1.6K
15 ธันวาคม 2557
สวธ.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย สำหรับนร.มัธยมใน กทม.ทั้งอ่านเขียนฟัง
นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กำหนดจัด “ค่ายเยาวชนภาษาไทย”ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร


ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2557 ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยรักและภูมิใจภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในทักษะการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี ฝึกทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธี อีกทั้งยังสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการรักษาวัฒนธรรมไทยในด้านภาษาให้มีการสืบทอดและคงอยู่สืบไป

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ภาคเช้า สนุกสนานกับค่าย “ทักษะการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ได้แก่ ผศ.ดร.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ดร.นันทพร วงศ์เชษฐา ดำเนินรายการโดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ส่วนภาคบ่าย “ภาษาพูดเนียนๆ ไปด้วยกัน?” พร้อมฝึกปฏิบัติ วิทยากร โดย ดร.ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ดำเนินรายการโดย ชมัยพร แสงกระจ่าง

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ภาคเช้า ฝึกทักษะ “การอ่าน : ต่อคิด ต่อชีวิต ต่อฝัน” วิทยากรโดย อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง อ.จรูญพร ปรปักษ์ประลัย อ.ธารา ศรีอนุรักษ์ และ อ.สุริยัน สุดศรีวงศ์ ดำเนินรายการโดย อ.สุริยัน สุดศรีวงศ์ ส่วนภาคบ่าย สนุกกับ “การอ่านแบบต่างๆ” พร้อมฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การอ่านร้อยแก้ว โดย อ.โกมุท คงเทศ การอ่านร้อยกรองโดย อ.ญาดา อารัมภีร

และในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ภาคเช้า “การเขียน : หนทางแห่งการรู้จักตนเองและผู้อื่น” วิทยากรโดย อ.ชมัยพร แสงกระจ่าง(บางคมบาง) อ.ศศิวิมล นทธีเดชชะมงคล (นทธี ศศิวิมล) และอ.ธารา ศรีอนุรักษ์ ส่วนภาคบ่าย ฝึกการเขียน เรื่องสั้น ร้อยกรอง นิทาน และสารคดี สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร จากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สมัครเข้ารับการอบรม ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมและถ่ายทอดความเป็นไทย สถาบันวัฒนธรรมศึกษา โทร.02-2464328 ต่อ 2201, 5202

อ้างอิงจาก  แนวหน้า
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
848
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
730
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
722
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
669
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
643
ข่าวดี! คนเป็นเจ้าของร..
618
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.