1.5K
4 มิถุนายน 2558
EcoLightTech Asia ประกาศความสำเร็จโต 54% พร้อมกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ ร่วมกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ เตรียมจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2015 ครั้งที่ 3 หลังจากประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจรจาธุรกิจที่เติบโตขึ้นร้อยละ 54 สร้างมูลค่าการซื้อขายได้มากถึง  200 ล้านบาท


และในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดการจัดงาน “นวัตกรรมประหยัดพลังงานเพื่อภาคอุตสาหกรรม” เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปีแห่งแสงสว่างและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ที่กำลังจะมาถึง

นางบุษบา ประกอบทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่นส์ ออกาไนเซอร์ จำกัด กล่าวว่า PEA presents EcoLightTech Asia งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เติบโตขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ในด้านการเจรจาธุรกิจ ทำลายสถิติการเข้าชมงานทั้งจากผู้เข้าชมงานในประเทศและต่างประเทศ เติบโตขึ้นร้อยละ 10 และ 13 ตามลำดับ

รวมทั้ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จาก 9 ประเทศทั่วโลก ทำให้การจัดงานเต็มพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร และเกิดการเจรจาธุรกิจพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 54 สร้างมูลค่าการซื้อขายได้มากถึง 200 ล้านบาท ความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้ EcoLightTech  Asia เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในสามงานใหญ่ด้านแสงสว่างแห่งอาเซียน เป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการในระดับอาเซียนเพียงหนึ่งเดียว

นอกจากนี้ สถานการณ์ตลาดแสงสว่าง LED ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าถึง 25.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนแบ่งตลาดแสงสว่าง LED เพิ่มขึ้น 31% ขณะที่ตลาดแสงสว่างโดยรวมเติบโต 82.1 ล้านดอลลาร์ 

โดยประเทศในแถบยุโรปเป็นตลาดแสงสว่าง LED ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 23% ประเทศจีน เป็นอันดับ 2 คิดเป็น 21% ประเทศในแถบอเมริกาเหนือ เป็นอันดับ 3 คิดเป็น 19% ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิค เป็นอันดับ 4 คิดเป็น 13% และส่วนที่เหลือ 24% ประกอบด้วยญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้


แนวโน้มในการเติบโตในปีนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากร การสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐ และการเพิ่มขึ้นของโครงการแสงสว่างประหยัดพลังงานจากภาคเอกชน

PEA presents EcoLightTech  Asia 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ ครั้งที่ 3 จึงได้วางแผนและเตรียมพร้อมนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมงานทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

โดยในปีนี้จัดร่วมกับงาน C-Tech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบทำความเย็นและปรับอากาศ และ SolarTech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

นายสืบพงษ์ สมิตทันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่นส์ ออกาไนเซอร์ จำกัด กล่าวว่า แนวคิด “นวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ” เกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการประหยัดพลังงานในส่วนต่างๆของการดำเนินงาน นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต

ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ด้านพลังงานนั้นมาจากการใช้พลังงานในแสงสว่าง การใช้พลังงานในการปรับอากาศและระบบทำความเย็นในการผลิตหรือทำงาน และการใช้พลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ขณะเดียวกัน สอดคล้องกับแนวทางระดับสากล องค์การสหประชาชาติ


ซึ่งได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งแสงสว่างและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ หรือ International Year of Light and Light-Based Technologies เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีด้านแสงสว่างสำหรับการดำรงชีวิตปัจจุบันและอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อมและโลก

ดังนั้น การจัดงาน PEA presents EcoLightTech  Asia 2015 ครั้งนี้ จึงจัดพร้อมกับงาน C-Tech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบทำความเย็นและปรับอากาศ รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านระบบทำความเย็น เครื่องแช่เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ที่เน้นการประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ SolarTech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นเวทีที่นำเสนอสินค้า บริการ และการให้คำปรึกษาด้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม

รวบรวมผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องมือเพื่อการผลิตจากผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกมาจัดแสดง จึงนับได้ว่าทั้งสามงานนี้ จะเป็นการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอย่างครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ให้สามารถเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

PEA presents EcoLightTech Asia 2015 จัดพร้อมกับ C-Tech 2015 และ SolarTech 2015 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ecolight-tech.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 203 4261-62
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
848
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
730
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
722
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
669
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
643
ข่าวดี! คนเป็นเจ้าของร..
618
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.