2.6K
1 เมษายน 2556
กรุงศรีพลิกโฉมการให้บริการธุรกิจ SME ดันแผนเบ็ดเสร็จ “ธุรกิจโตง่ายๆ กับกรุงศรี SME” 
กรุงศรี SME พลิกโฉมวงการ สร้างโมเดลการเงินและบริการใหม่ครบวงจรที่ให้บริการแก่ลูกค้า SME แบบรอบด้าน 360 องศาให้ธุรกิจลูกค้าโตง่ายๆ ด้วยกลยุทธ์ “ธุรกิจโตง่าย ๆ กับ กรุงศรี SME” สร้างโอกาสให้ลูกค้าพบคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

นำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินที่ก้าวล้ำ ด้วยขั้นตอนการทำงานที่กระชับรวดเร็ว ผ่านช่องทางการบริการที่หลากหลายเข้าถึงง่าย พร้อมพลังสนับสนุนจากธุรกิจของบริษัทในเครือกรุงศรีทั้งกรุงศรี ออโต้ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ และพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 15,000 ธุรกิจ นับเป็นการสร้างภูมิทัศน์ทางการเงินใหม่สำหรับผู้ประกอบการ SME (New Financial Landscape for SMEs) ที่มากกว่าการสนับสนุนด้านสินเชื่อเพียงอย่างเดียว พร้อมตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน SME banking ภายใน 3 ปี
 
นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ SME ของกรุงศรีในปีนี้ว่า กรุงศรี SME ยังคงต่อยอดความสำเร็จในปีที่แล้วที่เติบโตอย่างมาก โดยในปีนี้เราจะมุ่งสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ในการทำให้ธุรกิจลูกค้าโตง่ายๆ แบบครบวงจร
 

ทั้งด้านการหาตลาดและจัดคู่ค้าทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงาน ช่องทางบริการและพลังสนับสนุนจากธุรกิจในเครือกรุงศรี ซึ่งการให้บริการแบบครบวงจรดังกล่าวจะทำให้ลูกค้าสามารถมุ่งมั่นในธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องอื่น
 
“กรุงศรี SME ได้วางแนวทางที่แน่วแน่ในการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการนำธุรกิจสู่ความสำเร็จท่ามกลางสภาวการณ์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แผนกลยุทธ์ “ธุรกิจโตง่าย ๆ กับกรุงศรี SME” แบบองค์รวม จะช่วยให้ลูกค้ามีเวลาในการดูแลและสร้างความเติบโตในธุรกิจอย่างเต็มที่ เพราะจากการสำรวจและการวิจัยความต้องการของลูกค้า (consumer insight)

ทำให้เราทราบว่าปัจจัยที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการมากที่สุดและใช้เวลามากที่สุดคือปัจจัยด้านการตลาดและคู่ค้าทางธุรกิจ เราจึงตอบโจทย์ดังกล่าวด้วยการช่วยผู้ประกอบการหาคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายโอกาสและสร้างความเติบโตในธุรกิจผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลาย เสริมเข้ากับความแข็งแกร่งที่กรุงศรีมีอยู่แล้วทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงาน ช่องทางเครือข่าย และบริการของบริษัทในเครือ

เราได้ผสานความแข็งแกร่งทั้งหมดเข้าด้วยกันในการช่วยให้ธุรกิจลูกค้าโตง่ายๆ นับเป็นการสร้างภูมิทัศน์ทางการเงินใหม่สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มากกว่าการสนับสนุนด้านสินเชื่อเพียงอย่างเดียว” นายสยามกล่าว
 
 
แผนกลยุทธ์ “ธุรกิจโตง่ายๆ กับกรุงศรี SME” มุ่งเน้นช่วยให้ธุรกิจลูกค้าโตง่าย ๆ :
 
