1.4K
21 มกราคม 2559
ขายแฟรนไชส์ และบริหารแฟรนไชซี่ อย่างไรให้อยู่ยาว ?มีผู้เห็นช่องทางการตลาด ด้วยวิธีขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ ด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายเดือน โดยปราศจากการให้ความช่วยเหลือที่ดี  แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์  จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจเหล่านั้น มีอายุสั้น และ ล้มเหลวในที่สุด  ซึ่งจุดนี้จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของระบบแฟรนไชส์ไปด้วย

ดังนั้นสมาคมแฟรนไชส์ไทย จึงได้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ในการบริหารแฟรนไชซี่มานานกว่า 20 ปี  มาถ่ายทอดความรู้ เรื่องการขายแฟรนไชส์ และ การบริหารแฟรนไชซี่  ให้อยู่ยาวๆ เพื่อลด ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและ สร้างความเข้มแข็ง  ความมั่นคงให้กับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ของประเทศด้วย

สมาคมแฟรนไชส์ไทย  โดยการสนับสนุนของ 7 อีเลฟเว่น และ บริษัท แฟรนไชส์โฟกัส ได้เปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ Training & Coaching การขายแฟรนไชส์ และ การบริหารแฟรนไชซี่  30 ชั่วโมง  ในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสีลม

รูปแบบของการอบรมครั้งนี้  จะเป็นการ Training & Coaching คือเรียนรู้ พร้อมกับการลงมือทำ  ในเรื่องของ การขายแฟรนไชส์ และการบริหารแฟรนไชซี่  โดย มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

1. ทบทวนโครงสร้างกิจการ

 ก่อนการขายแฟรนไชส์  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาทบทวนกิจการที่มีอยู่ของท่านเสียก่อน ในเรื่องความพร้อมต่างๆ อันได้แก่ ทบทวนในเรื่องคอนเซ็ปของธุรกิจ, โครงสร้างทางการเงินของกิจการ,  โมเดลธุรกิจที่ต้องการขายแฟรนไชส์ , หลักในการคิดค่า ธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee)  และค่า (Royalty Fee)  เป็นต้น
  • ทบทวนคอนเซ็ปท์ ธุรกิจ กิจการที่จะขายแฟรนไชส์นั้น มีรูปแบบร้านที่ลงตัวหรือยัง ภาพลักษณ์ของร้าน การตกแต่ง รูปแบบการบริการ คุณภาพของสินค้า มีความสอดคล้องกันไหม  คุณมีอะไรที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน จุดอ่อน จุดแข็งของกิจการคุณคืออะไร ต้องมีการทบทวนตอบคำถามที่ใช่ เพื่อเตรียมความพร้อมในขั้นต่อไป
  • ทบทวนโครงสร้างทางการเงิน คุณรู้หรือไม่ว่า ร้าน  1 แห่งของคุณมีผลประกอบการเฉลี่ย เป็นอย่างไร นี่คือเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะก่อนที่จะขายแฟรนไชส์นั้น  ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทุกคน ย่อมต้องการความมั่นใจว่า ถ้าลงทุนไปแล้ว จะได้กำไรดีจาก การลงทุนครั้งนี้ไหม  ดังนั้นก่อนที่จะขายแฟรนไชส์ คุณต้องแสดงตัวเลขประมาณการของการเปิดร้าน 1 แห่งให้เห็นว่า ต้องลงทุนเท่าไร เป็นค่าอะไรบ้าง และ ในแต่ละเดือนต้องมียอดขายเท่าไร จึงจะคุ้มทุน รายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าวัตถุดิบ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่า จะเป็นเท่าไร จะเหลือเบ็ดเสร็จต่อเดือนเท่าไร การมีโครงสร้างทางการเงินที่ชัดเจน จะให้ข้อมูลที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และเป็นจุดสำคัญที่สุด สำหรับการตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์
  • ทบทวน โมเดลธุรกิจ  รูปแบบกิจการที่คุณจะขายแฟรนไชส์คืออะไร มีหลายธุรกิจ ที่อยากจะขายแฟรนไชส์ แต่ ยังไม่แน่ใจเลยว่า แฟรนไชส์ที่จะขาย คือรูปแบบไหน โดยเฉพาะกิจการที่เป็นประเภทโรงงาน มักจะใช้แฟรนไชส์เป็นเครื่องมือในการขยายตลาด โดยยังไม่รู้ว่ารูปแบบกิจการที่จะขายแฟรนไชส์ คือรูปแบบใหน เช่น จะเป็น ร้านค้าปลีก หรือ ระบบโรงงานผลิต หรือ ขายส่งดี หรือ ให้บริการงานช่าง ดี หรือ บางกิจการมีโครงสร้างธุรกิจที่ใหญ่เกินไป มีการลงทุนสูงมากเกินไป ก็ต้องทบทวนดูว่า รูปแบบของธุรกิจของคุณ ที่จะขายแฟรนไชส์ คือ รูปแบบแบบใดกันแน่ เป็นต้น
  • ทบทวน การคิดค่า ธรรมเนียม  การเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ หรือที่เรียกว่า ค่าแรกเข้า หรือ ค่าแฟรนไชส์ ฟี กำหนดมาจากอะไร และอะไร  คือ ต้นทุนของค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์  และ  ค่ารอยัลตี้ ฟี   หรือ ค่าธรรมเนียมรายเดือน หรือ  คิดขึ้นมาจากอะไร ควรเป็นเท่าไร จึงจะเหมาะสม  เหล่านี้ ต้องมีการทบทวนกันก่อน การตัดสินใจขายแฟรนไชส์
2.การตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์

