1.5K
facebook
4 เมษายน 2558
กรมพัฒน์ระดมความเห็น ผู้เชี่ยวชาญพัฒนามาตรฐานแฟรนไชส์ไทยน.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ของประเทศไทยทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สมาคมการแฟรนไชส์และไลเซนส์ สมาคมแฟรนไชส์ไทย และผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

เพื่อทบทวนและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ของไทย ให้ทันกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงยึดแนวทางตามมาตรฐานแฟรนไชส์สากล

ทั้งนี้สาเหตุที่กรมผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ก็เพื่อต้องการให้มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี ได้มาตรฐานระดับสากล และเพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ (ผู้ขายแฟรนไชส์) กับแฟรนไชส์ซี (ผู้ซื้อแฟรนไชส์)

รวมทั้ง กรมมีแผนที่จะประสานแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกรม ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจมีความเสี่ยงน้อย มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และมีมาตรฐาน ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง และสนใจเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์จากผู้ขายที่มีมาตรฐานได้อย่างมั่นใจ

น.ส.ผ่องพรรณกล่าวว่า ระบบแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจในการขยายสาขาที่มีประสิทธิภาพ ลดข้อจำกัด สร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุน และบุคลากรที่จะมาร่วม สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร ช่วยสร้างธุรกิจรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าและเร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง

“กรมได้ดำเนินการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์มาตั้งแต่ปี 2552 และได้ทำการทบทวน ปรับปรุง ตลอดจนพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพมาโดยตลอด เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ของไทยให้มีความทันสมัยและทัดเทียมสากล

โดยเฉพาะในปี 2558 นี้ ที่กลุ่มประเทศในอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้ตลาดการค้าการลงทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผู้บริโภคมากถึง 600 ล้านคน

หากผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยมีการเตรียมความพร้อมที่ดีในทุกๆ ด้าน มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ย่อมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย และมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ในภูมิภาคอาเซียนได้” น.ส.ผ่องพรรณ กล่าว

โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ของประเทศไทยทุกภาคส่วนในครั้งนี้ จะเน้นการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานระดับสูง และสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ธุรกิจและผู้ประกอบการมากที่สุด

เนื่องจากการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจนั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนามาตรฐานระบบปฏิบัติการและกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าในด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการอยู่เสมอ

ทั้งนี้ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากกรม 159 ราย เป็น อาหารและเครื่องดื่ม 77 ราย คิดเป็น 49% การศึกษา 32 ราย คิดเป็น 20% บริการ 27 ราย คิดเป็น 17% ความงามและสปา 13 ราย คิดเป็น 8% และค้าปลีก 10 ราย คิดเป็น 6%
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,109
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,106
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,615
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,268
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,129
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
964
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.