1.9K
25 ธันวาคม 2556
ผอ.สสว.ชูแผน 4 ปีปั้นSMEsหมื่นราย ผลักดันรายได้ไม่น้อยกว่า 620 ล้านบ.

 
 
ผอ.สสว.คนใหม่เปิดวิสัยทัศน์หลังเข้ารับตำแหน่ง ชูธงบูรณาการงานร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ประกาศจัดตั้งSMEs Center ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 11,000 ราย สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 620 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าผลักดัน GDP SMEs ขึ้นเป็น 40%ของ GDP ทั้งประเทศภายใน 6 เดือน
 
นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงนโยบายและทิศทางการส่งเสริม SMEsในปี 2557 โดยมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางประสานและบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

โดยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ คุณภาพสินค้า รวมถึงเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในแต่ละภูมิภาคและต่างประเทศ อีกทั้งกำหนดกรอบการทำงานอย่างชัดเจนระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)ที่ดูแลภาคการผลิตส่วนสสว.จะดูแลภาคการค้าและบริการเป็นการทำงานประสานกับกระทรวงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อผลักดัน SMEs ให้มีโอกาสไปต่างประเทศ
 
“สสว. จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา SMEs ให้มีคุณภาพที่ดี สามารถขยายตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยจะประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับ SMEs และ OTOP ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และได้ประสานกับกลุ่มผู้ค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ เช่นSeven Eleven แม็คโคร เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ฯลฯ เพื่อทำช่องทางการตลาดให้กับสินค้าโอท็อป” ผอ.สสว. กล่าว
 
สำหรับในส่วนของ OTOP จะเน้นยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ให้ก้าวสู่ SMEs ซึ่งจะดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ OTOP PLUS เป็นโครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ก้าวไปสู่ SMEs, การจัดตั้ง SMEs Center เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ในส่วนของ OTOP ร่วมกับโมเดิร์นเทรดและคอนวีเนียนสโตร์จัดทำ Corner OTOP และติดต่อกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ฯลฯ ภายใต้งบประมาณจำนวน 838.95ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อพัฒนา OTOP ให้เป็นผู้ประกอบการขนาด S และพัฒนาผู้ประกอบการขนาด S เป็นขนาด M จากขนาด M เป็นขนาด L ในที่สุด
 
สำหรับการส่งเสริม OTOP PLUS จะมีช่องทางให้ OTOP PLUS เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติ ผลักดันให้ภายใน 6 เดือนแรก มีร้านค้าที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ อย่างน้อย 1 ร้าน ที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับสินค้า OTOP PLUS ให้ไปถึงมือผู้บริโภคและก้าวไปสู่การส่งออกต่อไป

ส่วน SMEs ภายใน1 ปี จะผลักดันให้มีการจัดตั้ง SMEsCenter โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และจะร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการSMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น และจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านโครงการต่างๆ ที่ สสว. ดำเนินการ เช่น การชดเชยดอกเบี้ย โครงการMachine Fund เป็นต้น
 
ผอ.สสว. กล่าวต่อว่า ส่วนการส่งเสริมการเติบโต SMEs ตั้งเป้าจะผลักดันGDP SMEs จาก 37% ในปี 2552 ขึ้นเป็น40% ของ GDP ทั้งหมดของประเทศภายใน 6 เดือน และเมื่อถึงเวลาจะสามารถบอกได้ว่า GDP SMEs จะถึง 40%เมื่อไร โดย SMEs ส่วนใหญ่มาจากภาคการค้า 80%, ภาคบริการ 43% และภาคการผลิต 33% ซึ่งเป็นไปได้ที่จะขยายในส่วนของภาคการบริการและการผลิตให้มากขึ้นเพื่อผลักดันการเติบโตโดยรวมของ SMEs
 
ส่วนแผนงานอื่นๆ เป็นการบริหารจัดการทั่วไป ระยะเดือนที่ 7 ถึงระยะยาวต่อเนื่อง ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEsไทย ที่ทางสสว. กำหนดไว้ในแผนการส่งเสริม SMEs ปี 2555-2559 (ฉบับที่ 3)ขณะเดียวกันมีการเตรียมจัดทำแผนการส่งเสริม SMEs ปี 2560-2564 (ฉบับที่ 4)ซึ่งในแผนที่ 4 นี้ ทางมติของคณะกรรมการบริหารสสว. มีมติให้ทำร่วมกับ World Bank ซึ่งคาดว่าอย่างน้อยอีกประมาณ 12 เดือนจะได้เห็นแผนงานดังกล่าว รวมทั้งการทำงานร่วมกับสำนักงานผู้แทนการค้าไทย ซึ่งได้มีการติดต่อประสานงานกับประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศอาเซียน แถบยุโรป อาจเป็นประเทศในกลุ่มแอฟริกา เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ
 
“ในปี 2557 นี้ สสว. ตั้งเป้าหมายว่า จะสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้SMEs รวมทั้งพัฒนาอาชีพให้ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายเดิมไม่น้อยกว่า 11,000 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 2,100 ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขยายโอกาสทางการตลาดไม่น้อยกว่า620 ล้านบาท“ ผอ.สสว. กล่าวเสริม

อ้างอิงจาก ฐานเศรษฐกิจ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ออฟฟิศเมท พลัส” แฟรนไ..
1,131
แรงไม่หยุด! แฟรนไชส์ ม..
1,017
แฟรนไชส์ เฮียเปา-ซาลาเ..
980
ครั้งแรกของประเทศ งานป..
972
ชิปป์สไมล์ แฟรนไชส์ไปร..
944
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
938
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.