3.3K
22 มีนาคม 2556
สมาคมแฟรนไชส์ไทย - ซีพี ออลล์ - กสิกรไทย ผนึกกำลังสร้าง "แฟรนไชส์" ยุคใหม่


 
สมาคมแฟรนไชส์ไทย ร่วมกับ ซีพี ออลล์  และธนาคารกสิกรไทย  ผนึกกำลังครั้งใหญ่ มุ่งส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยยุคใหม่ รองรับไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เปิดหลักสูตรให้ความรู้ในการสร้างระบบแฟรนไชส์ 20 ชั่วโมงให้กับผู้ที่สนใจ สร้างธุรกิจของตัวเองเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ชนิดเข้มข้น ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยรายใหม่อีก 5-7 % 
 
น.ส.สมจิตร ลิขิตสถาพร นายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย และบรรณาธิการ นิตยสาร ฟรี อีแมกกาซีนโอกาสธุรกิจ กล่าวถึงการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยุคใหม่ว่า สมาคมแฟรนไชส์ไทย มีบทบาทในการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยการเติบโตของแฟรนไชส์ไทยในภาพรวมมีการเติบโตที่ต่อเนื่องประมาณ 15-20% ในแต่ละปี ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของแฟรนไชซี่ ในขณะที่กลุ่มผู้ขายแฟรนไชส์รายใหม่ยังเกิดขึ้นไม่สูงนัก

ซึ่งส่วนหนึ่งมีข้อจำกัดในด้านการขาดความรู้ในการสร้างระบบแฟรนไชส์ ดังนั้น สมาคมแฟรนไชส์ไทย จึงจะจัด โครงการอบรมสร้างระบบแฟรนไชส์ 20 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรเข้มข้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบแฟรนไชส์แก่เจ้าของกิจการที่ต้องการขยายธุรกิจหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องแฟรนไชส์

โดยผนึกกำลังกับ คณะกรรมการสมาคมแฟรนไชส์ไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย และ ธนาคารกสิกรไทย บริหารการจัดสัมมนาโดย นิตยสารฟรี อี แมกกาซีนโอกาสธุรกิจ และ บริษัทแฟรนไชส์โฟกัส เพื่อสร้างสรรค์โครงการที่เปิดกว้างให้ความรู้เรื่องการสร้างระบบแฟรนไชส์ 
 
โครงการอบรมสร้างระบบแฟรนไชส์ 20 ชั่วโมง ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 โดยในหลักสูตรประกอบด้วยขั้นตอนการสร้างระบบแฟรนไชส์ ระบบมาตรฐาน การจัดทำคู่มือ ระบบการอบรม การสร้างร้านต้นแบบ การสร้างแบรนด์ สัญญาแฟรนไชส์ การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง เป็นต้น 
 
 
 
ด้าน น.ส.อนิษฐา ธนมิตต์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวถึงความร่วมมือเพื่อผนึกกำลังสร้างแฟรนไชส์ยุคใหม่ ว่า ซีพี ออลล์ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ สมาคมแฟรนไชส์ไทย และ ธนาคารกสิกรไทย จัดอบรมหลักสูตร "สร้างระบบแฟรนไชส์ 20 ชั่วโมง" เพื่อให้ความรู้ในการสร้างระบบแฟรนไชส์ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจในการทำธุรกิจแฟรนไชส์เป็นจำนวนมาก ซึ่ง เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีระบบมาตรฐานสากล และเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีผู้สนใจจะเข้าร่วมเป็นแฟรนไชส์จำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
 
รองกรรมการผู้จัดการ ซีพี ออลล์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้ให้การสนับสนุน อาทิ สถานที่อบรม โดยจัดขึ้นที่ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยมีวิทยากรมากประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ในการสร้างระบบแฟรนไชส์ รวมไปถึงการบริหารจัดการสินค้าและบริการ การบริหารการตลาด การบริหารเงินทุน โลจิสติกส์ สต็อกสินค้า การบริหารบุคคล การบริหารการเปลี่ยนแปลงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นต้น ทั้งยังพาผู้เข้าร่วมอบรมเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารประเภทติ่มซำ, อาหารกล่องพร้อมรับประทาน, เบเกอรี่ต่างๆ ซึ่งได้มาตรฐานสากล
 
