468
28 กันยายน 2563
สสว.เตือน! มิจฉาชีพแฝงคราบผู้อนุมัติสินเชื่อ พร้อมหนุน SMEs ฝ่าวิกฤต ศก.ชะลอตัว ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย
 
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธพว. หรือ SME D Bank เร่งเครื่อง “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” หนุนเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัว ตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย พร้อมเตือนมิจฉาชีพแฝงมาในคราบของผู้อนุมัติสินเชื่อ เว็บไซต์ข่าวปลอมที่มีข้อความด้านการขอสินเชื่อที่ดึงดูดใจ การอ้างเป็นตัวแทนในการนำพาเข้าถึงสินเชื่อโดยมีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม รวมถึงในรูปแบบของคอลเซ็นเตอร์
 
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า ตามที่ สสว.ได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank ดำเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ซึ่งได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 นั้น ล่าสุดโครงการดังกล่าวมีผู้ประกอบการยื่นสมัครสินเชื่อจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนอยู่ในสถานะการพิจารณาคำขอ และอยู่ในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อกว่า 5,000 ราย เชื่อว่าจะช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนที่ดีมากขึ้น ส่งผลถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานได้ในลำดับต่อไป
 
สำหรับโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย เป็นโครงการสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มเอสเอ็มอีขนาดเล็กที่ต้องการมีแหล่งเงินทุนเพื่อการฟื้นฟูและขยายธุรกิจ และลดปัญหาการเข้าไม่ถึงสินเชื่อให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะในการนำไปพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อลดปัญหาการปิดกิจการและการจ้างงาน และเป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว

ทั้งนี้ รายละเอียดของวงเงินสินเชื่อนั้น แบ่งเป็นบุคคลธรรมดาวงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท และนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มวงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปี สามารถผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง 7 ปี และเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดย SMEs ที่ประสงค์ขอสินเชื่อต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการเงินทุนพลิกฟื้นฯ โครงการฟื้นฟูฯ และยังต้องไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดำเนินคดี และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาหลายปัจจัยได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SME โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทบทั้งในด้านการจ้างงาน การขยายธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ สถานการณ์เหล่านี้กระทบไปถึงภาพรวมการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ โดยสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจดังกล่าวอย่างเร่งด่วนในขณะนี้คือการผลักดันให้เข้าถึงมาตรการสนับสนุนและเยียวยา

โดยเฉพาะในด้านสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ นอกเหนือจากนี้ ยังจำเป็นต้องชี้ให้เห็นถึงช่องทางการเข้าถึงหน่วยงานที่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขาย การทำตลาด การลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่อเนื่องไปถึงการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจที่หยุดพักการดำเนินงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 สามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและให้บริการได้อีกครั้ง 
 
“อย่างไรก็ตาม การผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด-19 ในระยะปัจจุบัน รวมถึงมาตรการในการสนับสนุนสินเชื่อของหน่วยงานและสถาบันการเงินต่างๆ ได้เริ่มทำให้เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นของกลุ่มธุรกิจ SMEs ซึ่งเชื่อว่าจนถึงปลายปีนี้จะค่อยๆ เห็นภาคดังกล่าวมีความสดใสเพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของ สสว.ยังคงมุ่งที่จะสนับสนุน SMEs ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สินเชื่อ องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจในแต่ละรายสาขา

รวมถึงกิจกรรมที่สามารถช่วยให้ SMEs ยังสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ช่วยลดการปิดกิจการ หรือทำให้กิจการที่ต้องหยุดพักทั้งในภาคการผลิตและการบริการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังจะเร่งสรรหาแนวทาง รวมถึงดึงความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นไปอย่างครอบคลุมและครบทุกมิติ”

 
นอกจากนี้ สถานการณ์ปัจจุบันยังมีสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมคือมิจฉาชีพที่อาจแฝงมาในนามของผู้ให้และผู้อนุมัติสินเชื่อ โดยเฉพาะเว็บไซต์ปลอมที่มักจะอาศัยประโยชน์จากข้อความที่ดึงดูดความสนใจให้คลิกเข้าไปชมเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินที่บิดเบือนจากความเป็นจริง ซึ่งจะสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอสินเชื่อ รวมถึงลูกค้าธนาคารต่างๆ พร้อมด้วยการอ้างตัวเป็นตัวแทนในการพาเข้าถึงสินเชื่อ

โดยมีเงื่อนไขในการเสียค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ ซึ่งขอย้ำว่าโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อยของ สสว.นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น และอีกรูปแบบคือ กลโกงที่มาในคราบของคอลเซ็นเตอร์ที่ส่วนใหญ่ปลายสายมักอ้างตัวเป็นผู้อนุมัติสินเชื่อ การหลอกโอนเงินผิด หรืออ้างว่ามีผู้นำเอกสารไปขอวงเงินสินเชื่อ แล้วให้โอนเงินกลับมายังบัญชีของมิจฉาชีพเพื่อทำการตรวจสอบ หรือคืนเงินที่มีผู้โอนไปผิด ดังนั้น ช่วงนี้จึงอยากให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่านทางสถาบันการเงินและหน่วยงานของรัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้น 
 
สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 1357 และ www.smebank.co.th
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
828
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
721
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
715
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
663
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
616
“FoodStoryMarket” ระบบ..
614
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.