2.8K
12 กุมภาพันธ์ 2557
จินตนา พรรักษมณี อยากเห็นเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์


 
วิชาคณิตศาสตร์ดูจะเป็นยาขมของเด็กจำนวนไม่น้อย หลายคนไม่ชอบเพราะเห็นว่ายาก บางคนว่าไม่น่าสนใจ บางคนบอกน่าเบื่อ บางคนขี้เกียจจำ บางคนก็ครูสอนไม่เข้าใจ ไม่มีอะไรใหม่ สร้างความหนักใจให้พ่อแม่มาก

ซึ่งอย่าว่าแต่เด็ก ผู้ใหญ่หลายคนถึงกับส่ายหน้า เท้าความหลังสมัยเด็กเรียนหนังสือ พอถึงชั่วโมงเลขหรือคณิตศาสตร์อยากโดดเรียน (ตูมๆๆ) ทั้งที่คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนวิชาต่างๆ และเป็นวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะเห็นว่าเด็กที่เก่งคณิตศาสตร์จะฉลาดหัวไวและเก่งในวิชาอื่นด้วย

“จินตนา พรรักษมณี” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค มองเห็นปัญหาของเด็กไทยที่มีทัศนคติไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และความทุกข์ใจของพ่อแม่ จึงนำเข้าหลักสูตร “คิงแมทส์” คณิตศาสตร์จากเกาหลีใต้ เมื่อประมาณ 56 ปีมานี้ เพื่อแก้ปัญหาให้เด็กไทยหันมาสนใจและเกิดความรัก เรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข ปัจจุบันมีคิงส์แมทส์อยู่ 120 สาขาทั่วประเทศ

เธอเล่าว่า การทำธุรกิจด้านการศึกษานี้ เพราะมองว่าธุรกิจที่เคยทำมาสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองเท่านั้น ยังไม่เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมที่ยั่งยืน อีกประการหนึ่งเพราะมองเห็นการศึกษาของไทยทุกวันนี้ยังไม่ตอบโจทย์ของเด็กและผู้ปกครองจากที่ประสบปัญหาด้วยตัวเอง

“ก่อนมาทำคิงแมทส์ พี่ทำธุรกิจส่งออกแพกเกจจิ้งเครื่องสำอางไปญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จและมีความสุขดี แต่พี่ก็มองว่าเป็นธุรกิจที่สร้างผลประโยชน์แก่ตัวเองคนเดียว สังคมไม่ได้ จึงอยากทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมบ้าง กระทั่งมาเห็นธุรกิจการศึกษา ก็คิดว่าตอบโจทย์ คือไม่ใช่แค่เราได้คนเดียว คนอื่นก็ได้ด้วย และได้แล้วยังเอาไปใช้ไม่หมด อีกอย่างที่ต้องเป็นการศึกษาเพราะเคยประสบปัญหากับตัวเอง คือ ลูกไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ พี่เลยรู้เลยว่าความทุกข์คนเป็นพ่อแม่นั้นเป็นยังไง นี่คือที่มาของการนำคิงแมทส์เข้ามาเปิดในเมืองไทย และตอนนี้ก็ตอบโจทย์พ่อแม่และเด็กเป็นอย่างดี


 
ผู้บริหารเอดู พาร์ค กล่าวต่อว่า ปัญหาที่เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบคณิต ไม่ใช่ไม่เข้าใจอย่างเดียว แต่เพราะสิ่งแวดล้อม ครูสอนไม่เข้าใจ เพราะเพื่อน และที่สำคัญรวมถึงพ่อแม่ด้วย โดยวิธีการเรียนคณิตศาสตร์ที่จะทำให้เด็กชอบนั้นต้องสร้างบรรยากาศการเรียน การสร้างกำลังใจ ทำให้เด็กเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่รอบตัว ตั้งแต่ตื่นนอน ต้องดูนาฬิกา ถ้าลูกดูนาฬิกาไม่เป็นก็จัดเวลาไม่ถูก จะออกจากบ้านไปที่โรงเรียนใช้เวลากี่นาที ต้องออกกี่โมง ถึงโรงเรียนกี่โมง

