2.1K
facebook
30 พฤศจิกายน 2557
บสย.วาง 3 แนวทางปี 58 ช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน


บสย.วาง 3 แนวทางส่งเสริม SMEs เข้าถึงแหล่งทุนในปี 58 พร้อมบูรณาการพันธมิตรเพื่อช่วย SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์  ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เปิดเผย แนวทางการบริหารงาน  ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการ บสย. ชุดใหม่ ว่า จะให้การสนับสนุน และ เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพองค์กร บสย.อย่างเต็มที่ในทุกๆด้านเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ และเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมาย การยกระดับ บสย.ให้เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่มีความพร้อมในการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ในฐานะที่ บสย.เป็นเครื่องมือของรัฐ และเป็นหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ ค้ำประกันสินเชื่อ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ
   
วาง 3 แนว ดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนการดำเนินงานปี 2558 กำหนดเป้าหมายการทำงานไว้ 3 แนวทางหลักคือ 
  1. ช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs ที่มีศักยภาพส่งเสริม SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ โดยมุ่งพัฒนาองค์กรสร้างการรับรู้ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มสัดส่วนการค้ำประกันสินเชื่อเฉลี่ยให้ได้ 25% ของสินเชื่อใหม่ ภายในปี 2562 จากปัจจุบันมีสัดส่วน เฉลี่ย ที่ 20% และขยายฐานลูกค้าSMEs เพิ่มเป็น 200,000 ราย ภายในปี 2562 
  2. สร้างองค์กร บสย.ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการลูกหนี้ค้ำประกันที่ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และ บริหารเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันที่เหมาะสม โดยเน้นความมั่นคงของเงินสำรองเพื่อการชดเชยการค้ำประกัน
  3. มุ่งเน้นการบริหาร ที่ก่อเกิดประสิทธิภาพองค์กร อาทิ   การลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารหนี้ การบริหารเงินลงทุน และ การลดกฏเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค์และข้อจำกัดของบสย. เพื่อให้เข้าถึงการค้ำประกันสินเชื่อ

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบสย. จะให้ความสำคัญกับ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์  การค้ำประกันให้ SMEs ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs ที่มีปัญหาเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชลอตัวและอาจต้องปรับโครงสร้างหนี้ แต่ยังมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

บูรณาการความร่วมมือ พันธมิตร  หนุน “SMEs”

พันเอก ประเสริฐ  ชูแสง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร  กล่าวว่า ในปี 2558 จะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อน SMEs เข้าถึงแหล่งทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิ  โครงการความร่วมมือกับ  สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย       ( ธพว./SME BANK)

ในโครงการความร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน  เพื่อวางแนวทางข่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs ในการลดปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันสะท้อนปัญหา-อุปสรรค ในกลุ่มผู้ขอสินเชื่อ และผู้ให้สินเชื่อ ร่วมกันเพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ SMEs โดยได้นำเสนอ “ร่างข้อเสนอการขับเคลื่อน SMEs” ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ผลักดันการแก้ไขนิยาม SMEs ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสนับสนุนการคัดเลือก National Champion ของ SMEs เพื่อคัดกรอง SMEs ที่มีศักยภาพ ให้ได้รับเงินกู้ในโครงการ Policy Loan และให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสมนอกจากนี้ ยังมุ่งประสานการทำงานร่วมกัน ตามกรอบความร่วมมือระหว่าง บสย.กับหน่วยงานพันธมิตร กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่การส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบการSMEs และในกลุ่มสถาบันการเงิน ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs 

อาทิ ความร่วมมือระหว่าง บสย.และ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)  SIPA ในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ เชิงนวัตกรรม เทคโนโลยี และซอฟท์แวร์  และ ความร่วมมือในระดับสากล อาทิ ความร่วมมือกับสถาบันค้ำประกันสินเชื่อระดับโลกกับ Korean Technology Finance Corporation  ( KOTECX) เกาหลี  ซึ่งในปี 2558  โครงการความร่วมมือเหล่านี้จะมีมากขึ้น

อ้างอิงจาก  smethailandclub.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,109
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,106
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,615
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,268
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,129
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
964
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.