“ปัจจุบันร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มีจำนวนร้าน แฟรนไชส์ 3,923 สาขาทั่วประเทศ สัดส่วนร้านแฟรนไชส์คิดเป็น 56 % โดยในปี 2556 ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนของร้านแฟรนไชส์เป็น 58 % สำหรับการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ซีพี ออลล์ ได้พัฒนาระบบงานและทีมงานที่มีคุณภาพ ให้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ” น.ส.อนิษฐา กล่าว
 
นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทย มีบทบาทสำคัญในการผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศให้ก้าวหน้าและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2553

โดยการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ K-SME Franchise Credit ซึ่งเป็นการให้วงเงินแก่ผู้รับสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisee)  ที่เลือกธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisors) ซึ่งผ่านเกณฑ์ของธนาคารจำนวน 65 แฟรนไชส์
โดยปัจจุบันมีผู้รับสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisee)  ที่ได้รับการสนับสนุนวงเงินไปแล้วกว่า 522 ล้านบาท  
 

 
ทั้งนี้แฟรนไชส์เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างธุรกิจของตนเองให้เติบโตได้อย่างเร็วขึ้นและเป็นธุรกิจที่โตอย่างมีระบบ ที่สำคัญยังสามารถสร้างรายได้ให้เจ้าของแฟรนไชส์ได้อย่างมาก สำหรับความร่วมมือในโครงการ อบรมระบบแฟรนไชส์ 20 ชั่วโมง จะเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ ธนาคารกสิกรไทย จะได้สนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ทำให้เกิดแฟรนไชส์ซอร์หน้าใหม่ที่มีศักยภาพในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

โดย ธนาคารกสิกรไทย จะให้ความสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจแฟรนไชส์และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการเงินอย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้ธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ที่ผ่านการอบรมจะสามารถเข้ามาอยู่ในระบบรายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ของธนาคาร ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เจ้าของแฟรนไชส์มีโอกาสในการขยายธุรกิจได้เร็วขึ้นอีกด้วย  
 
จากข้อมูลของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  มีการคาดการแนวโน้มตลาดแฟรนไชส์ในประเทศว่า ภายหลังการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 จะมีตลาดแฟรนไชส์ต่างชาติที่สนใจและเตรียมจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานลงทุนระบบแฟรนไชส์เพื่อขยายในตลาดอาเซียน โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในเอเชีย  ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน เป็นต้น  

จากทิศทางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตลาดแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีโอกาสโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีปัจจัยที่สนับสนุนจากทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างมาตรฐานให้ระบบแฟรนไชส์ในประเทศให้สามารถพัฒนาศักยภาพของธุรกิจตัวเองเข้าสู่มาตรฐานเท่าเทียมในระดับสากล  และสามารถแข่งขันทั้งตลาดภายในและขยายออกไปนอกประเทศมากขึ้น  
 
ตลาดแฟรนไชส์ในปี 2555 มาถึงปี 2556 พบว่าแฟรนไชส์มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 2.38 แสนล้านบาท  โดยมี Franchisors (ผู้ให้สิทธิ์ในการประกอบธุรกิจ) จำนวนประมาณ 330 ราย และ Franchisee (ผู้รับสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจ) จำนวน 63,000 สาขา

โดยธุรกิจ Franchisors ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศไทยในตอนนี้  ได้แก่
 1. ธุรกิจร้านอาหาร (28%) 
 2. ธุรกิจร้านเครื่องดื่ม-เบอร์เกอรี่ (15 % )
 3. ธุรกิจบริการ  (12% )  
เนื่องจากธุรกิจทั้ง 3 ประเภทนี้เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนไม่สูงมากนักและมีระบบบการจัดการที่ไม่ซับซ้อนทำให้เป็นที่นิยมสำหรับผู้สนใจทำธุรกิจ
 
