3.1K
25 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2556


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีศักยภาพ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการค้ายุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นขึ้น เมื่อมีการเปิดเสรีในกรอบอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ 
 
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงกำหนดกิจกรรมพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล และขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สรุปรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและการค้า การลงทุน รวมทั้ง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงวิธีการนำเสนอธุรกิจในต่างประเทศ 
  • ประเมิน วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โดยทีมที่ปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์ต่าง ๆ แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ ในการขยายโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศ 
  • สร้างเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ  โดยการนำธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพนำเสนอธุรกิจและพบปะเจรจากับธุรกิจหรือเครือข่ายธุรกิจในกลุ่มประเทศ ASEAN
รายละเอียดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  • วันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น. (หัวข้อตามกำหนดการ)
  • ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวน 100 ราย
ผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งมายังโทรสาร 0 2216 1898 หรือ E-mail : franchisedbd@gmail.com ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และสปป.ลาว ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2216 1894 -7 ต่อ 118 และ 0 2547 5953  (คุณเพิ่มวิทย์ สุขโสตร์ และคุณนันทวุฒิ นุ่นสพ) ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ออฟฟิศเมท พลัส” แฟรนไ..
1,131
แรงไม่หยุด! แฟรนไชส์ ม..
1,016
แฟรนไชส์ เฮียเปา-ซาลาเ..
980
ครั้งแรกของประเทศ งานป..
972
ชิปป์สไมล์ แฟรนไชส์ไปร..
944
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
938
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.