538
1
2 ธันวาคม 2563
“Bake a wish Make a wish – ฝันมีล้าน ได้ร้านกับ เบค อะ วิช”
 

Bake a wish Make a wish

ร่วมฉลองเปิดสาขาแฟรนไชส์ครบ 50 สาขา กับ เบค อะ วิช ทางสํานักงานใหญ่ได้ทําแคมเปญยิ่งใหญ่กว่าที่เคย คือลุ้นรับเป็นเจ้าของร้าน แฟรนไชส์ เบค อะ วิช 1 สาขา มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท ฟรีเพียงซื้อสินค้าครบ 150 บาท ระยะเวลาของกิจกรรม : 15 กันยายน 2563 – 31 มกราคม 2564 สาขาที่ร่วมรายการ : Bake A Wish ทุกสาขา
 
 
รายละเอียดรางวัล
 
รางวัลสําหรับการจับฉลาก บัตรกํานัลเจ้าของกิจการร้านแฟรนไชส์ Bake A Wish มูลค่ารางวัลละ 3,500,000 บาท จํานวน 1 รางวัล โดยรางวัลเจ้าของกิจการร้านแฟรนไชส์ Bake A Wish 1 ร้านค้า ขนาด 25 – 60 ตารางเมตร ระยะเวลาให้สิทธิ์ตามสัญญาแฟรนไชส์ 5 ปี (ปกติสัญญาแฟรนไชส์ 10 ปี) นับตั้งแต่วันที่ลงนานในสัญญาแฟรนไชส์ Bake A Wish โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาแฟรนไชส์ ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องจัดหาพื้นที่หรือเช่าพื้นที่ในทําเลที่บริษัทฯ กําหนด รางวัลนี้รวมถึง
 
ค่าแฟรนไชส์ (600,000 บาท ยังไม่รวม Vat 7%)
 • ค่าก่อสร้างตามแบบ (1,500,000 บาท)
 • ค่าออกแบบ (5,000 บาท)
 • ค่าตกแต่งร้านค้า (350,000 บาท)
 • ค่าระบบภายใน
 • ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับประกอบกิจการภายในร้าน มูลค่า 900,000 บาท
 • เงินประกันกับทางศูนย์การค้า จํานวน 150,000 – 500,000 บาท (ทางแบรนด์จะเป็นผู้ออกให้แต่หากเลิกกิจการเงินจํานวนนี้จะเป็นของแบรนด์ตามเดิม)
 
**หมายเหตุ : ทําเลที่บริษัท กําหนด ไม่รวมการจัดหาบุคลากรดําเนินงานและค่าเช่าพื้นที่รายเดือนที่ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบเองกับทางเจ้าของพื้นที่ หรือผู้ให้เช่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน**
 


 
เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
 1. ผู้โชคดีต้องเป็นสัญชาติไทย ที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ต้องนําหลักฐานบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้บนใบเสร็จ พร้อมสําเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือดําเนินการมอบอํานาจให้ผู้อื่มารับแทนโดยต้องมีเอกสาร แสดงการมอบอํานาจ แสดงการมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายสําหรับการรับรางวัล โดยบริษัทฯจะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับรางวัลตามระยะเวลาที่กําหนด
 2. กรณีผู้ได้รับรางวัล มีอายุไม่ถึง 15 ปีจําเป็นต้องได้รับอนุญาตในการรับรางวัลจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
 3. ในการจับชิ้นส่วนรางวัลหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กําหนดไว้รางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้และรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดและของรางวัลอื่นได้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องการสละสิทธิ์ หรือ ไม่พร้อมในการบริหารจัดการ สิทธิ์นั้นจะเป็นของผู้โชคดีสํารองอันดับต่อไป
 4. ใบเสร็จชิงโชคที่ได้รับรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัทฯ ก่อนว่าเป็นของจริงจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล และต้องเป็นใบเสร็จช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 เท่านั้น
 5. พนักงานและครอบครัวของบริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี จํากัด เจ้าของแฟรนไชส์และพนักงานร้าน Bake A Wish ทุกสาขาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 6. ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้รับของรางวัลถือว่ายอมรับในเงื่อนไขและกติกาข้างต้นทุกประการ หากปรากฎว่าผู้ได้รับรางวัลหรือผู้รับรางวัล ไม่ปฎิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หรือ ปฎิเสธในการมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล
Bake a wish Make a wish
 
 

ที่มา  : https://bit.ly/33BY7RT
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
855
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
734
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
725
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
675
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
647
“FoodStoryMarket” ระบบ..
634
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.