คุมอง
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเท..
นิคมอุตสาหกรรมท.. นิคมอุตสาหกรรมส..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม333,385 
จำนวนสมาชิก36,425 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด609
เดือนนี้1
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมบริษัท พัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมประเทศไทย จำกัด
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Bang Poo Industrial Estate
ที่ตั้งเลขที่ 649 ม. 4 ถนน สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
รายละเอียด-
พื้นที่ทั้งหมด5,472 ไร่
รายละเอียดพื้นที่-
พื้นที่ว่างพื้นที่ว่างในนิคม
 • พื้นที่อุตสาหกรรม 6-1-99.3 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภค 2-2-20.68 ไร่


ราคาขาย/เช่าราคาขายที่ดิน
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,600,000 บาท/ไร่
อัตราค่าเช่า 292,820 บาท / ไร่ / ปี
 • เขตประกอบการเสรี 4,000,000 - 4,500,000 บาท/ไร่
ราคาเช่าอาคารโรงงานตารางเมตรละ 180 บาท / เดือน
 • พื้นที่ว่างบริเวณสาธารณูปโภค
อัตราค่าเช่า 266,200 บาท / ไร่ / ปี

อัตราค่าบริการ ค่าบำรุงรักษา
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,000.- บาท / ไร่ /เดือน
 • เขตประกอบการเสรี 1,200 บาท/ไร่/เดือน
ค่าบำบัดน้ำเสีย
 • คิดตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
TC = 184.77+8.8689 Vi + 17.5162 Vi Si/1000 + CP*

เมื่อ TC คือ ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็น บาท/เดือน

Vi คือ ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกมาเป็น ลูกบาศก์เมตร/เดือน

Si คือ ค่า BOD ของน้ำเสีย เป็น มิลลิกรัม/ลิตร

Cp*= ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย กรณีที่น้ำเสียมีค่ามลภาวะเกินมาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดเฉลี่ยค่าบำบัดน้ำเสียประมาณ ลูกบาศก์เมตรละ 8.75-16.50 บาท

ค่าบริการกำจัดขยะ
 • กำจัดขยะโดยวิธีการเผา กิโลกรัมละ 3.30 บาท
ค่าน้ำประปา
 • อัตราค่าน้ำประปา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นไปในอัตรา ดังนี้
 • ปริมาณการใช้น้ำ 1 - 5,000 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 18 บาท
 • ปริมาณการใช้น้ำ 5,001 - 10,000 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 19.50 บาท
 • ปริมาณการใช้น้ำมากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 21 บาท
 • อัตราค่าน้ำดิบ 0.15 บาทต่อปริมาณการใช้น้ำประปา 1 ลูกบาศก์เมตร
ค่าไฟฟ้า
 • อัตราค่าบริการตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด หน่วยละ 3.20 - 3.90 บาท
ค่าโทรศัพท์
 • อัตราค่าบริการตามที่ บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) กำหนด นาทีละ 3 บาท และกด 1234 ตามด้วยเลขหมายปลายทาง (ต่างจังหวัดหรือมือถือ) ค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท


สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบน้ำประปา
 • ใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง โดยการจ่ายน้ำผ่านท่อประธานเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 800 มิลลิเมตร เข้าสู่ระบบประปาภายในนิคมอุตสาหกรรม
ระบบไฟฟ้า
 • ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 24 กิโลโวลต์ ดำเนินการโดย การไฟฟ้านครหลวง
 • 40 กิโลโวลต์ – แอมแปร์ / ไร่ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบโทรศัพท์
 • มีคู่สาย 3,000 คู่สาย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • มีระบบบำบัดน้ำเสีย 3 แห่ง
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2 แห่ง
 • ระบบ Activated Sludge ความสามารถในการบำบัด 45,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ 3,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน
เขตประกอบการเสรี 1 แห่ง

 • ระบบ Rotation Biological Contractor (R.B.C.) ความสามารถในการบำบัด 2,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบเตาเผาขยะ

มีเตาเผาขยะในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2 แห่ง
 • ความสามารถการเผา 100 ตัน/วัน สำหรับขยะมูลฝอย และขยะทั่วไปดำเนินการโดย บริษัทบางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
 • ความสามารถการเผา 48 ตัน/วัน สำหรับขยะอันตราย ดำเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบถนน
 • ความยาวของถนน 37 กิโลเมตร
 • ความกว้างของถนน ถนนสายหลักกว้าง 21 เมตร ถนนสายรองกว้าง 14.50 เมตร
ระบบป้องกันน้ำท่วม
 • สถานีสูบน้ำ 15 สถานี เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง/สถานี
 • ความสามารถของเครื่องสูบน้ำ 0.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/เครื่อง
ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย
สภาพพื้นดิน
 • เป็นที่ราบลุ่มและสภาพทั่วไปเป็นดินอ่อน
ระบบรักษาความปลอดภัย
 • มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลรอบพื้นที่
สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ
 • สำนักงานศุลกากร
 • ห้องประชุม/สัมมนา
 • โรงพยาบาล
 • สปอร์ตคลับ สนามกอล์ฟ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด(มหาชน)
 • สถาบันยานยนต์
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • อาคารพาณิชย์ บ้าน/อาคารที่พักอาศัย
 • ตัวแทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ผู้อำนวยการนางทักษิณา พนิชานันท์
ที่อยู่เลขที่ 649 ม. 4 ถนน สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร.0-2709-3450-3
โทรสาร0-2709-8193
อีเมล์BangPoo.1@ieat.go.th
เว็บไซต์www.ieat.go.th/bangpoo
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 10,338 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 29 คน
อันดับที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเข้าชมมากที่สุด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.