“คณิตศาสตร์จึงเป็นพื้นฐานทุกอย่างที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต เพราะมิเพียงจะช่วยพัฒนาความคิดให้มีเหตุมีผลและเป็นระบบเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเข้าใจสิ่งรอบตัว ตลอดจนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ขาดวิชาคณิตศาสตร์ก็จะเหมือนอยู่ในโลกมืดนิดๆ เวลามองอะไรก็จะมองไม่ค่อยเห็นทางสว่าง ถ้าเด็กไม่สนใจ เบื่อ ต้องหาวิธีให้เขากลับมาสนใจและอยากเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เสียโอกาสมาก ถ้าเด็กสนใจคณิตศาสตร์ แต่ครูโฟกัสไม่ถึง แต่ที่คิงแมทส์เรามีวิธีทำให้เด็กที่เบื่อหรือไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์หันมาสนใจอยากเรียนคณิตศาสตร์ได้ และเราโฟกัสถึงเด็กทุกคน เพราะหนึ่งห้องเรียนห้องหนึ่งเรามีนักเรียน 5 คน 10 คน ค่าเรียนถูกมาก ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราให้และวิธีการสอนที่ทำให้เด็กรักในการเรียนคณิตศาสตร์ ที่เราสอนกับสิ่งที่เราให้ ซึ่งเยอะมาก”

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค กล่าวอีกว่า คิงแมทส์ไม่ได้สอนให้เรียนจบๆ ในชั่วโมงหนึ่งแล้วกลับบ้าน แต่จะมองว่าเด็กแต่ละคนเรียนแล้วได้อะไร ได้ความรู้กันมากน้อยแค่ไหน คะแนนดีขึ้นหรือเปล่าโดยจะเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นสำคัญ ถ้าเด็กอ่อนทักษะทางด้านไหนก็จะเสริมในด้านนั้นให้มาก โดยนำกิจกรรมเข้ามาเสริม

ล่าสุดเรานำสื่อการเรียนคณิตศาสตร์ PlayFACTO (PLAY, Free, Activities,Creative, Thinking, and Junior) เป็นสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ซึ่งคิดค้นและพัฒนาอย่างพิถีพิถันสำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยผู้นำแห่งวงการศึกษาสำหรับนักเรียนอัจฉริยะ(Gifted/Talented) ในเกาหลีใต้


 
เธอกล่าวต่อว่า PlayFACTO จะช่วยสร้างอัจฉริยภาพและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ใช้ โดยการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี รักในวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สนุกสนานผ่านกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ มีการฝึกทักษะเป็นลำดับขั้นจากง่ายไปยากอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนรู้จักฝึกตั้งคำถาม หาวิธีการ คำตอบ และกระบวนการตรวจสอบจากกิจกรรม เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ได้ทุกแง่มุม 360 องศา ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างมากในเกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐ นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน

“พี่เองเล่นแล้วชอบมาก พี่ก็อยากให้ทุกคนได้เล่น พี่เชื่อว่าสื่อการเรียนคณิตศาสตร์นี้จะช่วยเปลี่ยนเด็กคนหนึ่งที่เกลียดคณิตศาสตร์มารักคณิตศาสตร์ได้ สำหรับพี่ถ้าทำให้เด็กคนหนึ่งที่ไม่ชอบ เบื่อวิชาคณิตศาสตร์ให้หันมาสนใจและรักได้ แค่นี้ก็คิดว่าคุ้มแล้วกับการทำธุรกิจนี้ซึ่งไม่ได้กำไรอะไรมาก แล้วเปลี่ยนได้เยอะด้วย และตอนนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้ว โดย สสวท.ก็จับมือกับเรา ได้นำ PlayFACTO ไปใช้ใน 12 ศูนย์อัจฉริยะ สสวท.ด้วย”
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ปังไม่หยุด! #แฟรนไชส์ ..
890
นพรัตน์ 20 เปิดใหม่ 6 ..
763
มาแล้ว! งานแฟรนไชส์สร้..
712
#แฟรนไชส์ออฟฟิศเมท พลั..
703
โอกาสครั้งสำคัญ สำหรับ..
681
พาณิชย์ “ฉีดวัคซีนเสริ..
651
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.