1.4K
facebook
11 กุมภาพันธ์ 2558
มันนี่ เอ็กซ์โป พัทยาเงินสะพัด 1.5 หมื่นล้านบาทงานมหกรรมการเงิน พัทยา ครั้งที่ 5 MONEY EXPO Pattaya 2015  ประเดิมงานแรกของปี เงินสะพัด  1.5 หมื่นล้านบาท สินเชื่อบ้านยังแรงสุด 1.2 หมื่นล้านบาทรับอสังหาฯ ภาคตะวันออกโต สินเชื่อ SMEs กว่า 1.5 พันล้านบาท เงินฝากและสลากออมทรัพย์กวาดยอดรวมทะลุ 600 ล้านบาท ธนาคารสถาบันการเงินพอใจธุรกรรมเข้าเป้า


นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสาร “การเงินธนาคาร” ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน พัทยา ครั้งที่ 5 Money Expo Pattaya 2015 ภายใต้แนวคิด “Beautiful ASEAN” เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงิน พัทยา ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นงานมหกรรมการเงินแรกของปี 2558 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ เมืองพัทยา ประสบความสำเร็จอีกครั้ง มีประชาชนและนักธุรกิจในเมืองพัทยาและจังหวัดในภาคตะวันออกขอใช้สินเชื่อและบริการทางการเงินการลงทุนในงานรวม 15,000 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการกว่า  13,300 ราย

นางสาวภาคนี  วิริยะรังสฤษฎ์  รองประธานจัดงาน เปิดเผยว่า  สินเชื่อบ้านเป็น สินเชื่อที่ผู้เข้าชมงานสมัครใช้บริการมากที่สุด กว่า 4,200 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 12,000 ล้านบาท สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองพัทยาและภาคตะวันออก ผู้เข้าชมงานยังสนใจซื้อบ้านมือสอง(NPA)กว่า 80 ล้านบาท ส่วนสินเชื่อที่ได้รับความสนใจอันดับสองคือ สินเชื่อเอสเอ็มอี ซึ่งมีผู้สมัครใช้บริการรวมวงเงินกว่า 1,500 ล้านบาท 

นางสาวภาคนี  กล่าวว่า ผู้เข้าชมงานยังให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์การออมที่ให้ดอกเบี้ยสูง  ส่งผลให้เงินฝากและยอดซื้อสลากออมทรัพย์มีวงเงินสูงเป็นอันดับสาม มียอดเงินรวมกว่า 600  ล้านบาท  และยังมีผู้ลงทุนในกองทุนรวมเป็นจำนวนเงินกว่า 140  ล้านบาท ส่วนการลงทุนในประกันชีวิตและประกันภัยคิดเป็นทุนประกันรวมกว่า 240  ล้านบาท ผู้เข้าชมงานยังสมัครใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ และสินเชื่อโดยใช้รถยนต์ค้ำประกันรวม 140 ล้านบาท

นายณเดช บุญสว่างดี ประธานเขตเมืองพัทยา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารมียอดธุรกรรมจากการสมัครใช้บริการทางการเงินสูงเกินเป้าหมาย โดยเฉพาะสินเชื่อบ้านมีผู้สมัครใช้บริการจนยอดขอสินเชื่อทะลุเป้าที่วางไว้อย่างมาก จากบริการ 1 day approve  ยกทีมสินเชื่อมาพิจารณาอนุมัติภายในงาน ซึ่งผู้ยื่นขอสินเชื่อบ้านสามารถทราบผลการยื่นขอเงินกู้ได้ภายในวันเดียว และยังมีโปรโมชั่นยกเว้นค่าประเมิน ทำให้มีผู้สนใจสมัครขอใช้บริการจำนวนมาก

นางสาวกาญจนา ผลวัฒนกิจเจริญ ผู้จัดการสำนักงานเขตพื้นที่ชลบุรี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารพอใจกับความสำเร็จที่ได้รับการเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินพัทยาอีกปีหนึ่ง เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาสมัครใช้บริการทางการเงินการลงทุนภายในบูธจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนทะลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยยอดสินเชื่อบ้านยังคงได้รับความสนใจสมัครใช้บริการสูงเป็นอันดับหนึ่ง 2,000 ล้านบาท

เนื่องจากธนาคารมีข้อเสนอให้เลือกมากมาย ทั้งสินเชื่อบ้านหลังแรก สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อ My Home My Cash ที่มีแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษปีนี้สินเชื่อเอสเอ็มอีของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเช่นกัน ทั้งจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ใน Supply Chain และธุรกิจการค้า เช่นเดียวกับสินเชื่อ My Car My Cash ที่มีผู้สมัครใช้บริการจำนวนมาก เพราะมอบสิทธิพิเศษดอกเบี้ย 0% นาน 2 เดือนนางณัฐพร จำรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารบรรลุเป้าหมายการให้บริการทางการเงินตามที่วางไว้สำหรับกลุ่มลูกค้าภาคตะวันออก โดยบริการที่ผู้เข้าชมงานสนใจสมัครใช้บริการมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สินเชื่อเคหะจนยอดเงินทะลุเป้าหมาย 1,000ล้านบาท เนื่องจากธนาคารนำเสนอแคมเปญพิเศษที่น่าสนใจ โดยเฉพาะสินเชื่อเคหะดอกเบี้ยคงที่ 3% ในช่วง 2 ปีแรก นอกจากนี้ยังมียอดซื้อสลากออมสินและยอดเงินฝากเกินเป้าหมาย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการเป็นผู้ที่ตั้งใจมาสมัครใช้บริการในงานมหกรรมการเงินอย่างแท้จริง

นายพัลลภ  สิทธิสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ประชาชนให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่บริษัทฯนำเสนอในงานค่อนข้างดี โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพี้นที่พัทยาและจังหวัดใกล้เคียง เป็นลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูง  ทั้งกลุ่มพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ นอกจากนี้การทำการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อเชิญชวนให้มาร่วมงาน ทำให้บริษัทฯได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมาก

นางสาวสุรีย์ บุญถนอม ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า พอใจกับการเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินพัทยาเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพราะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ทั้งในด้านการขยายฐานลูกค้าใหม่ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ โดยลูกค้าให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัทฯ ทั้งประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตและการลงทุน โดยเฉพาะแบบระยะสั้นชำระเบี้ยครั้งเดียวบีแอลเอพรีเมียร์เกนเอให้ผลตอบแทนถึง 3.25 %ต่อปี ที่นำเสนอในงานเท่านั้น ได้ยอดขายเกินเป้าหมาย

สำหรับการจัดงานมหกรรมการเงินภูมิภาคครั้งต่อไป จะมีขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คือ งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม  2558 ที่หาดใหญ่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เพื่อพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,100
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,098
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,597
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,262
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,124
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
960
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.