1.8K
25 พฤษภาคม 2558
กมธ. พาณิชย์ฯ ศึกษากฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์


คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ ได้ให้ความสนใจศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย

โดยในการประชุมที่ผ่านมาได้เชิญ นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมโดยได้ให้ข้อมูลว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการดูแลและใกล้ชิดผู้ประกอบการแฟรนไชส์มาตลอด และมีข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการคุ้มครองแฟรนไชส์ซี

แต่อีกมุมมองหนึ่งที่พบและเป็นปัญหาคือ  ในปัจจุบันแฟรนไชส์ซอเองก็ประสบปัญหามาก ข้อเท็จจริงคือในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซอ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากแฟรนไชส์ซี

เนื่องจากที่ผ่านมาแฟรนไชส์ซอจะต้องลงทุน ทดลอง และประสบปัญหาต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจมาก่อน จนเมื่อแฟรนไชส์ซอพิสูจน์แล้วว่าธุรกิจหรือสินค้าทำจนเป็นผลสำเร็จและมีชื่อเสียงแล้ว จึงนำมาขายให้กับแฟรนไชส์ซีการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการทำงานร่วมกัน หากการประกอบธุรกิจของแฟรนไชส์ซีไม่ประสบผลสำเร็จจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของทั้งแฟรนไชส์ซอและแฟรนไชส์ซี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการดูแลในเรื่องการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะขนาด S และขนาด M สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะผลักดันหรือส่งเสริมให้กับธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แฟรนไชส์ แฟรนไชส์ในที่นี้มิใช่ธุรกิจแต่เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ในการขยายสาขาโดยใช้กลยุทธ์แฟรนไชส์ โดยพยายามผลักดันเพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ แต่การใช้กลยุทธ์แฟรนไชส์ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและรูปแบบของธุรกิจ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็นผู้ผลักดันให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพ โดยได้ดำเนินงานใน ๒ แนวทาง ดังนี้


  1. การผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์
  2. ให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
ซึ่งเป็นการดูแลทั้ง ๒ ฝ่ายคือ ทั้งแฟรนไชส์ซอและแฟรนไชส์ซี

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการเปิดอบรมหลักสูตรแฟรนไชส์ Franchise B to B  ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้น ๑๘ รุ่น เป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่ระบบมาตรฐานสากล ( Franchise B to B)

ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมด้านแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการของไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจ วางแบบแผน และพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับธุรกิจระบบแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ขายแฟรนไชส์ และผู้ที่มีความต้องการขายแฟรนไชส์ ให้เข้าใจระบบการบริหารรูปแบบแฟรนไชส์มากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 
  1. เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการของไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจ วางแบบแผนและพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน
  2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ได้มีโอกาสพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง จนสามารถขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ได้ เสริมสร้างผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในลักษณะผู้ขายสิทธิ (แฟรนไชส์ซอ) ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม
  3. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับธุรกิจระบบแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ และผู้ที่มีความต้องการซื้อแฟรนไชส์ ให้เข้าใจระบบการบริหารรูปแบบแฟรนไชส์มากยิ่งขึ้น เกิดทางเลือกในการลงทุนของผู้ประกอบการใหม่อันจะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
  4. เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและอยู่ในระดับสากล ทั้งนี้ ในเรื่องดังกล่าวคณะอนุกรรมาธิการฯ จะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ออฟฟิศเมท พลัส” แฟรนไ..
1,148
แรงไม่หยุด! แฟรนไชส์ ม..
1,028
แฟรนไชส์ เฮียเปา-ซาลาเ..
989
ครั้งแรกของประเทศ งานป..
976
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
959
ชิปป์สไมล์ แฟรนไชส์ไปร..
954
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.