2.3K
facebook
29 กันยายน 2557
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรบ่มเพาะธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ Franchise B2B รุ่นที่ 17 ปี 2558


กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจของคนไทยให้นำแนวทางของระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการขยายธุรกิจ รวมถึงพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ได้มาตรฐานและมีศักยภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 • เพื่อขยายองค์ความรู้ด้านแฟรนไชส์สู่ผู้ประกอบการได้มากขึ้น
 • เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการของไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจ วางแบบแผน และพัฒนาเข้าสู่ระบบ แฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน
 • เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจ  แฟรนไชส์ไทย ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดในการขยายธุรกิจให้กว้างขวางขึ้น
ระยะเวลา  หลักสูตร  180  ชั่วโมง  ฝึกอบรมสัปดาห์ละ 1-2 วัน  วันละ 6 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • เจ้าของกิจการ หรือตัวแทนโดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการให้เข้ารับการอบรม
 • สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้กิจการละ 2 ท่าน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าอบรมได้ครบตลอดหลักสูตรตามวัน เวลา ที่กำหนด
 • หลักฐานการสมัคร
 • ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์
 • หนังสือรับรองจากกิจการ กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ
 • ภาพถ่ายรูปแบบธุรกิจ
 • ภาพถ่ายผู้สมัครเข้าร่วมอบรม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทร 0 2547 5953  โทรสาร 0 2547 5952 E-Mail : franchisedbd@gmail.com  ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557

ติดต่อได้ที่คุณตุ๊ก เจ้าหน้าที่กรมพัฒฯ (086)511-5521
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
รวมคอร์สเรียนสร้างอาชี..
920
ไทยแฟรนไชส์อคาเดมี่ ร่..
845
ดันแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอ..
819
เย้ๆๆ จินตคณิตอันซัน ผ..
810
เตรียมพบบูธ ! กาแฟเขาท..
777
เเฟรนไชส์ Cheesy Fried..
732
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.