1.2K
11 กุมภาพันธ์ 2559
สวทช.จับมือ สกว.อัดงบ 100 ล้านบาทหนุน SME อาหาร-เวชสำอาง เข้าถึงนวัตกรรมดร.ณรงค์ ศิริเลิสวรกุล รองผู้อำนวยการ สวทช.(ที่2ขวา) ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสกว.(ที่2 ซ้าย)


อีกครั้งกับความร่วมมือครั้งสำคัญขององค์กรด้านงานวิจัย ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ในการยกระดับอุตสาหกรรม SME ในกลุ่มอาหาร และเวชสำอาง ผ่านการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 2 โครงการหลัก ITAP และ Innovation house ด้วยงบ 100 ล้านบาท ตั้งเป้า 100 โครงการ ระยะเวลา 2 ปี ชี้เลือก 2 อุตฯ หลัก ส่วนหนึ่งรองรับนโยบายส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปของภาครัฐด้วย 
      
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตสินค้า สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มจากการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สามารถแข่งขันได้ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบใหม่

ดังนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
      
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีด้านทุนสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับการจัดการด้านธุรกิจ การศึกษาข้อมูลการตลาดเบื้องต้น และการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยได้ ขายจริง” จากการทำงานร่วมกันระหว่าง โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) (สวทช.) กับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovation house ฝ่ายอุตสาหรกรรม (สกว.)โชว์ผลิตภัณฑ์ที่ทั้ง 2 หน่วยงานให้การสนับสนุน จนประสบความสำเร็จ

       
ด้าน ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวต่อว่า การจัดทุนวิจัยในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อให้แก่ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ทำการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาสินค้านวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิต สร้างองค์ความรู้ จากกระบวนการศึกษาวิจัย เป็นระยะเวลา 2 ปี ด้วยงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท จากจำนวนโครงการ 100 โครงการ

ซึ่งโครงการดังกล่าว ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างให้นักวิจัยทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศในโลก และเชื่อว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวข้ามการเป็นประเทศในโลกที่ 3 ขึ้นมาเป็นประเทศในโลกที่ 1 ได้
      
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่เข้ามาขอรับการสนับสนุนด้านงานวิจัยของ สกว.ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร และเวชสำอาง อยู่แล้ว ดังนั้น การร่วมมือในครั้งนี้จึงมุ่งเป้าไปที่ 2 อุตสาหกรรมเป็นหลัก ประกอบกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารส่วนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย  เพราะจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมอาหาร และเวชสำอาง วัตถุดิบมาจากสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานด้านงานวิจัย อย่าง สวทช. หรือ สกว. นำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

เพราะที่ผ่านมามีอุตสาหกรรมอาหารที่แปรรูปมาจากสินค้าเกษตรหลายตัว อาทิ กล้วยตาก จังหวัดพิษณุโลก แบรนด์ Banana Society มาขอความช่วยงานด้านงานวิจัย จนได้ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวสินค้าได้กว่า 3 เท่า และสร้างรายได้เพิ่มให้ธุรกิจกว่า 5-6 เท่าตัว เป็นต้น

อ้างอิงจาก  ผู้จัดการออนไลน์
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ออฟฟิศเมท พลัส” แฟรนไ..
1,180
แรงไม่หยุด! แฟรนไชส์ ม..
1,040
แฟรนไชส์ เฮียเปา-ซาลาเ..
1,008
ครั้งแรกของประเทศ งานป..
992
ชิปป์สไมล์ แฟรนไชส์ไปร..
976
ซีพลัส เอ็กซ์เพรส ธุรก..
975
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.