดับสูงที่ 110 เช่นกัน การที่ดัชนีอยู่สูงกว่าค่าฐาน 100 เป็นเรื่องที่ดี เพราะหมายถึงผู้ประกอบการ SMEs เริ่มมั่นใจมากขึ้น มองมุมบวกต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเป็นเพราะเริ่มมั่นใจว่ามาตรการส่งเสริม SME จากภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเงินและในด้านเพิ่มขีดความสามารถของ SME และการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในประเทศ จะสามารถบรรเทาผลกระทบความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
      
ดัชนี SME ภาคการค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นมากเช่นกันในเดือน ธ.ค. 2558

อ้างอิงจาก  ผู้จัดการออนไลน์
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
855
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
734
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
725
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
675
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
647
“FoodStoryMarket” ระบบ..
634
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.