2.2K
14 พฤศจิกายน 2555
แนะอสังหาฯ ตจว.ปั้นแบรนด์รับเปิดเออีซี ชูจุดแข็งเจ้าถิ่นรับมืออสังหาฯ รายใหญ่

 
 
กูรูด้านการตลาดแนะอสังหาฯ ตจว. เร่งสร้างแบรนด์ รักษาฐานลูกค้า รับมือการแข่งขัน จากการบุกตลาดของอสังหาฯ เมืองหลวงและยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ หลังเปิด AEC ด้าน "นักวิชาการอสังหาฯ” ชี้ตลาดที่อยู่อาศัยปี 55 ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ระบุปัจจัยบวกอุตฯ ย้ายฐานผลิตโรงงาน-เอกชน แห่ลงทุนภาคอีสานดันตลาดที่อยู่อาศัยขยายตัวสูง ด้านเอกชนเชื่อ AEC ตัวแปรดันอสังหาฯ ต่างจังหวัดรุ่ง ฟากนายกอสังหาฯภูเก็ต ระบุการท่องเที่ยวฟื้น นักท่องเที่ยวทะลัก 8.4 ล้านรายต่อปี หนุนรายได้ภาคบริการโตกระตุ้นดีมานด์คอนโดภูเก็ตพุ่งปี้ด 
 
เวทีสัมมนา THCA - เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THCA) จัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี ในหัวข้อ "ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี' 56 @ ตจว." โดยมีผู้ร่วมสัมมนาทั้งนักวิชาการ ตัวแทนผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ภูธรร่วมเป็นวิทยากร โดย นายธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด กล่าวว่า จากการพูดคุยกับผู้บริหารห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการอสังหาฯ รายใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ทราบทิศทางการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มการแข่งขันในปี 2556 จะมีทิศทางอย่างไร 
 
ทั้งนี้โดยส่วนตัวแล้ว เชื่อว่าปัจจุบันตลาดอสังหาฯ ในภูมิภาคหรือต่างจังหวัด มีการขยายตัวรวดเร็วมากกว่าตลาดกทม. และคาดว่าในอนาคตจะขยายตัวมากขึ้น ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้บริหารกลุ่มห้างค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศ พบว่าในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายการลงทุน และเปิดตัวห้างสรรพสินค้าในจังหวัดชายแดนและภาคอีสานหลายๆ แห่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาค

เพื่อรองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัยหลังหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การขยายการลงทุนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ในอนาคตจะมีความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในพื้นที่เมืองชายแดนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับงานก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวตามตลาดแรงงานในอนาคต 
 
 
 
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของตลาดอสังหาฯ ในอนาคตนั้น จะส่งผลให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นต้องประสบกับภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันจากกลุ่มทุนในประเทศและทุนข้ามชาติขนาดใหญ่ จะเข้ามาตีตลาดผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งเสียเปรียบด้านสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้นวิธีหนึ่งเดียวที่จะสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการข้ามชาติ คือการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม ด้วยการสร้างแบรนด์ และการสร้างความภักดีในแบรนด์ พร้อมๆ กับการใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นเจ้าของพื้นที่ ซึ่งเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ดีมากกว่า 
 
นายมานพ พงศทัต ศาสตราภิชาน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงท้ายปี รวดเร็วกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ โดยตนเคยคาดการณ์ว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในปี 2556 ซึ่งจากการฟื้นตัวดังกล่าวส่งผลให้ปี 2556 จะมียอดจดทะเบียนที่อยู่อาศัยสร้างโดยผู้ประกอบการเฉพาะพื้นที่ กทม.มากว่า 80,000 ยูนิต และมียอดจดทะเบียนรวมทั่วประเทศมากกว่า 2 แสนยูนิต 
 
ทั้งนี้ ในส่วนของสถาบันการเงิน คาดว่าในปีหน้ายอดขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีนี้กว่า 15% สะท้อนให้เห็นว่าตลาดรวมอสังหาฯ ในปีหน้าจะมีการขยายตัวอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมราคาระดับกลาง สำหรับตลาดบ้านจัดสรรในต่างจังหวัดการขยายตัวจะสูงมาก โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว และมีการลงทุนของเอกชนเพื่อรองรับการแข่งขัน จาการเปิด AEC
 
นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายยกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THCA) กล่าวว่า ตลาดรับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลช่วงไตรมาส 1-3 ของปี 2555 นี้ เผชิญกับปัจจัยลบจากความกังวลปัญหาน้ำท่วมของผู้บริโภค โดยเฉพาะกระแสข่าวน้ำท่วมที่มีต่อเนื่อง แต่หลังจากทุกภาคส่วนมั่นใจว่าในปีนี้จะไม่เกิดน้ำท่วมเช่นปีที่ผ่านมา ทำให้ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 3 กลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง และเชื่อว่าตลาดรับสร้างบ้านปีนี้จะยังขยายตัวได้มากกว่าปีก่อน 
 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดรับสร้างบ้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยรวมจะชะตัวลง แต่ในส่วนของตลาดรับสร้างบ้านต่างจังหวัดกลับมีการขยายตัวจากปีที่แล้ว โดยเฉพาะตลาดรับสร้างบ้านในภาคอีสานและภาคใต้ เพราะไม่ได้รับปัจจัยลบดังกล่าวข้างต้น ในส่วนของปัจจัยบวกที่ทำให้ตลาดรับสร้างบ้านในภูมิภาคเติบโต เนื่องจากมีการขยายตัวด้านการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชน เพื่อรองรับการเปิด AEC และผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น ทำให้ประชาชนมีรายได้และกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยตามมา 
 
รวมทั้งผู้ประกอบการรับสร้างบ้านทั้งรายเดิมและรายใหม่ มีการขยายตลาดออกไปในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเกิดจากแรงผลักดันและความร่วมมือกัน ระหว่างผู้ประกอบการกับสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ทำให้ปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านที่ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการสร้างบ้านได้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 60 จังหวัดหรือเกือบทั่วประเทศไทย จากเดิมเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วผู้ประกอบการสามารถให้บริการได้เฉพาะพื้นที่กทม.และปริมณฑลเท่านั้น   
 
 
 
นายวีรพล จงเจริญใจ อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การขยายตัวของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งย้ายฐานการผลิตหนีปัญหาน้ำท่วมจากพื้นที่ภาคกลาง ไปตั้งโรงงานในภาคอีสาน ส่งผลให้เกิดดีมานด์ด้านที่อยู่อาศัยจำนวนมาก โดยเฉพาะดีมานด์ที่เกิดจากกลุ่มบุคคลากรของโรงงานต่างๆ นอกจากนี้ ปัจจัยบวกจากการอนุมัติโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างถนน และโครงการต่างๆ เข้าสู่ภาคอีสานซึ่งมีวงเงินกว่า 2 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตามในส่วนของปัจจัยลบที่ยังเป็นอุปสรรคฉุดให้ตลาดยังชะลอตัวคือ ปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรป และวิกฤตการคลังของสหรัฐอเมริกา ปัญหาค่าแรงงานปรับตัวสูงขึ้น และการเก็งกำไร ซึ่งอาจจะกระทบไปถึงการชะลอตัวของตลาดในปีหน้าได้ 
 
ด้านนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช นายยกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดอสังหาฯ ภูเก็ตชะลอตัวตามธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักทางเศรษฐกิจของภูเก็ต แต่หลังจากธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นและเติบโตอย่างมาก ส่งผลต่อการขยายตัวของตลาดอสังหาฯ ในจังหวัดภูเก็ตกลับมาขยายตัวเช่นกันในปีนี้ โดยพบว่ามียอดนักท่องเที่ยวขยายตัวสูงถึง 8.4 ล้านคนต่อปี ส่งผลให้ธุรกิจบริการและตลาดอสังหาฯ ระดับกลางมีการขยายตัวสูงมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม และยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องเพราะกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มผู้ซื้อในตลาดระดับกลางที่อยู่ในภาคธุรกิจบริการ
 
โดยสรุป ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดปี 2556 นั้นภาคธุรกิจอสังหาฯ และรับสร้างบ้านเห็นสอดคล้องกันว่า มีแนวโน้มและทิศทางการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนติดกับประเทศ ลาว กัมพูชา พม่า และจังหวัดที่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วม เช่น จังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งได้รับอานิสงค์จากการเข้าไปลงทุนของภาคอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ ราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ข้าว ก็เป็นปัจจัยที่เอื้อให้เศรษฐกิจในต่างจังหวัดขยายตัว เพราะประชาชนมีรายได้สูงขึ้นการจับจ่ายใช้สอยก็สูงขึ้นตามกัน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน
คุณฐิติชญา  งามสม (น้ำ) โทร.085-489-4300   e-mail:Thai.hca@gmail.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ชิคชอนไก่กรอบเกาหลี เป..
2,850
แฟรนไชส์ชาชีส โมมิซุ เ..
909
ชานมไข่มุก ไอ-ฉะ เปิดใ..
879
ชีสชี่ฟราย สแน็ค เปิดส..
871
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
833
ฟันนี่ ฟรายส์ เปิดสาขา..
784
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.