ทำอย่างไร จึงจะ ได้รับการติดต่อจาก ผู้ซื้อแฟรนไชส์   ,แหล่งในการค้นพบกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อแฟรนไชส์ คือที่ใหนและการทำประชาสัมพันธ์อย่างไร เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย,การจัดทำเอกสาร และ พรีเซนเตชั่น เพื่อแนะนำธุรกิจ,กลยุทธในการทำการตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์ ควรทำอย่างไร

การตลาด เพื่อสรรหา แฟรนไชซี  เป็นวิธีการที่ต่างจาก การทำตลาดเพื่อขายสินค้า อย่างสิ้นเชิง จะมีวิธีการใดบ้าง ที่เข้าถึงและตรงจุด ด้วยการใช้งบประมาณที่คุ้มค่ากว่า แต่ได้ผลดีกว่า เรื่องนี้ จะลงมือ ลองทำกันดู

3.ขั้นตอนการขายแฟรนไชส์

วิธีการขายแฟรนไชส์ มีขั้นตอนการขายอย่างไร  ,การกำหนดลักษณะของแฟรนไชซี่ที่เหมาะสมกับกิจการของคุณต้องดูอย่างไร,วิธีการคัดเลือกควรทำอย่างไร,การพบกับแฟรนไชซี่เป้าหมายต้องเจรจาในเรื่องอะไรบ้าง,การสรรหาทำเลเปิดร้านเป็นหน้าที่ของใคร,และการ ปิดการขาย การเก็บค่าธรรมเนียม ควรเป็นอย่างไร หาคำตอบได้ ในเรื่องนี้

การคัดเลือกแฟรนไชซี่นั้น ไม่ใช่ใคร มีเงินลงทุน ก็ซื้อแฟรนไชส์ได้  ผู้ซื้อแฟรนไชส์นั้น ต้องเป็น ผู้ที่เหมาะสมกับกิจการนั้นด้วย แต่จะรู้ได้อย่างไร มีกูรู ที่เคยผิดพลาดเรื่องนี้มาแล้ว  มาแนะนำเคล็ดลับ ที่ไม่ทำให้ผิดพลาดในเรื่องนี้

4.ระบบ สนับสนุนแฟรนไชซี่

เพื่อให้การทำแฟรนไชส์ มีความยั่งยืน  จำเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้ขายแฟรนไขส์ จะต้องมีระบบการสนับสนุนที่ดีรองรับ ท่านจะได้รับความรู้ถึง  บทบาท หน้าที่ที่จำเป็น เพื่อการบริหารแฟรนไชซี่ที่ราบรื่น  ด้วยการมีความรู้เกี่ยวกับ ระบบ การให้การสนับสนุนก่อนการเปิดร้าน,ระหว่างเปิดร้าน,และ การสนับสนุนที่ต่อเนื่อง

5.Work Shop

การอบรมสัมมนาส่วนใหญ่ มักจะเป็นการให้แนวคิดและนำไปปรับใช้  เมื่อผู้เข้าอบรมกลับไปถึงบ้าน ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร  จะนำมาปฏิบัติจริงได้อย่างไร  ดังนั้น การอบรมในครั้งนี้  จะอยู่ในรูปแบบ Training และ Coaching ที่เน้นให้มีลงมือ ทดลองทำจริง ลองใช้จริง เพื่อ ทำให้ความรู้ที่ได้รับไป เกิดผลได้มากยิ่งขึ้น  เช่น การวิเคราะห์ โครงสร้างทางการเงิน การวางแผนการทำการตลาด เพื่อขายแฟรนไชส์  การ สร้างแผนงาน ในการขยายแฟรนไชส์   ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน   เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างการเติบโตของธุรกิจท่าน ที่สามารถนำติดตัวกลับไป และใช้งานได้จริง  เป็นต้น

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ สมาคมแฟรนไชส์ไทย  02 321 7701 หรือ 086 341 2973 หรือ Email: fcfocus@gmail.com  หรือ ID Line: franchisefocus หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.franchisefocus.co.th
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
855
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
734
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
725
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
675
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
647
“FoodStoryMarket” ระบบ..
634
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.