438
2 ธันวาคม 2563
ไทยพาณิชย์เตรียมความพร้อมเอสเอ็มอีไทย สู่หนทางรอดอย่างยั่งยืนในยุค Next Normal ผ่านแนวคิด 5 ผู้รับรางวัล "Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 16"
 
 
ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องปรับตัวให้อยู่รอดจากความท้าทายหลายประการ โดยมีสถานการณ์โควิด 19 เป็นตัวเร่งนั้น หลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่มุ่งค้นหาวิธีในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจในการฟันฝ่าวิกฤตที่เกิดขึ้นและอยู่รอดได้อย่างแข็งแกร่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดโครงการมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเป็นครั้งที่ 16

โดยในครั้งนี้มีผู้ประกอบการ 5 บริษัทได้รับรางวัล ซึ่งอาจถือเป็นต้นแบบในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในยุค Next Normal ได้เป็นอย่างดี โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 บริษัท ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเคล็ดลับในการทำธุรกิจผ่านการเสวนาในหัวข้อ "Get Ready for the Challenging Year 2021" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย
 
รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย "Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 16" จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในมิติใดมิติหนึ่ง จาก 8 มิติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมิติต่างๆ ประกอบด้วย องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise) องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice) การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Focused Product & Service) การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding & Marketing) การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice) การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Strength) และการบริหารจัดการด้านบุคลากร (People Excellence) โดยการจัดงาน Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งนี้ มีดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้ประกอบการ SME จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย
  • บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องเทศ เครื่องปรุงรส ไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาเนื้อจากพืช แบรนด์ Let's Plant Meat เบอร์เกอร์เนื้อจากพืชรายแรกในประเทศไทย รวมถึงจัดตั้งสถาบันวิจัยรสชาติอาหารแก่ผู้ประกอบการ ได้รับรางวัลในมิติ Innovative Enterprise, Customer Focused Product & Service และ Operational Best Practice
  • บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผักสลัดออร์แกนิก อาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ "โอ้กะจู๋" โดยได้รับรางวัลมิติ Customer Focused Product & Service Branding & Marketing และ Entrepreneurship
  • บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ผู้ผลิต เส้นบะหมี่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งสาลี ภายใต้แบรนด์ หมื่นลี้ มัมปูกุ เส้นเงิน และเส้นไหม ที่ได้คุณภาพและความปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยไม่ใช้วัตถุกันเสียและสีสังเคราะห์ ตลอดจน มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานด้วยงานวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลในมิติ Sustainable Business Practice Customer Focused Product & Service และ Entrepreneurship
  • บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผู้นำการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Environmental One-Stop Service) ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ได้รับรางวัลในมิติ Sustainable Business Practice Customer Focused Product & Service และ Operational Best Practice
  • บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ ฝาท่อระบายน้ำ ที่มีลวดลาย สีสัน เป็นรายแรกของประเทศไทย สร้างสินค้าที่ทุกคนเคยมองข้ามให้กลายเป็นสื่อใหม่ด้วยการฝัง QR Code บนฝาท่อ หรือเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ได้รับรางวัลในมิติ Innovative Enterprise, Branding & Marketing, Operational Best Practice และ Entrepreneurship
สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ทั้ง 5 ธุรกิจได้เผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับ Next Normal ในปี 2021 โดย นายสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า "ยุคนี้ SME ต้องมองให้ไกลกว่าหนทางรอด วิกฤติโควิด-19 เป็นบททดสอบที่ทำให้ SME ประเมินศักยภาพตนเองได้ เพราะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารได้รับผลกระทบอย่างมาก คนรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง มีกำลังซื้อน้อยลง หันมาทำอาหารทานที่บ้าน ดูแลสุขภาพมากขึ้น นิธิฟู้ดส์จึงปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้าให้สามารถเข้าสู่กระบวนการบริโภคแบบใหม่ และรักษากระแสเงินสด กระจายความเสี่ยงไปยังตลาดที่หลากหลาย ขยายกำไรด้วยการเรียนรู้วิจัยพัฒนานำมาต่อยอดสินค้า ศึกษาโมเมนตัมของธุรกิจว่าปัจจัยใดส่งเสริม ปัจจัยใดสร้างแรงต้าน เพื่อนำไปสู่การปรับตัวในรูปแบบวิถีใหม่ และสิ่งที่ SME ต้องทำเพื่อเดินหน้าสู่ยุค Next Normal คือต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม และให้ความสำคัญกับการรักษาชื่อเสียงและคุณธรรมขององค์กรมากกว่าการแสวงหาผลกำไร และยึดหลักการดำเนินงานภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นบรรทัดฐานทุกยุคสมัย ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 
นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล CEO บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจร้านโอ้กะจู๋ได้รับผลกระทบเต็มแรงจากวิกฤติโควิดที่ผ่านมา เพราะร้านอาหารเปิดให้บริการไม่ได้ ผักที่ปลูกเหลือค้างสต๊อก ไหนจะพนักงานที่เราต้องดูแล ตอนนั้นแก้ปัญหาโดยการเปิดเดลิเวอรี่ทันที ควบคู่ไปกับการนำสินค้าที่ไม่มีโอกาสจำหน่ายเหล่านั้นเอาไปทำประโยชน์ในโครงการปันฮัก แจกหมอ พยาบาล เป็นการทำเพื่อสังคมแทน ตั้งแต่เริ่มปลูกผักมา ผ่านวิกฤติปัญหามาหลายรูปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติ พายุ น้ำท่วม แต่เรามองว่าชีวิตและการทำธุรกิจก็คือการแก้ปัญหา ต้องเรียนรู้ปัญหาเพื่อแก้ไข และมองว่าธุรกิจจะอยู่รอดได้นั้น ต้องรักษามาตรฐานของตนเองมากกว่ามุ่งแข่งขันกับคู่แข่ง จึงจะสามารถทำให้รักษาฐานลูกค้าได้ในระยะยาว
 
