3.5K
14 กรกฎาคม 2556
กรมส่งเสริมฯจัดฝึกอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

 
 
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับเกียรติในฐานะตัวแทนประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Training Programme on IPM in Vegetable) ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิกอาเซียน ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 14 วัน ในระหว่างวันที่ 7-20 กรกฎาคม 2556
 
ทั้งนี้การจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะทำงานสาขาส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตรของอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Training and Extension: AWGATE) ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 52 คน ได้แก่กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM) เป็นแนวทางการบริหารจัดการศัตรูพืชที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

โดยที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืชโดยบูรณาการเทคโลโลยีการจัดการศัตรูพืช การสำรวจ ติดตาม และการเฝ้าระวัง รวมทั้งการจำแนกศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูพืชและตัดสินใจเลือกวิธีการควบคุมที่เหมาะสม โดยเฉพาะการควบคุมพืชโดยชีววิธี
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยด้วยว่า สำหรับเนื้อหาการอบรม กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดหลักสูตรเอาไว้อย่างครอบคลุมและหลากหลาย อาทิ การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช การใช้เทคโลโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูผัก การใช้ตัวห้ำและตัวเบียนในการควบคุมศัตรูผัก การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานแบบครอลคลุมพื้นที่ และการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืช เป็นต้น

อ้างอิงจาก แนวหน้า
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
853
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
733
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
723
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
673
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
645
“FoodStoryMarket” ระบบ..
632
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.