2.3K
facebook
9 เมษายน 2557
แฟรนไชส์สถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED  MATHS.CENTER  เฟ้นหาผู้ร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ด้วยมาตรฐานการสอนที่เป็นหนึ่งเดียว


สิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติคือ การพัฒนาคุณภาพของคน การพัฒนาคนได้ต้องเริ่มที่การศึกษา หากคนในชาติมีการศึกษาที่ดี ในแต่ละสาขาวิชา ย่อมนำความรู้นั้นๆ มาพัฒนาประเทศชาติได้ แต่ในปัจจุบันเยาวชนไทยยังไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอ โดยเฉพาะเคล็ดลับการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการสอนภายในโรงเรียนยังเป็นแบบเก่า เน้นการท่องจำมากกว่าการคิดวิเคราะห์ ทำให้ผู้ที่จบออกไปมีอัตราการสอบเข้าน้อย ดังนั้นผู้ที่เล็งเห็นถึงปัญหาทางด้านการศึกษาของไทยได้เปิดสถาบันกวดวิชาขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียน

อาจารย์ชวพัฒน์  อัจฉริยกุล (พี่บุ๋ม) ผู้อำนวยการสอนสถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED  MATHS.CENTER อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเคยได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ได้ผันตัวเองมาป็นติวเตอร์ เนื่องจากต้องการเห็นเด็กไทยได้รับการเรียนการสอนที่ถูกต้อง โดยถ่ายทอดเทคนิคเฉพาะตัวในการทำข้อสอบด้วยวิธีลัดจนกลายเป็นที่รู้จักในแวดวงการศึกษา

“ในระบบการศึกษาปัจจุบัน นักเรียนจะพึ่งกวดวิชาเป็นหลัก เนื่องจากการเรียนในห้องเรียนนักเรียนจะไม่ค่อยสนใจ เพราะว่าการสอนของครูในโรงเรียนยังขาดความน่าติดตาม ซึ่งแตกต่างจากติวเตอร์ที่มีการสอนที่เร้าใจกว่า ทำให้นักเรียนเกิดความอยากในการเรียนรู้ ที่สำคัญติวเตอร์ที่มาสอนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอยู่แล้ว

อย่างตัวผมเองที่เรียนจบมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเคยได้รับเหรียญรางวัลในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ซึ่งจะเทคนิคลัดเฉพาะตัวที่ใช้ในการทำข้อสอบมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนด้วย จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสถาบันกวดวิชาจึงได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน”


จุดเด่นของ HIGH-SPEED MATHS.CENTER  จะเน้นการปูพื้นฐานให้แน่น เน้นการสอนทุกจุด สอนทุกเรื่องอย่างละเอียดและสมบูรณ์ พร้อมทั้งการถ่ายทอด สูตรลัดในการทำข้อสอบ เมื่อนักเรียนเห็นโจทย์สามารถทำได้ทันที ที่สำคัญคือเทคนิคการสอนที่ชวนให้นักเรียนติดตาม และเข้าใจง่าย โดยนักเรียนจะได้รับการเรียนกานสอนแบบ On Demand  นักเรียนจะนั่งเรียนที่หน้าคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถอุดช่องโหว่ในเรื่องของการขาดสมาธิ หรือไม่พร้อมเรียนในช่วงเวลานั้น นักเรียนสามารถย้อนหลังได้ หรือหากนักเรียนมีคำถามหรือไม่เข้าใจเนื้อหาตรงส่วนไหน คอมพิวเตอร์มีระบบ capture หน้าจอพร้อมส่งคำถามเข้าอีเมล์ให้กับทางอาจารย์ ซึ่งนักเรียนจะได้คำตอบไม่เกิน 3 วัน

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ที่เรียนจบไปสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สำเร็จ ทำให้สถาบันแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดัง จนได้รับการโหวตเป็นสถาบันกวดวิชาเบอร์ 5 ของประเทศ ทำให้มีจำนวนนักเรียนสมัครเข้าเรียนมากขึ้นทุกปี ไม่เฉพาะนักเรียนที่เรียนในกรุงเทพฯเท่านั้น นักเรียนจากต่างจังหวัดยังเดินทางมาเรียนด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในต่างจังหวัดได้เรียนกวดวิชาด้วยเทคนิคการสอนแบบเดียวกับกรุงเทพฯ จึงต้องการขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้นักเรียนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาเรียน ถือเป็นการเปิดโอกาสที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่ทัดเทียมกันทั่วประเทศ

รูปแบบธุรกิจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
   
แบบที่ 1 ซื้อขาด  เป็นรูปแบบการซื้อเฉพาะหลักสูตรที่ต้องการ โดยราคาแต่ละหลักสูตรอยู่ที่ 199,000 -559,000 บาท/ปี มีให้เลือกทุกสาขาวิชาอย่างครบถ้วนถึง 14 หลักสูตร พร้อมรับรายได้ 100% โดยไม่ต้องหักส่วนแบ่งรายได้

แบบที่ 2 ร่วมลงทุน  โดยชำระค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท/สัญญา 5ปี รับหลักสูตรครบทุกหลักสูตร (14 หลักสูตร) รวมมูลค่า 5,012,000 บาท รับชั่วโมงการสอนกว่า 3,200 ชั่วโมง และหลักสูตรที่มีในอนาคตอีกมากมาย โดยไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์เพิ่ม สำหรับสัดส่วนรายได้แบ่งรายได้ในปีที่ 1 ชำระส่วนแบ่งให้กับผู้ให้สิทธิ์ 5 % ของรายได้ ปีที่ 2-5 ชำระส่วนแบ่งกับผู้ให้สิทธิ์ประมาณ 19 % ของรายได้ และข่าวดีทางสถาบันมีโปรโมชั่นสำหรับค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท/สัญญา 5 ปี เฉพาะ 5 สาขาแรกเท่านั้น


