Chester's Grill
คิดเอเบิ้ล
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (โค..
นิคมอุตสาหกรรมบ.. นิคมอุตสาหกรรมล..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม315,522 
จำนวนสมาชิก35,990 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด595
เดือนนี้6
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 
ชื่อนิคมฯ
ภาค
จังหวัด
เนื้อที่
  
 ผลการค้นหา ขนาดพื้นที่ ตั้งแต่ 1,001-5,000 ไร่
ค้นพบ 27 รายการ

 
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
1. 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  
ขนาดพื้นที่ 1,004 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 6 คะแนน  
เข้าชม 5,385 ครั้ง  
ภาค : ภาคกลาง | จังหวัด : สมุทรปราการ
2. 
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์  
ขนาดพื้นที่ 1,075 ไร่   
รายละเอียด : คมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี  บนพื้นที่ประมาณ 1,066 ไร่ ริมทางหลวงหมายเลข 304 กม.ที...
รวม 4 คะแนน  
เข้าชม 9,615 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ปราจีนบุรี
3. 
นิคมอุตสาหกรรมวี.อาร์.เอ็ม.  
ขนาดพื้นที่ 1,216 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 0 คะแนน  
เข้าชม 2,583 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันตก | จังหวัด : ราชบุรี
4. 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36  
ขนาดพื้นที่ 1,232 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 5 คะแนน  
เข้าชม 3,571 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ระยอง
5. 
นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  
ขนาดพื้นที่ 1,235 ไร่   
รายละเอียด : จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 มีนโยบายกระจายอุตสาหกรรม ไปสู่จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในภูมิภาค 9 จังหวัดทั...
รวม 5 คะแนน  
เข้าชม 2,497 ครั้ง  
ภาค : ภาคกลาง | จังหวัด : พิจิตร
6. 
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)  
ขนาดพื้นที่ 1,391 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 0 คะแนน  
เข้าชม 2,517 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ชลบุรี
7. 
นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี  
ขนาดพื้นที่ 1,430 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 0 คะแนน  
เข้าชม 4,518 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันตก | จังหวัด : ราชบุรี
8. 
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  
ขนาดพื้นที่ 1,456 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 0 คะแนน  
เข้าชม 2,492 ครั้ง  
ภาค : ภาคกลาง | จังหวัด : สมุทรสาคร
9. 
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5)  
ขนาดพื้นที่ 1,472 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 1 คะแนน  
เข้าชม 5,608 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ชลบุรี
10. 
นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง  
ขนาดพื้นที่ 1,739 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 0 คะแนน  
เข้าชม 4,424 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ชลบุรี
11. 
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  
ขนาดพื้นที่ 1,788 ไร่   
รายละเอียด : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ขึ้นที่จังหวัดลำพูน เมื่อ พ.ศ. 2526 เพื่อสนองนโยบ...
รวม 10 คะแนน  
เข้าชม 6,058 ครั้ง  
ภาค : ภาคเหนือ | จังหวัด : ลำพูน
12. 
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค  
ขนาดพื้นที่ 2,042 ไร่   
รายละเอียด : นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตั้งอยู่ ในจังหวัดสระบุรี อยู่ใกล้ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน วนอุทยาน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ส...
รวม 11 คะแนน  
เข้าชม 5,765 ครั้ง  
ภาค : ภาคกลาง | จังหวัด : สระบุรี
13. 
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร  
ขนาดพื้นที่ 2,050 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 0 คะแนน  
เข้าชม 2,598 ครั้ง  
ภาค : ภาคกลาง | จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
14. 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3  
ขนาดพื้นที่ 2,202 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 15 คะแนน  
เข้าชม 5,124 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ระยอง
15. 
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา  
ขนาดพื้นที่ 2,247 ไร่   
รายละเอียด :    โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเ...
รวม 6 คะแนน  
เข้าชม 3,905 ครั้ง  
ภาค : ภาคใต้ | จังหวัด : สงขลา
16. 
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)  
ขนาดพื้นที่ 2,379 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 0 คะแนน  
เข้าชม 4,650 ครั้ง  
ภาค : ภาคกลาง | จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
17. 
นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง  
ขนาดพื้นที่ 2,441 ไร่   
รายละเอียด : นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) มีพื้นที่ 2,442 ไร่ นิคมอุตสาหกรรมนี้อยู่ภายใต้การกำกับขอ...
รวม 3 คะแนน  
เข้าชม 8,300 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ระยอง
18. 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  
ขนาดพื้นที่ 2,559 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 7 คะแนน  
เข้าชม 4,834 ครั้ง  
ภาค : ภาคกลาง | จังหวัด : กรุงเทพฯ
19. 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2  
ขนาดพื้นที่ 3,160 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 6 คะแนน  
เข้าชม 5,938 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ระยอง
20. 
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย  
ขนาดพื้นที่ 3,220 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 0 คะแนน  
เข้าชม 2,251 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ระยอง
21. 
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  
ขนาดพื้นที่ 3,228 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 15 คะแนน  
เข้าชม 6,851 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
22. 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)  
ขนาดพื้นที่ 3,546 ไร่   
รายละเอียด : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3,548 ไร่ (1,419 เอเคอร์) ในอำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็...
รวม 0 คะแนน  
เข้าชม 2,851 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ระยอง
23. 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
ขนาดพื้นที่ 3,556 ไร่   
รายละเอียด : -
รวม 0 คะแนน  
เข้าชม 4,688 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ชลบุรี
24. 
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้  
ขนาดพื้นที่ 3,758 ไร่   
รายละเอียด : ครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 3,758 ไร่ เกตเวย์ซิตี้มีประโยชน์มากและสิทธิพิเศษที่ดึงดูดความหลากหลายของผู้ผลิตต่างประเทศที่สำคัญ...
รวม 15 คะแนน  
เข้าชม 10,812 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
25. 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (โครงการ 2)  
ขนาดพื้นที่ 3,867 ไร่   
รายละเอียด : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมเเหมราชชลบุรี 2* มีพื้นที่รวมกัน 4,517ไร่ (1,807 เอเคอร์) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อ...
รวม 0 คะแนน  
เข้าชม 7,477 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ชลบุรี
26. 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  
ขนาดพื้นที่ 3,867 ไร่   
รายละเอียด : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมเเหมราชชลบุรี 2* มีพื้นที่รวมกัน 4,517ไร่ (1,807 เอเคอร์) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อ...
รวม 6 คะแนน  
เข้าชม 6,372 ครั้ง  
ภาค : ภาคตะวันออก | จังหวัด : ชลบุรี
27. 
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)  
ขนาดพื้นที่ 4,000 ไร่   
รายละเอียด : นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ออกเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่...
รวม 10 คะแนน  
เข้าชม 11,081 ครั้ง  
ภาค : ภาคกลาง | จังหวัด : สมุทรปราการ
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.