2.2K
10 พฤศจิกายน 2557
จ.บึงกาฬ ฝึกอาชีพการปักผ้าสร้างรายได้เสริมนายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการปักผ้า ณ ศาลาฝึกอบรมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านโชคอำนวย ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีประชาชนที่สนใจในเขตอำเภอบึงโขงหลงเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 40คน

นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแนะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชนให้ชาวไทย เน้นการดำเนินชีวิตทางสายกลาง ซึ่งความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล

และความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ประชาชนจึงต้องมีความรอบรู้ ระมัดระวังในการนำหลักวิชา หรือวิชาชีพต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิต โดยการสร้างจิตสำนึกในใจให้คำนึงถึงคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร และความรอบครอบในการดำเนินชีวิต

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และจังหวัดบึงกาฬ ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถตามความถนัดเพื่อประกอบอาชีพ

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมั่นคง ครอบครัวมีความสุข เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ที่ได้มีคุณูปการต่อประชาชนคนไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร การปักผ้า มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีความรู้ และความเข้าใจ ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. เพื่อสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บรรลุตามพระราชประสงค์
  3. เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักและแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ประชาชนที่เป็นสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการฝึกรวม 5 วัน 30 ชั่วโมง โดยใช้ ศาลาฝึกอบรมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านโชคอำนวย ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็น สถานที่ดำเนินการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครมาดำเนินการฝึกอบรมให้

อ้างอิงจาก thainews.prd.go.th
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ออฟฟิศเมท พลัส” แฟรนไ..
1,027
แรงไม่หยุด! แฟรนไชส์ ม..
967
ครั้งแรกของประเทศ งานป..
935
แฟรนไชส์ เฮียเปา-ซาลาเ..
925
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
897
ชิปป์สไมล์ แฟรนไชส์ไปร..
877
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.