*ง่าย...ด้วยคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ (PARTNER) กรุงศรีได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเติบโต ต่อยอดและขยายโอกาสทางธุรกิจของลูกค้า อาทิ
  • Open House Networking เยี่ยมเยียน เรียนรู้ พบคู่ค้า  เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และต่อยอดธุรกิจจากการเยี่ยมชมธุรกิจระดับประเทศขนาดใหญ่ เช่น เทสโก้ โลตัส อิชิตัน
  • Business Matching จับคู่ที่ใช่ ให้ธุรกิจ จับคู่ธุรกิจการค้าเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย
  • Business Talk & Luncheon Networking ฟังเพื่อต่อยอดธุรกิจ เสริมความรู้เชิงลึกจากกูรูผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ชั้นนำของประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน
*ง่าย...ด้วยผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายของกรุงศรี SME สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการเพื่อขยายธุรกิจและเสริมสภาพคล่อง อาทิ สินเชื่อทันใจ สินเชื่อจุใจ เป็นต้น นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถสร้างธุรกิจแบบห่วงลูกโซ่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและขยายความเติบโตผ่านโครงการกรุงศรี แวลูเชน โซลูชั่นส์
 
*ง่าย...ด้วยกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว (PROCESS) กรุงศรีได้ลงทุนในด้านเทคโนโลยีในการทำให้เรื่องธุรกิจเป็นเรื่องง่าย อาทิ การติดตั้งระบบ One Scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การสแกนคำขออนุมัติสินเชื่อและคำขอใช้บริการต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเพื่อดำเนินการในทันที
 

การใช้ระบบ Smart Flow ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการที่พัฒนาต่อเนื่องจากระบบ One Scan ในการประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ เช่นกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ เรายังเป็นธนาคารที่ให้ผู้ประกอบการ SME สามารถรับชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตผ่านบริการกรุงศรี ควิก เพย์ (Krungsri Quick Pay)
 
*ง่าย...ด้วยช่องทางบริการและพลังสนับสนุนจากธุรกิจในเครือ (POWER OF KRUNGSRI SYNERGY)
 
กรุงศรีเป็นธนาคารที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถติดต่อขอสินเชื่อหรือบริการด้านธุรกิจ SME ได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร 601 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้เรายังมีศูนย์ธุรกิจ 48 ศูนย์ทั่วทุกภูมิภาคในการดำเนินธุรกรรมของลูกค้าซึ่งช่วยลดขั้นตอนและเวลาของลูกค้าได้เป็นอันมาก กรุงศรียังได้จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน SME ของธนาคารออกเยี่ยมผู้ประกอบการท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและข้อมูลตลอดจนความรู้ใหม่ๆ

นอกจากนี้ เรายังเสริมความแข็งแกร่งของลูกค้า SME ด้วยเครือข่ายธุรกิจของกรุงศรีกรุ๊ป อาทิ กรุงศรี ออโต้ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ที่พร้อมให้บริการต่อเนื่องแก่ลูกค้าของกรุงศรี SME ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 15,000 ธุรกิจทั่วประเทศ
 
“เรามั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจะส่งเสริมให้ธุรกิจของลูกค้า SME ของธนาคารเติบโตได้ง่ายๆ อย่างยั่งยืน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธนาคารได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นการต่อยอดสร้างความเติบโตด้านธุรกิจ SME ของธนาคารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งด้านสินเชื่อและเป้าหมายสู่การเป็น 1 ใน 3 ธนาคารที่ผู้ประกอบการ SME เลือกใช้มากที่สุด (Top Three SME Banks) ในอีก 3 ปีข้างหน้า” นายสยามกล่าวในที่สุด
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ชิคชอนไก่กรอบเกาหลี เป..
2,864
แฟรนไชส์ชาชีส โมมิซุ เ..
913
ชานมไข่มุก ไอ-ฉะ เปิดใ..
891
ชีสชี่ฟราย สแน็ค เปิดส..
877
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
843
ฟันนี่ ฟรายส์ เปิดสาขา..
788
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.