นางลาวัลย์ ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด กล่าวว่า หลังจากเกิดวิกฤติโควิด ทำให้เทรนด์การรักและดูแลสุขภาพ ของผู้บริโภคกลับมา ความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้าก็มีมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ทำให้สินค้าของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากในช่วงวิกฤตดังกล่าวไปด้วย จากบทพิสูจน์นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในคุณภาพสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้บริษัท ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะวิจัยพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม ที่ช่วยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้สิ่งที่จะทำให้ SME ไทย อยู่รอดได้ในทุก ๆ สถานการณ์ คือการเรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอยู่เสมอ รวมทั้ง ต้องมีสติที่จะอดทนต่อการแก้ไขปัญหา และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้า เพื่อนำพาธุรกิจให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
 
นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด หรือ UAE มองว่า SME ไทย สามารถที่จะใช้วิกฤติเป็นโอกาสในการสร้างแบรนด์ ด้วยการยังคงให้บริการที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพควบคู่จรรยาบรรณวิชาชีพ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่า UAE จะได้รับผลกระทบภายในองค์กร คือ เราพบพนักงานติดเชื้อ ในช่วงแรก ๆ ของการแพร่ระบาดโควิด-19 สิ่งแรกที่ทำ คือ ป้องกันดูแลพนักงานคนอื่น ๆ ให้ปลอดภัย เพราะพนักงานต้องออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจและดูแลพนักงานที่ติดเชื้อ และสื่อสารกับลูกค้าถึงวิธีการบริหารสภาวะวิกฤติอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเสมือนพันธมิตร
 
ปิดท้ายด้วย นางสาวอัชฌาวดี เจียมบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด ระบุว่า แม้อุตสาหกรรมเหล็กหล่อจะไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมามากกว่าอุตสาหกรรมอื่น แต่สิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องคำนึงและวางแผนรับมือเป็นข้อแรกคือ ความปลอดภัยของพนักงาน ถ้าพนักงานติดเชื้อ บริษัทต้องรับมืออย่างไร ข้อต่อมาคือการวางแผนรักษาสภาพเงินสด (Cash Flow) เพื่อทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้ และวางแผนพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากจุดแข็งที่ตนเองมีให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าตามวิถีใหม่ที่เปลี่ยนไป เพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าโควิด-19 จะอยู่นานแค่ไหน SME จึงไม่ควรหยุดแสวงหาโอกาสใหม่ๆ จากช่องว่างของการเปลี่ยนแปลง และฝากถึงผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่กำลังประสบปัญหาใด ๆ อยู่ก็ตาม ให้แยกวิกฤติหรือปัญหาออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่แก้ไม่ได้ กับส่วนที่แก้ได้ และมุ่งโฟกัสในส่วนที่แก้ไขได้ก่อนอย่างทันท่วงที
 
รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ได้จัดมอบรางวัลเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการมาแล้วรวม 16 ครั้ง โดยมีผู้ประกอบการ SME ไทยจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้รับรางวัลไปแล้วมากถึง 81 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทล้วนเป็นกรณีศึกษา ที่น่าสนใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีไทยและต่างประเทศ
 
อ้างอิงจาก : RYT9.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
บอดี้แคร์ เปิดแพคเกจลง..
1,075
โอกาสมาแล้ว! มารุชา เป..
961
ซีพลัส เอ็กซ์เพรส จัดโ..
829
เอาใจลูกค้ายุคโควิด! M..
810
กุ้งอบวุ้นเส้นเศรษฐี (..
750
แฟรนไชส์ ต.เนื้อย่าง อ..
690
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.