 
สถาบันกวดวิชา ถือเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างมั่นคง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และรายได้ต่อต่อครัวเรือนรวมถึงทัศนคติสังคมไทยที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้น ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกว่าการมอบความรู้ให้กับลูกหลานถือเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งหากเทียบการเติบโตแล้วในอดีตจะเติบโตเฉพาะในกรุงเทพฯ แต่ในต่างจังหวัดยังคงมีความต้องการสูง เนื่องจากคนต่างจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ขาดแคลนสถาบันกวดวิชาในพื้นที่ สังเกตได้จากจำนวนของนักเรียนที่เดินทางเข้ามาติวในช่วงปิดเทอม และก่อนสอบเข้า ทำให้ภาพรวมการเติบโตของสถาบันกวดวิชายังคงมีสูง ถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันสูงก็ตาม

“ธุรกิจการศึกษาถือเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนน้อยแต่ได้กำไรสูง ยกตัวอย่างเช่น ค่าเรียนคอร์ส (3 เดือน) อยู่ที่ 15,000 หักเข้าบริษัท 5 % จะมีรายได้อยู่ที่ 14,250 บาท หากในแต่ละคอร์ส มนักเรียนมาเข้าเรียนประมาณ 30 คน จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท ซึ่งต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาท หากอยู่ในทำเลที่ดีนักเรียนเข้าเรียน 50 คนขึ้นไป สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาครึ่งปี”

ดังนั้นโอกาสประสบความสำเร็จของการขยายแฟรนไชส์สถาบันกวดวิชายังคงมีอนาคตที่สดใส แต่สถาบันกวดวิชาที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาพร้อมชื่อเสียงและผลลัพธ์อย่างปริมาณการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่ง HIGH-SPEED MATHS.CENTER  มีชื่อเสียงมานานกว่า 20 ปี รวมถึงการทำตลาดที่เน้นทำโรดโชว์ในโรงเรียนเป็นหลัก โดยการจัดคอร์สติวฟรีในช่วงสั้นๆ ซึ่งเป็นการทำตลาดที่มีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้แฟรนไชส์ซีจำเป็นต้องมีคอนเนคชั่นกับทางโรงเรียน พื่อให้สามารถจัดโรดโชว์ได้ นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อฯ การศึกษา รวมถึงผ่านสื่อออนไลน์ด้วย ดังนั้นการลงทุนกับทางสถาบันฯ มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง


อาจารย์ชวพัฒน์ ยังบอกอีกว่าธุรกิจการศึกษาไม่ได้ทำเพื่อเงินอย่างเดียว แต่เป็นการ CSR ไปด้วย เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้ลงทุน มันเป็นธุรกิจสีขาวอย่างแท้จริง ไม่เหมือนกับการขายสินค้าเพื่อคนๆ เดียว แต่ธุรกิจนี้เป็นการทำเพื่ออนาคตของเด็กไปด้วย ซึ่งได้มากกว่าเงินนั้นคือการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นผู้ที่ทำธุรกิจนี้ต้องมีจิตใจที่ดีในระดับหนึ่ง ต้องมีทัศนคติในแง่บวกและมีใจที่อยากให้ ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองจะสามารถรับรู้ได้ จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

“จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่นั่งสอนการบ้านให้เพื่อน แล้วรู้สึกสนุกกับการสอน ทำให้เราได้พัฒนาเทคนิคต่างๆ ได้มากขึ้น พอเห็นเพื่อนหรือลูกศิษย์ทำโจทย์ได้ ก็รู้สึกมีความสุข จึงกลายเป็นความใฝ่ฝันที่อยากจะมอบโอกาสให้กับคนอื่นๆ โดยเฉพาะเด็กไทยให้ได้เรียนรู้อย่างถูกทาง และให้มองใหม่ว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหากรู้จักเทคนิคลัดที่ดี ดังนั้นในการเปิดสถาบันกวดวิชาขึ้น เพื่อต้องการให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และใช้ความรู้เหล่านั้นเดินตามความฝันของตนเอง”

HIGH-SPEED  MATHS.CENTER  นับเป็นสถาบันที่เปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ให้พร้อมขับเคลื่อนประเทศชาติไปในทิศทางที่ถูกต้อง เสริมสร้างความแข็งแกร่งของชาติทัดเทียมนานาประเทศอนาคตของชาติขึ้นอยู่กับเยาวชน ซึ่งต้องอาศัยผู้ใหญ่ในวันนี้ในการชี้นำ

ข้อมูลธุรกิจ
  • ชื่อธุรกิจ : HIGH-SPEED MATHS.CENTER
  • รูปแบบธุรกิจ : แฟรนไชส์สถาบันกวดวิชา
  • เจ้าของธุรกิจ : อาจารย์ชวพัฒน์  อัจฉริยกุล
  • ที่อยู่  : เลขที่ 2965-67 ระหว่างซอย 101/2-3 เขตบางกะปิ คลองจั่น กทม. 10240
  • เบอร์โทร  : 02-7310147, 089-119-5013
  • Facebook : highspeedmaths
  • อีเมล์ : highspeedmaths@gmail.com
  • Website  :  www. highspeedmaths.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,122
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,118
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,635
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,292
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,132
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
974
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.