3.6K
1
23 กุมภาพันธ์ 2558
การสัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เบื้องต้นของบริษัทฯ สามารถสำรองที่นั่งเพื่อเข้าฟัง การสัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองได้ทางอีเมล franchise@kumon.co.th ก่อนวันเข้าฟังสัมมนาฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยระบุรายละเอียดในอีเมลดังนี้
 1. ชื่อ-สกุล ผู้สนใจเปิดศูนย์คุมอง (ภาษาไทย)
 2. อายุและวันเดือนปีเกิด
 3. สถานที่ที่สนใจเปิดศูนย์คุมอง (กรุงเทพมหานคร กรุณาระบุชื่อเขต / ต่างจังหวัด กรุณาระบุชื่ออำเภอและจังหวัด)
 4. วันที่จะเข้าฟังสัมมนา (เลือกได้เพียง 1 วัน)
 5. สถานที่ที่จะเข้าฟังสัมมนา (ณ สำนักงานคุมอง ตามเขตพื้นที่ที่ท่านสนใจเปิดศูนย์เท่านั้น)
 6. หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ
 7. แนบประวัติส่วนตัว (Resume) ในรูปแบบ PDF หรือ Microsoft word โดยให้ระบุข้อมูลตามด้านล่างเป็นอย่างน้อย
  • วุฒิการศึกษาสูงสุด
  • สถานภาพการสมรส
  • อาชีพปัจจุบัน
  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
 8. ท่านทราบข่าวการสัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองจากที่ใด
  • Thaifranchisecenter.com
  • หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
  • หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  • อื่นๆ (หากทราบข่าวจากนิตยสารหรือเว็บไซต์ กรุณาระบุชื่อ)
บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันการเข้าฟังสัมมนาของท่านผ่านทางอีเมลภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันสัมมนา ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการแจ้งเหตุผลสำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังสัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-6555 (ต่อ 1171, 1172) หรือ 06-1480-4239


*กำหนดการสัมมนาประจำปี 2558

พื้นที่เปิดศูนย์ / สถานที่จัดสัมมนา
 • กรุงเทพฯ จังหวัดในภาคกลาง และ ภาคตะวันออก / สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) (24 มกราคม, 30 มกราคม, 7 กุมภาพันธ์, 13 กุมภาพันธ์, 20 มีนาคม, 28 มีนาคม)
พื้นที่เปิดศูนย์ / สถานที่จัดสัมมนา
 • ภาคเหนือ / สำนักงานเชียงใหม่
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานขอนแก่น
 • ภาคใต้ (ไม่รวมจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา) / สำนักงานหาดใหญ่(24 มกราคม, 7 กุมภาพันธ์, 28 มีนาคม)
*กำหนดการสัมมนาและขั้นตอนในการเปิดศูนย์คุมองอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

สถานที่จัดสัมมนา
 • สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์)จำกัด อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์เอ ชั้น 15-16 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • สำนักงานเชียงใหม่ อาคารไลฟ์ อิน ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1/1 ถนนทิพยเนตร ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • สำนักงานขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 2 เลขที่ 356/1 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • สำนักงานหาดใหญ่ อาคารเรดาร์กรุ๊ป ชั้น 5 เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
การสัมมนาเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30-15:00 น. (ลงทะเบียน 8:30-9:15 น.) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าฟังสัมมนาหลังเวลา 9:30 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมมนา
 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 3. อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับการสอบข้อเขียน
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศรายชื่อผลการคัดเ..
1,330
ซีพลัส เอ็กซ์เพรส เดิน..
949
ปี2020 เอ็น แอนด์ บี เ..
864
นพรัตน์ 20 เปิดใหม่ 15..
840
ฟันนี่ ฟรายส์ เปิดสาขา..
814
30 ยังแจ๋ว คอฟฟี่ ที บ..
767
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.