1.1K
facebook
11 กุมภาพันธ์ 2559
สวทช.จับมือ สกว.อัดงบ 100 ล้านบาทหนุน SME อาหาร-เวชสำอาง เข้าถึงนวัตกรรมดร.ณรงค์ ศิริเลิสวรกุล รองผู้อำนวยการ สวทช.(ที่2ขวา) ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสกว.(ที่2 ซ้าย)


อีกครั้งกับความร่วมมือครั้งสำคัญขององค์กรด้านงานวิจัย ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ในการยกระดับอุตสาหกรรม SME ในกลุ่มอาหาร และเวชสำอาง ผ่านการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 2 โครงการหลัก ITAP และ Innovation house ด้วยงบ 100 ล้านบาท ตั้งเป้า 100 โครงการ ระยะเวลา 2 ปี ชี้เลือก 2 อุตฯ หลัก ส่วนหนึ่งรองรับนโยบายส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปของภาครัฐด้วย 
      
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตสินค้า สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มจากการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สามารถแข่งขันได้ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบใหม่

ดังนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
      
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีด้านทุนสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับการจัดการด้านธุรกิจ การศึกษาข้อมูลการตลาดเบื้องต้น และการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยได้ ขายจริง” จากการทำงานร่วมกันระหว่าง โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) (สวทช.) กับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovation house ฝ่ายอุตสาหรกรรม (สกว.)โชว์ผลิตภัณฑ์ที่ทั้ง 2 หน่วยงานให้การสนับสนุน จนประสบความสำเร็จ

       
ด้าน ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวต่อว่า การจัดทุนวิจัยในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อให้แก่ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ทำการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาสินค้านวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิต สร้างองค์ความรู้ จากกระบวนการศึกษาวิจัย เป็นระยะเวลา 2 ปี ด้วยงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท จากจำนวนโครงการ 100 โครงการ

ซึ่งโครงการดังกล่าว ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างให้นักวิจัยทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศในโลก และเชื่อว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวข้ามการเป็นประเทศในโลกที่ 3 ขึ้นมาเป็นประเทศในโลกที่ 1 ได้
      
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่เข้ามาขอรับการสนับสนุนด้านงานวิจัยของ สกว.ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร และเวชสำอาง อยู่แล้ว ดังนั้น การร่วมมือในครั้งนี้จึงมุ่งเป้าไปที่ 2 อุตสาหกรรมเป็นหลัก ประกอบกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารส่วนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย  เพราะจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมอาหาร และเวชสำอาง วัตถุดิบมาจากสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานด้านงานวิจัย อย่าง สวทช. หรือ สกว. นำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

เพราะที่ผ่านมามีอุตสาหกรรมอาหารที่แปรรูปมาจากสินค้าเกษตรหลายตัว อาทิ กล้วยตาก จังหวัดพิษณุโลก แบรนด์ Banana Society มาขอความช่วยงานด้านงานวิจัย จนได้ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวสินค้าได้กว่า 3 เท่า และสร้างรายได้เพิ่มให้ธุรกิจกว่า 5-6 เท่าตัว เป็นต้น

อ้างอิงจาก  ผู้จัดการออนไลน์
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,100
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,098
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,597
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,262
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,124
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
960
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.