4.2K
5
19 มีนาคม 2554

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2554 เปิดรับสมัครแล้ว!

 

ยุคโลกาภิวัฒน์หลายๆอย่างได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้ทำการพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งในการพัฒนาแบบบูรณาการนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่มีนั้นไปปฏิบัติได้จริง

ดังนั้นทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creations: NEC) ขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs โดยสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เปิดทำการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
 

 
 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ สถาบันฯ ได้จัดการเรียนการสอนภายใต้การเรียนรู้จาก การทำงาน (Work-based Learning) และได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อภาระหน้าที่ในการเผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่สังคม จึงเป็นหน่วยงานร่วมในการจัดอบรม “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” สาขาธุรกิจพาณิชยกรรมในปี 2554 เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างสำเร็จลุล่วง ตลอดจนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าสู่ภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 


วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจสำหรับผู้ที่มีกิจการอยู่แล้ว ประเภท Non-food สำหรับการขายและจัดจำหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกภายใต้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 2. เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็ก ในช่วงก่อตั้งกิจการให้อยู่รอดและรักษาสถานภาพการจ้างงาน
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการต่อไป

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2554

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 3. เป็นผู้ผลิต/จำหน่ายสินค้า และ/หรือมีความตั้งใจจริงในการประกอบกิจการประเภท Non-Food

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว  2 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 4. หลักฐานการศึกษา (ผู้สมัครวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.)
 5. ใบรับรองการทำงาน
 6. แนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea)  เฉพาะสินค้ากลุ่ม Non-food
หากท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเข้าร่วมงานดังกล่าว กรุณาโทรติดต่อกลับมาที่ คุณพิมพ์ภัทรา จีระมนตรานนท์ โทร. 02-677-1023   
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ออฟฟิศเมท พลัส” แฟรนไ..
1,111
แรงไม่หยุด! แฟรนไชส์ ม..
1,000
แฟรนไชส์ เฮียเปา-ซาลาเ..
956
ครั้งแรกของประเทศ งานป..
955
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
922
ชิปป์สไมล์ แฟรนไชส์ไปร..
921
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.