442
16 พฤศจิกายน 2563
กสอ. ปั้นต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมในโครงการ จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น ส่งเสริม ผปก. สู่ตลาดระดับชาติ เน้นผลิตได้ ขายดี มีตลาดรองรับ
 
 
กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศผลการมอบรางวัลและวุฒิบัตรให้กับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบรุ่นแรกของประเทศไทย ในพิธีปิดโครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หรือ จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น ที่เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรแนวคิดใหม่ รวมทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรมจากทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครกว่า 200 กิจการ และรอบสุดท้ายคัดเหลือ 10 กิจการ พร้อมรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำสื่อสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในโซเชียลมีเดีย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 

 
นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมไทยให้มีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเปลี่ยนวิถีการเกษตรดั้งเดิม ผ่านกระบวนการส่งเสริมองค์ความรู้ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่ดีพร้อม จึงได้จัดกิจกรรม “พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ” หรือ “จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น” จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของธุรกิจการเกษตรไทยที่นำพลังของความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานเข้ากับวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบ มาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจร เพื่อติวเข้มองค์ความรู้ผู้ประกอบการเกษตรให้พร้อมก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่ดีพร้อมใน 3 ทักษะสำคัญประกอบด้วย ทักษะการเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่ง พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล ตลอดจนเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
โดยได้รับความร่วมมือจาก นายโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ให้คำแนะนำตลอดการจัดกิจกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณะผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ารอบ 42 รายในโครงการนี้ รวมทั้งโค้ช ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร กสอ. ได้เข้าเยี่ยมชม การบริหารจัดการด้านฟาร์มเกษตรท่องเที่ยวและการต่อยอดทางธุรกิจ ณ ฟาร์มโชคชัยอีกด้วย
 
ส่วนทางด้านทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ อีกทั้งการคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย และการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายสมชนะ กังวารจิตต์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท พร้อมท์ ดีไซน์ จำกัด ให้ความรู้และคำแนะนำอย่างเข้มข้นตลอดกิจกรรม ควบคู่ไปกับ ทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นต้นแบบ หรือ แรงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกษตรใช้ความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาอยู่เสมอ โดยได้รับความร่วมมือจาก นายฉัตรชัย ระเบียบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความรู้พร้อม สร้างวิสัยทัศน์และพลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านเกษตรกรรม ตลอดทั้งโครงการ

 
นอกจากนี้ กิจกรรม จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น ได้เริ่มเปิดโครงการมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการเกษตรจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมในโครงการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและเกษตรกรที่มีแนวคิดใหม่ เช่น เกษตรกรที่มีแปลงปลูกหรือแปรรูป เกษตรกรภาคบริการ (ฟาร์มสเตย์ คาเฟ่ ท่องเที่ยว) เกษตรอุตสาหกรรม (สินค้าแปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตร) และห่วงโซ่อุปทานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบ บริษัท วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ OTOP จากนั้นจึงทำการแบ่งรอบแข่งขันใน 3 รอบ ดังนี้
  1. คัดกรองนักธุรกิจเกษตร 120 กิจการ จากยอดผู้สมัครทั้งหมด
  2. คัดเลือกนักธุรกิจเกษตรเหลือเพียง 42 กิจการ และ
  3. คัดเหลือเพียง 10 กิจการ สุดยอดไอดอลนักธุรกิจเกษตรจากทั่วประเทศ
เพื่อวางวิสัยทัศน์ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมเกษตรวิถีใหม่ และสร้างโอกาสในการเติบโตสู่ตลาดการแข่งขันระดับโลกได้ในอนาคต
 
สำหรับในพิธีปิด โครงการ จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น มีการมอบวุฒิบัตร และรางวัลสำคัญต่างๆ ดังนี้
  1. การมอบวุฒิบัตรให้กับ นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ที่ผ่านการอบรม 42 ราย
  2. การมอบบรรจุภัณฑ์ ที่ผ่านการวางวิสัยทัศน์ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับ 10 สุดยอดไอดอลนักธุรกิจเกษตรไทยจากทั่วประเทศ
  3. รางวัลพิเศษ การรับคำปรึกษาแนะนำเพื่อวางแผนความสำเร็จในธุรกิจ โดย คุณโชค บูลกุล 2 รางวัล
  4. รางวัลพิเศษ การรับคำปรึกษาแนะนำเพื่อวางแผนธุรกิจสู่ความสำเร็จ โดยคุณฉัตรชัย ระเบียบธรรม 2 รางวัล
  5. รางวัลพิเศษ สิทธิ์ในการร่วมทีมเพื่อร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์กับนักออกแบบระดับโลกเพื่อสู่เวทีระดับสากล โดยคุณสมชนะ กังวารจิตต์ จำนวน 2 รางวัล
  6. รางวัลพิเศษ Best Of The Best นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของโครงการ 3 รางวัล
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ga.thecreation หรือ ที่ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02 202 4534 หรือ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2202-4502 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
สวัสดีปีใหม่ 2564 & Ha..
1,151
ขยายสาขาทั่วประเทศ! เค..
1,059
เปิดใหม่รัวๆ! มารุชาเป..
785
อร่อย! แรง! #แฟรนไชส์ ..
711
สมาคม FLA จับมือกรม DI..
687
#แฟรนไชส์ เอชเจเฟรชมิล..
683
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.