4.1K
25 ตุลาคม 2556
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ่อเข้าตลาดmai


 
"ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส"ผู้นำตลาดตู้เติมเงินออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย เตรียมความพร้อมเข้า เอ็ม เอ ไอ
 
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการเติมเงินระบบโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า และบริการเติมเงินออนไลน์อื่น ๆ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติในนาม “บุญเติม” เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยได้ทำการลงนามแต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตัวย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
 
สำหรับวัตถุประสงค์ของการเข้าระดมทุน บริษัทฯจะนำเงินไปใช้สำหรับเป็นเงินทุนในการขยายจำนวนตู้เติมเงินบุญเติมทั่วประเทศและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจให้บริการเติมเงินระบบโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) ได้ทุกระบบ รวมถึงการเติมเงินเกมส์ออนไลน์ การซื้อรหัสบัตรเงินสด การซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ต การชำระค่าโทรศัพท์รายเดือนของเครือข่าย AIS และการให้บริการออนไลน์อื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “บุญเติม” ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
นายพงษ์ชัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 576.20 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.26 ล้านบาท และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 มีรายได้รวมเท่ากับ 366.81 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิ 40.17 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีตู้เติมเงินบุญเติมให้บริการทั่วประเทศที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ และที่ดำเนินการผ่านระบบแฟรนไชส์ (Franchise) รวมจำนวน 27,889 ตู้ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนตู้เติมเงินเป็น 30,000 ตู้ ภายในสิ้นปี 2556 และเพิ่มเป็น 40,000 ตู้ ในปี 2557 เพื่อรองรับการเติมเงินโทรศัพท์มือถือให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ และเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ให้มากขึ้น
 
สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมตลาดเติมเงินนั้น ในปี 2555 มีมูลค่าการเติมเงินมือถือระบบ Pre-paid ทั้งตลาดโดยรวมอยู่ที่ 120,000 ล้านบาท ซึ่ง FORTHS มียอดเติมเงินเท่ากับ 4,484 ล้านบาท หรือประมาณ 4% ของมูลค่าตลาดโดยรวม ขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทฯมียอดการเติมเงินผ่านตู้บุญเติมไปแล้ว 3,182 ล้านบาท แสดงให้ถึงความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค รวมไปถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทำให้ตู้เติมเงินบุญเติมยังสามารถครองความเป็นที่หนึ่งในตลาดตู้เติมเงินออนไลน์ได้จนถึงปัจจุบัน
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการให้บริการเติมเงินแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ และน่าเชื่อถือ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อรองรับการให้บริการเติมเงินอื่น ๆ ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาสินค้าประเภทใหม่ ๆ ได้แก่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการร่วมกับตู้จำหน่ายเครื่องดื่มกระป๋องอัตโนมัติ (Vending Machine) ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการร่วมกับตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (RO) ตู้แลกเหรียญ และเครื่องรับชำระเงินแบบอัตโนมัติสำหรับร้านค้า (Bill Payment Machine) เป็นต้น
 
 
 
"ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมของบริษัทสามารถตอบโจทย์ได้ ด้วยตู้เติมเงินที่ดำเนินการผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ และการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เป็นต้น เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย"นายพงษ์ชัย กล่าว
 
ด้านนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 800.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 300.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 600.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวม 200.00 ล้านหุ้น โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 104.00 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) จำนวนไม่เกิน 96.00 ล้านหุ้น ซึ่ง FORTH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH นั้น จะเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
 
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในปลายเดือนตุลาคม 2556 นี้
 
 
 
โดยธุรกิจของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกในการใช้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือผ่านตู้เติมเงิน และการชำระเงินออนไลน์ด้วยตนเอง ซึ่งทาง FORTHS นอกจากจะมีแผนขยายตู้เติมเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อขยายช่องทางการขายสินค้าและการให้บริการ เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต ตลอดจนมีการทำการตลาดให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น
 
"บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ยังมีช่องทางการเติบโตได้อีกมาก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถรองรับความก้าวหน้าในการเติมเงินผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ และการชำระเงินออนไลน์ ตลอดจนความต้องการใช้ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการมีพันธมิตรที่ดีเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโต ส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และการขยายธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อให้สามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดตู้เติมเงินออนไลน์ในประเทศได้เป็นอย่างดี"นายสมภพ กล่าว

อ้างอิงจาก กรุงเทพธุรกิจ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
873
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
752
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
737
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
689
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
680
“FoodStoryMarket” ระบบ..
642
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.