1.6K
22 พฤษภาคม 2558
เศรษฐกิจซบฉุดเอสเอ็มอีซึม ไตรมาสแรกนำเข้าวัตถุดิบติดลบ 21.9% ปิดตัวกว่า 3 พันราย


สสว.เผยเอสเอ็มอี ยังอยู่ในภาวะย่ำแย่ ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการหดตัว เหตุตลาดหลักในประเทศ กำลังซื้อไม่มี รายได้หายจากราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ไตรมาสแรกนำเข้าสินค้าเข้ามาผลิตหดตัว 21.9 % ฉุดกำลังผลิตทั้งปีติดลบ 1.65 % แถมโดนภาวะเศรษฐกิจโลกกระหน่ำ ส่งออกได้ลดลง 6.6 % หวังรัฐบาลเร่งกระตุ้นเบิกจ่ายงบประมาณ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน


นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีว่า จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์เอสเอ็มอีในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้พบว่ายังอยู่ในภาวะที่ชะลอตัว จากผลกระทบกำลังซื้อในประเทศหดตัวลง และการส่งออกยังติดลบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ เนื่องจากเอสเอ็มอีต้องพึ่งตลาดในประเทศกว่า 90 % เมื่อภาคการเกษตรได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลเกษตรตกต่ำไม่ว่า ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรลดน้อยลง ไม่มีกำลังในการจับจ่าย ขณะที่การพึ่งตลาดส่งออกของเอสเอ็มอีที่มีประมาณ 2.6 หมื่นราย ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้า แม้แต่การฟื้นตัวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ หรือจีนที่เป็นแหล่งผลิตของโลกภาวะในตลาดในประเทศก็ยังไม่ดีมากนัก ที่สำคัญตลาดในอาเซียน

ซึ่งเอสเอ็มอีส่งออกไปกว่า 20 % แต่เดิมการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีอยู่ในระดับ 8-9 % ก็ลดลงมาอยู่ในระดับ 2-3 % เท่านั้น  ยกเว้นเพียงเมียนมาที่ยังมีการเติบโตอยู่ เมื่อเศรษฐกิจโลกยังฟุบ จึงฉุดให้เศรษฐกิจของอาเซียนหดตัวรวมถึงไทยด้วย

โดยจะเห็นได้จากการขยายตัวของมูลค่าการนำเข้าสินค้าหลักของเอสเอ็มอี ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา มีมูลค่ารวม 4.11 แสนล้านบาท หดตัว 21.9 % เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ มีมูลค่า 7.1 หมื่นล้านบาท หดตัวลดลง 16 % รองลงมาเป็นเครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 5.45 หมื่นล้านบาท หดตัวลดลง 32.5 % อัญมณีและเครื่องประดับ มูลค่า 4.49 หมื่นล้านบาท หดตัวลดลง 16.6 % พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก มูลค่า 2.19 หมื่นล้านบาท หดตัวลดลง 18 % เหล็กและเหล็กกล้า มูลค่า 1.79 หมื่นล้านบาท หดตัวลดลง 24.8 % เป็นต้นนอกจากนี้ ยังพบว่า มูลค่าการส่งออกมีมูลค่ารวม 4.56 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 25.6 % ของการส่งออกทั้งประเทศ ได้ปรับตัวลดลง 6.6 % และหดตัวลดลงจากไตรมาสที่ 4 ของปีก่อน 3.8 %โดยการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่า 7.13 หมื่นล้านบาท ลดลง 15.2 % พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก มูลค่า 4.02 หมื่นล้านบาท ลดลง 12.6 %  เป็นต้น

นางสาววิมลกานต์ กล่าวอีกว่า จากปัจจัยดังกล่าวนี้ ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ ปรับตัวดลลง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ(ทีเอสเอสไอ) ลดลงมาอยู่ในระดับ 94.6 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม(ทีไอเอสไอ) ลดลงมาที่ระดับ 89.2 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค(ซีซีไอ) ลดลงมาที่ 79.1 มีเพียงความเชื่อมั่นทางธุรกิจ(บีเอสไอ) เท่านั้นที่ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 100.5 

โดยประมาณการทั้งปี 2558 ดัชนีทีเอสเอสไอ จะอยู่ที่ 94.22 ติดลบจากปีก่อน 0.5 % ดัชนีทีไอเอสไอ จะอยู่ที่ 87.43 ติดลบจากปีก่อน 5.6 % ดัชนีซีซีไอ อยู่ที่ 75.16 ติดลบจากปีก่อน 2.7 % และดัชนีบีเอสไอ อยู่ที่ 96.33 ติดลบจากปีก่อน 2.7 % ส่วนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี(มูลค่าเพิ่ม) ปีนี้ จะอยู่ที่ 81.52 ติดลบจากปีก่อน 1.51 % และมีการใช้อัตรากำลังการผลิตเอสเอ็มอีที่ 42.88 ติดลบจากปีก่อน 1.65 %

ทั้งนี้ จากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวได้ส่งผลให้เอสเอ็มอีได้ยกเลิกกิจการแล้ว 3.674 พันราย เพิ่มขึ้น 27.03 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกิจการขายสลากกินแบ่งที่ยกเลิกถึง 1.067 ราย คิดเป็นมูลค่า 288 ล้านบาท ส่วนที่เปิดกิจการใหม่มีประมาณ 1.73 หมื่นราย เช่น การก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

อย่างไรก็ตามมองว่า การที่จะให้ธุรกิจเอสเอ็มอีกลับมาฟื้นตัวได้ ทางรัฐบาลจะต้องเร่งมาตรการกระตุ้นการจับจ่าย โดยเฉพาะการยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรให้สูงขึ้น รวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐและการลงทุนโครงการ โครงสร้างพื้นฐานให้เร็วขึ้น เพื่อให้เกิดการลงทุนมีเงินหมุนเวียนในระบบ

ส่วนการดำเนินงานของสสว.ในปีนี้ จะใช้งบประมาณ 475 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าทุกปี เนื่องจากทางรัฐบาลได้อนุมัติงบจำนวน 1.6 พันล้านบาท ไว้เป็นงบประมาณแบบบูรณาการเพื่อใช้ส่งเสริมเอสเอ็มอี สำหรับนำไปใช้ใน 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนในการทำงาน ซึ่งล่าสุดได้ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ในการใช้เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเอสเอ็มอีทั่วประเทศ รวมถึงการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและเข้าไปช่วยเหลือให้ตรงจุดได้

อ้างอิงจาก  ฐานเศรษฐกิจ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
857
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
740
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
726
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
678
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
652
“FoodStoryMarket” ระบบ..
637
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.