2.2K
10 พฤศจิกายน 2557
จ.บึงกาฬ ฝึกอาชีพการปักผ้าสร้างรายได้เสริมนายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการปักผ้า ณ ศาลาฝึกอบรมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านโชคอำนวย ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีประชาชนที่สนใจในเขตอำเภอบึงโขงหลงเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 40คน

นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแนะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชนให้ชาวไทย เน้นการดำเนินชีวิตทางสายกลาง ซึ่งความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล

และความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ประชาชนจึงต้องมีความรอบรู้ ระมัดระวังในการนำหลักวิชา หรือวิชาชีพต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิต โดยการสร้างจิตสำนึกในใจให้คำนึงถึงคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร และความรอบครอบในการดำเนินชีวิต

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และจังหวัดบึงกาฬ ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถตามความถนัดเพื่อประกอบอาชีพ

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมั่นคง ครอบครัวมีความสุข เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ที่ได้มีคุณูปการต่อประชาชนคนไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร การปักผ้า มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีความรู้ และความเข้าใจ ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. เพื่อสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บรรลุตามพระราชประสงค์
  3. เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักและแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ประชาชนที่เป็นสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการฝึกรวม 5 วัน 30 ชั่วโมง โดยใช้ ศาลาฝึกอบรมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านโชคอำนวย ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็น สถานที่ดำเนินการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครมาดำเนินการฝึกอบรมให้

อ้างอิงจาก thainews.prd.go.th
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
860
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
740
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
726
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
678
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
657
“FoodStoryMarket” ระบบ..
637
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.