2.1K
5 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อรองรับทวายโปรเจคและประชาคมอาเซียนศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อรองรับทวายโปรเจคและประชาคมอาเซียน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกได้

นางสาวสุรภา กสานติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีโครงการพัฒนาด่านการค้าเพื่อเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีประชากรที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทย-มอญ ซึ่งตั้งแต่เดิมมีอาชีพทำไร่ รับจ้าง ซึ่งยังขาดทักษะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพชุมชนบนพื้นที่สูงโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์รองรับอาเซียนและทวายโปรเจค โดยได้มีการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในตำบลบ้านเก่า จำนวน 5 กลุ่ม คือ
  1. กลุ่มทำดอกไม้จันท์และทำพวงหรีดจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้
  2. กลุ่มการถนอมอาหารจากพืช ผลไม้ โดยวัสดุในท้องถิ่น
  3. กลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์โดยใช้พืช ผัก สมุนไพรและผลไม้จากวัสดุในท้องถิ่น
  4. กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชีวภาพธรรมชาติจากวัสดุท้องถิ่น
  5. กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ มีประชาชนมาร่วมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน ประมาณ 100 ครัวเรือน
โดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นสตรีที่มีภาระต้องดูแลบุตรอยู่บ้าน ทำให้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งอาชีพเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและมีการมอบเงินทุนให้กับกลุ่ม เพื่อที่จะนำไปเป็นทุนในการดูแลกันเองในกลุ่ม เช่นสมาชิกในกลุ่มเจ็บป่วย

นอกจากนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนยังสร้างความเข้าใจในพื้นที่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดการค้า ในโครงการทวายโปรเจคและประชาคมอาเซียนอีกด้วย ซึ่งได้วางแผนการดำเนินงานต่อไปคือการให้การสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ให้ยกระดับเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมสินค้าเข้าสู่ตลาดในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมกลุ่มให้มีความแข็งแรงมากขึ้น และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

อ้างอิงจาก thainews.prd.go.th
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
827
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
714
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
713
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
652
“FoodStoryMarket” ระบบ..
613
ข่าวดี! คนเป็นเจ้าของร..
608
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.