2.0K
26 มิถุนายน 2556
หลักสูตรพัฒนาการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ปี 2556


 
มีหัวข้อในการอบรมดังนี้
 • ธรรมาภิบาลสำหรับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบผลสำเร็จ
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาความน่าเชื่อถือ DBD Verified
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ DBD Verified
พร้อมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดการอบรมเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ได้รับเครื่องหมาย
 
โดยเมื่ออบรมแล้วเสร็จท่านจะได้การประเมินเพื่อรับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ภายในโครงการนี้

รับสมัครผู้ประกอบการ 4 รุ่น รวม 100 เว็บไซต์ ดังนี้
รุ่นที่ 1 จำนวน 25 เว็บไซต์
รุ่นที่ 2 จำนวน 25 เว็บไซต์
รุ่นที่ 3 จำนวน 25 เว็บไซต์
รุ่นที่ 4 จำนวน 25 เว็บไซต์
 
1. ภาคบรรยาย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2556
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 4 กรกฎาคม  2556
 • รุ่นที่ 4  วันที่ 11 กรกฎาคม  2556
2. ภาคปฏิบัติ (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ศรีปทุม)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 03 มิถุนายน 2556
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2556
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 11 กรกฎาคม  2556
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 15 กรกฎาคม  2556
3. ติดตามผล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2556
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
สถานที่ฝึกอบรม
 • ภาคยรรยาย ณ ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ AEC ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 1211 อาคาร 11  ม.ศรีปทุม
 • การติดตามผล ณ ห้องประชุมสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 12  กรมพัฒนาธุรกิจการ
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมอบรม
 1. ต้องเป็นเจ้าของเว็บไซต์และมีโดเมนเนมเป็นของตนเอง
 2. ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ/หรือ ได้รับเครื่องหมายDBD Registered ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 3. ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้เครื่องหมายรับรอง
 4. ไม่เคยถูกเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง เว้นแต่ถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 5. ผู้ประกอบการต้องไม่เคยได้เครื่องหมาย DBD Verified มาก่อน
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
 2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้ารับการอบรม
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.dbdverified.com

สนใจสมัคร/สอบถามเพิ่มเติม  สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Tel  : 02 547 5960 -1
Fax :  02 547 5973
e-mail  : support@Trustmarkthai.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
848
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
730
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
722
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
669
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
643
ข่าวดี! คนเป็นเจ้าของร..
618
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.