1.3K
28 พฤษภาคม 2558
เมืองเล็ก โอดไร้เมกะโปรเจ็กต์กระตุ้นเศรษฐกิจ วอนเจียดงบลงทุน


จังหวัดเล็กทำใจ เศรษฐกิจนิ่งสนิท ไม่มีเมกะโปรเจ็กต์รัฐช่วยพยุง ได้แค่งบฯซ่อมแซมถนน "เมืองสิงห์-พะเยา" หันพึ่งตลาดนัด-จัดเทศกาลปลุกมู้ดจับจ่ายในจังหวัด "กาฬสินธุ์" วืดรถไฟทางคู่ เบนเข็มส่งเสริมท่องเที่ยวดึงเม็ดเงินแทน ด้านเมืองขุนเขา "แม่ฮ่องสอน" วอนรัฐเปิดด่านห้วยต้นนุ่น "ยโสธร" หวั่นเม็ดเงินโครงการขนาดใหญ่กระจุกในมือกับคนไม่กี่กลุ่ม


นายนที แนวทัศน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า แม้การลงทุนภาครัฐและเมกะโปรเจ็กต์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่สำหรับจังหวัดสิงห์บุรีปีงบประมาณ 2558 นี้ ส่วนใหญ่มีเพียงการบำรุง ซ่อมสร้างถนนระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตรเท่านั้น และไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างถาวร ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจัดงานจำหน่ายสินค้าเล็ก ๆ อย่างตลาดนัดมากกว่าหวังโครงการใหญ่ ๆ จากภาครัฐ

"หากเป็นไปได้ก็ต้องการให้มีการลงทุนจากภาครัฐมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้าง ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีโครงการที่วางแผนกันไว้ แต่ก็มีหลายโครงการที่ต้องพับไป ตอนนี้จึงจัดงานเล็ก ๆ เช่น ตลาดนัด ตลาดนัดเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าและเกษตรกรรายย่อยในจังหวัด และเรายังไปจัดริมถนนสายเอเชีย เพื่อจับกลุ่มนักท่องเที่ยวและคนเดินทาง เนื่องจากตอนนี้เศรษฐกิจในจังหวัดนิ่งมาก"

นายนิพนธ์ คำพา ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า ปีนี้ไม่มีโครงการลงทุนจากภาครัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยประชาชนยังต้องพึ่งพาภาคเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง และภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งหากมีการลงทุนโครงการใหญ่ ๆ จากภาครัฐบ้างก็จะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ ตอนนี้การลงทุนในจังหวัดก็ลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก

ทั้งนี้ ในปัจจุบันจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดชายแดน เช่น จังหวัดเชียงราย ตาก มีสะพานมิตรภาพไปยังเมียนมา ซึ่งหากแม่ฮ่องสอนมีสะพานเช่นนี้ได้ ก็จะช่วยให้การค้า การท่องเที่ยวกับฝั่งเมียนมาร์สะดวกและเศรษฐกิจจะคึกคักขึ้น

ส่วนการพัฒนาจากภาครัฐที่ชาวแม่ฮ่องสอนรอคอยอยู่ คือ การยกระดับจุดผ่านแดนห้วยต้นนุ่นให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรให้เร็วที่สุดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดนและการลงทุนในจังหวัดรวมทั้งปรับปรุงถนน 2 สายจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปเชียงใหม่คือถนนสายแยกทางหลวงชนบทสาย 108 และ 1095 เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางในการท่องเที่ยวและการขนส่ง

ด้านนายวิษุวัต มั่งสุวรรณ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ก็เคยเป็นหนึ่งในเส้นทางของรถไฟทางคู่เช่นกัน แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนไปสร้างในจังหวัดใหญ่อย่างขอนแก่นแทน ขณะที่โครงการลงทุนภาครัฐส่วนใหญ่ในปี 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ์คือการซ่อมถนน ซ่อมสถานที่สาธารณะ การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งในอนาคตก็หวังว่าจะมีการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์จากภาครัฐในจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยเช่นกัน

"ตอนนี้ทางจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อช่วยดึงเม็ดเงินเข้ามาในจังหวัดแทนเช่นการจัดงานถนนคนเดินการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้ราว 30% ปัจจุบันเศรษฐกิจในจังหวัดชะลอตัวลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วเหลือราว 65-70% เนื่องจากพืชหลัก ๆ อย่างข้าว มันสำปะหลัง ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและพายุฤดูร้อน"

สอดคล้องกับนายไพศาล แจ่มจำรัส เลขาธิการหอการค้าจังหวัดยโสธร กล่าวว่ายโสธรเป็นเมืองที่มีรายได้น้อย พึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลัก ปัจจุบันยังไม่มีโครงการลงทุนภาครัฐใหญ่ ๆ ในจังหวัดยโสธรเช่นกันแต่มองว่าหากมีการลงทุนขนาดใหญ่จากภาครัฐเกิดขึ้นจริง ประโยชน์อาจจะตกอยู่กับคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น

"โครงการเมกะโปรเจ็กต์ภาครัฐนั้น ต้องบอกว่าไม่อยากได้ เนื่องจากโครงการใหญ่ ๆ ประโยชน์ก็มักไปตกอยู่กับคนไม่กี่กลุ่ม
เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ เม็ดเงินไม่ได้กระจายลงสู่ท้องถิ่นจริง ๆ จึงอยากให้การลงทุนจากภาครัฐลงทุนแบบกระจาย เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดหรือพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยเหลือเศรษฐกิจในจังหวัดได้มากกว่า"

พยุงเศรษฐกิจ - ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ รัฐบาลเร่งการใช้จ่ายภาครัฐและโครงการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ลงสู่พื้นที่ต่างจังหวัด หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ แต่ในจังหวัดเล็ก ๆ กลับไม่มีการลงทุนภาครัฐ หลายจังหวัดต้องหันมาพยุงเศรษฐกิจภายในจังหวัดด้วยการจัดตลาดนัด หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างงรายได้เข้าสู่จังหวัด

อย่างไรก็ตาม ต้องการให้การลงทุนจากรัฐเป็นไปตามความต้องการของคนในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งการสร้างถนนอาจได้ประโยชน์มากกว่าสะพาน หรือประชาชนอาจต้องการให้ขยายถนนมากกว่าการรื้อถนนที่ยังไม่พังมาสร้างใหม่ เพื่อให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงทุน และเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดอย่างแท้จริง

ด้านนายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดพะเยากล่าวว่า พะเยาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่มีโครงการขนาดใหญ่จากรัฐบาลเข้ามาในช่วงปี 2558 ทำให้ไม่เกิดการจ้างงาน ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชะลอตัว

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องเร่งระบายสินค้าโดยจำหน่ายในตลาดนัดและวิสาหกิจชุมชน แต่ก็ประสบปัญหากำลังซื้อภาคประชาชนลดลงต่ำสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

นายธีระศักดิ์กล่าวด้วยว่า จังหวัดพะเยามีโครงการจากภาครัฐเข้ามาน้อย ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวช้า และส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา หากต้องการให้เศรษฐกิจของพะเยาขยายตัวจะต้องเร่งอนุมัติโครงการถนนวงแหวนระยะทาง 17 กิโลเมตร ตั้งแต่บ้านร่อง 5 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง-สามแยกเกษตรสุข อำเภอเมือง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เสนอรัฐบาลไปแล้วหลายครั้ง หากอนุมัติโครงการนี้จะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไปยังจังหวัดเชียงรายด้วย

อ้างอิงจาก  ประชาชาติธุรกิจ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
857
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
740
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
726
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
678
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
652
“FoodStoryMarket” ระบบ..
637
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.