1.8K
20 มิถุนายน 2558
ไทย-มาเลเซียผนึกกำลังบูมการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลา และหอการค้ามาเลเซียกำหนดจัด“งานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดสงขลา” ขึ้นในระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งผลักดันการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยได้มอบหมายให้ พลเอก ดิฏฐพร  ศศะสมิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการเปิดงานฯ

ในวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๕๘ ทางฝ่ายสาธารณรัฐมาเลเซีย โดยรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม สาธารณรัฐมาเลเซีย ได้มอบหมาย ดาโต๊ะซูลกิฟลี มามุด รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก นำคณะผู้แทนการค้ามาเลเซียเข้าร่วมงานฯ 

โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมภาคเอกชนไทย-มาเลเซีย ระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและการขนส่ง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกการค้าระหว่างสองประเทศ รวมทั้งการสัมมนา เรื่อง “เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา”

ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของนักลงทุน อาทิ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากภาครัฐในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากทั้งสองประเทศกว่า 300 คูหา สำหรับสินค้าไทยมาจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ อาทิ สินค้าส่งออก สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้า สินค้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สินค้าแฟรนไชส์ นอกจากนี้ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ระหว่างผู้ประกอบการไทยและมาเลเซีย ซึ่งได้คัดเลือกผู้ประกอบการไทยที่มี ศักยภาพในการส่งออก เข้าร่วมงานประมาณ 200 ราย ขณะที่ผู้ซื้อจากมาเลเซีย ทั้งทางตอนเหนือและจากเมืองหลวงแสดงความจำนงเข้าร่วมงานกว่า 100 บริษัทแล้ว  เป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดของสินค้าและบริการในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันได้เป็นอย่างดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่าย เกิดการค้าการลงทุนระหว่างกันในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมืองหน้าด่านในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น 1 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลประกาศดำเนินการในปี 2558

รวมทั้งด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์นั้น เป็นด่านส่งออกอันดับ 1 และอันดับ 2 ของไทย ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนประมาณปีละ 3.5 แสนล้านบาท และ 1.5 แสนล้านบาท ตามลำดับ จึงจะใช้โอกาสและประโยชน์จากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายผลักดันให้มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านล้านบาทในปี 2558

สำหรับการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียในปี 2557 มีมูลค่าทั้งสิ้น 507,655 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และคิดเป็นร้อยละ 62 ของการค้ารวมไทย-มาเลเซีย แยกเป็นการส่งออก 274,992 ล้านบาท  การนำเข้า 232,663 ล้านบาท สำหรับในปี 2558 (มค.-เมย.) การค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย มีมูลค่า 154,000 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นการส่งออก 81,000 ล้านบาท การนำเข้า 73,000 ล้านบาท สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ เป็นต้น ในส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์ สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นต้น

อ้างอิงจาก  ฐานเศรษฐกิจ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
848
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
730
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
722
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
669
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
643
ข่าวดี! คนเป็นเจ้าของร..
618
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.