4.1K
5
facebook
19 มีนาคม 2554

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2554 เปิดรับสมัครแล้ว!

 

ยุคโลกาภิวัฒน์หลายๆอย่างได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้ทำการพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งในการพัฒนาแบบบูรณาการนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่มีนั้นไปปฏิบัติได้จริง

ดังนั้นทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creations: NEC) ขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs โดยสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เปิดทำการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
 

 
 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ สถาบันฯ ได้จัดการเรียนการสอนภายใต้การเรียนรู้จาก การทำงาน (Work-based Learning) และได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อภาระหน้าที่ในการเผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่สังคม จึงเป็นหน่วยงานร่วมในการจัดอบรม “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” สาขาธุรกิจพาณิชยกรรมในปี 2554 เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างสำเร็จลุล่วง ตลอดจนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าสู่ภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 


วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจสำหรับผู้ที่มีกิจการอยู่แล้ว ประเภท Non-food สำหรับการขายและจัดจำหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกภายใต้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 2. เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็ก ในช่วงก่อตั้งกิจการให้อยู่รอดและรักษาสถานภาพการจ้างงาน
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการต่อไป

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2554

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 3. เป็นผู้ผลิต/จำหน่ายสินค้า และ/หรือมีความตั้งใจจริงในการประกอบกิจการประเภท Non-Food

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว  2 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 4. หลักฐานการศึกษา (ผู้สมัครวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.)
 5. ใบรับรองการทำงาน
 6. แนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea)  เฉพาะสินค้ากลุ่ม Non-food
หากท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเข้าร่วมงานดังกล่าว กรุณาโทรติดต่อกลับมาที่ คุณพิมพ์ภัทรา จีระมนตรานนท์ โทร. 02-677-1023   
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,110
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,109
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,615
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,272
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,129
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
965
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.