 
 
สมาคมแฟรนไชส์ไทย มีความมั่นใจว่า แนวโน้มแฟรนไชส์ยุคใหม่ หลังปี 2556 เป็นต้นไป  น่าจะมีแนวโน้มที่สดใสยิ่ง หากมีแนวทางสนับสนุน ที่เกิดขึ้นดังนี้
 1. ให้ความรู้อย่างไม่จำกัด โดยมีความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ,เอกชน,สถาบันการเงิน และสมาคม แฟรนไชส์ไทยขยายความร่วมมือเพื่อเปิดกว้างในการให้ความรู้ที่จำเป็น สำหรับการสร้างระบบแฟรนไชส์ และการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงเทคนิคในการบริหารร้านให้ประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
   
 2. รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งทำโดยสมาคมแฟรนไชส์ไทย เช่น ด้านการจัดทำคู่มือ  การสร้างแบรนด์ การสร้างระบบมาตรฐาน ออกแบบร้านต้นแบบ  เป็นต้น เพื่อจัดทำโครงการพี่เลี้ยง  หรือเข้าร่วมเป็นทีมที่ปรึกษา ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการ ที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการทำแฟรนไชส์  โดยการสนับสนุนของภาครัฐ  หรือสถาบันการเงิน
   
 3. นโยบายการสนับสนุนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยการวางเป้าหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีการตั้งตัวเลขที่ชัดเจน ในการส่งเสริมทั้งระยะสั้นและในระยะยาว  เช่น ใน 5 ปีข้างหน้า จะมีแฟรนไชส์ใหม่ 50 กิจการ เป็นต้น  หรือใน 10 ปี จะมีแฟรนไชส์ไทยส่งออก 100 บริษัท เป็นต้น
   
 4. ให้รางวัลส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ดีเด่น เพื่อกระตุ้นการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ให้ดีขึ้น  ซึ่งกิจกรรมด้านนี้ก็มีอยู่แล้ว แต่อาจจะปรับปรุงให้ดีขึ้นและทำไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ 
   
 5. สนับสนุนการสร้างแบรนด์ สินค้าไทยส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์ในการโฆษณาทีวี สินค้าที่โฆษณาในทีวีไทยที่เป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูงสุดในการสร้างความนิยมสินค้า-บริการนั้น  มีแต่สินค้าแบรนด์ต่างชาติมากกว่า 80-90% เพราะราคาโฆษณาสูง นาทีเฉลี่ยประมาณ 50,000-300,000 บาท  เป็นราคาที่กิจการคนไทยไม่สามารถจ่ายได้  ดังนั้นการสร้างแบรนด์ให้ธุรกิจที่ได้รางวัลต่างๆ ที่รัฐบาลส่งเสริมนั้น   ควรได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสได้ใช้สื่อสาธารณะและสื่อของรัฐที่ต่อเนื่องระยะหนึ่ง  เพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้า ให้เกิดความนิยมในตลาด อย่างได้ผล 
 
6.กองทุนพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพในการเติบโตนั้น หากมีกองทุนที่ส่งเสริมการสร้างแฟรนไชส์นั้น จะมีรายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์กลับคืนมา หากมีกองทุนส่งเสริมเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นจะเป็นแนวทางที่ดีมาก ในการสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสร้างระบบแฟรนไชส์ 20 ชั่วโมง สามารถสมัครเรียน คลิกที่นี่
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
บอดี้แคร์ เปิดแพคเกจลง..
1,074
โอกาสมาแล้ว! มารุชา เป..
960
ซีพลัส เอ็กซ์เพรส จัดโ..
825
เอาใจลูกค้ายุคโควิด! M..
810
กุ้งอบวุ้นเส้นเศรษฐี (..
750
แฟรนไชส์ ต.เนื้อย่าง อ..
688
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.